Human Generated Data

Title

Nude with various stab wounds

Date

c. 1500

People

Artist: Anonymous Italy (Venice) 1499,

Author: Johannes de Ketham, German

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gray Collection of Engravings Fund, G5121.6

Human Generated Data

Title

Nude with various stab wounds

People

Artist: Anonymous Italy (Venice) 1499,

Author: Johannes de Ketham, German

Date

c. 1500

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Amazon
created on 2019-11-04

Plot 97.6
Diagram 95.5
Bird 95.2
Animal 95.2
Text 94.8
Newspaper 83.9
Plan 78.3
Map 64.9
Page 64.6
Atlas 55.9

Clarifai
created on 2019-11-04

print 99.2
paper 97.1
illustration 96.5
people 94.7
text 93.7
old 93.5
map 89.9
art 88.2
manuscript 86
no person 85.3
guidance 85.1
retro 84.4
vintage 83.8
man 83.6
symbol 79.8
book 79.7
lithograph 79.6
desktop 79.4
ancient 78.8
antique 78.3

Imagga
created on 2019-11-04

bookmark 100
map 94.3
representation 68.4
paper 29.8
plan 27.4
drawing 26.8
old 20.2
sketch 18.5
business 18.2
design 18
book 17.4
vintage 16.5
construction 16.3
pen 16
architect 15.4
office 15.3
pencil 15.2
architecture 14.8
antique 14.7
engineering 14.3
blueprint 13.7
text 13.1
page 13
drafting 12.8
finance 12.7
work 12.6
project 12.5
financial 12.5
print 12.2
money 11.9
draft 11.8
designer 11.6
world 11.5
retro 11.5
house 10.9
atlas 10.8
contractor 10.7
engineer 10.6
travel 10.6
graph 10.6
capital 10.4
structure 10.4
education 10.4
home 10.4
city 10
blueprints 9.8
chart 9.6
draw 9.5
writing 9.4
stock 9.4
art 9.2
investment 9.2
school 9
religion 9
science 8.9
market 8.9
ruler 8.8
graphic 8.8
building 8.7
technical 8.7
prayer 8.7
geography 8.7
ancient 8.6
diagram 8.6
tools 8.5
document 8.3
economy 8.3
road 8.1
newspaper 8.1
new 8.1
plans 7.9
bible 7.8
scale 7.7
measurement 7.7
numbers 7.7
architectural 7.7
read 7.7
wallpaper 7.7
texture 7.6
direction 7.6
journey 7.5
study 7.5
floor 7.4
backdrop 7.4
close 7.4
globe 7.4
glasses 7.4
detail 7.2
tool 7.2

Google
created on 2019-11-04

Text 85.2
Human anatomy 84.9
Organ 79.5
Botany 78.7
Costume design 77
Nerve 74
Organism 71.5
Art 62.5
Illustration 62.3
Paper 57

Microsoft
created on 2019-11-04

text 99.9
map 54.4

Feature analysis

Amazon

Bird 95.2%

Captions

Microsoft

a close up of text on a white background 63.6%
a close up of text on a black background 58.3%
a close up of text on a white surface 58.2%

Text analysis

Amazon

ulcerofa.
labia
Albulainoculos.fur
ad
bucala
icifus.
facici.
macule
pideculeello.uel
dd
capitiscu
facici. labia ulcerofa. deinde
efcoquantur
tucie
Albulainoculos.fur Reci.furfures triti
quaapertua.
Lefio capitiscu bucala
ali
triti
aures.
vngutu alba ad pideculeello.uel quouif dd
ma
quouif
dbutiro
alio iftrumento
&
loca
Reci.furfures
tucie quarta parte;
eltlaborata
ponat
ditas.naf2
pderint.
alio iftrumento fine ali
gia. &
quarta
gia.
fEa polt aures. macule di. efcoquantur
Lefio
ditas.naf2 icifus. apo
parte;
vngutu
pinguedic.
hee
fanguinoleti.8
omfe eltlaborata
dbutiro pin ma
polt
fanguinoleti.8 & fu quaapertua.
di.
hee ponat ad loca
deinde
alba
omfe
fine
fEa
aoleo
thcd pinguedic.
apo
pin
fu
thcd

Google

poft
faciei.
cultello.uelquouif
Bu
quaapertuia.
partes
quefac.&comifce
iniliá
ut
fi
ille
bonesuiuof
i
boo
Nota
feu
de
bet
bene
cum
dialtea.taleunguesd
pul
ucre.&
fpgeilla
perunã.
tres
fenum
2udig
illa
pulchre
hoc
B
maturandű
fuppoe
&
afun
ca
hec
H
humão
riga
in
iat
fleubotomia
tn
uirtu
ii
eltantiquus
pl?
fut
dico
aer
Incifiouene.ubifa
n5
uult
uulnus
mfpgifup
uuln?
pgamenifle
mupgameno
Dus.
clardoui
einimia
Sialigd
2010e
efiit
UT
debet
ogg
ter
uulnera
S
Rec.fepu
on
bnoc
efeant
adhuc
rint.Refiduureg
Tobin
pueri
&tarain
uria
ftemain
habet.ct
modis
no
fatalbe.
alio
tur
totu
rcgieinlittera
circa
pubes.
renouado.s
nefcirctur
feme
at
eftrahi
ferra
im
bo
regre
littera
labia
cu
triti
aculos
g
eftlaborata
duas
illos
comifce
d
ipfocoagu
fuent.
mine.Reci.tres
necalidum
fepe
aliquando
mútilatur
amputat.
tác
Rcc.
os
butiru,
m
pmitte
fe
me
require
A
nemagnei
collo.ita
confuat
uenn
poffit
ctofparge.Refidus
um
decoq
ic
oup
butiro,
iir
apoftcma.
cofequcny
deinde
ponat
ad
alif
qua
ofTa
co
lra
foletin
tro
hoceft
phalica
utriufque
nuatur
Hec
peläda
etasregio
coplefio
forma
Mors.
et
sim
timle
Cora
p
multá
cruétauerit.
s
nub
cfonat
tale
egiald
éplaftrü
fum
figuis
iftrumeneum
oni
ouninonl
tune
utfan
b.ommluct
antiqua
c
bouinumi
&hafac
putredo.&
efie
cipeftercus
C
Deuariolif,
uefi
inflatura
lefi.
antig
fiut
duea
uir
loli.
funt
iuolua
tunc
cotun
Accipe
femi
delet.!
Itc
pa.
cardois
farina
Refiduu
F
femine.
men
afang
uea
uirgialis
Albula in oculos.fur ditas.naf? icifus. apo ftea poft aures.macule faciei. labia ulcerofa. Lelio capitis cu buca la Reci. furfures triti aculos g oculhfunt Pide cultello.uelquouif dd fanguinoleti, & Bu alio iftrumento fine ali entes.Rec.pulueres quaapertuia. tucie quarta partez et d buitiro qin ma oméfe eftlaborata partes tres & doleo oliue duas ptes.et li quefac.&comifce fi mul. illos pulue res fparge iniliá có o fectum. & comifce bene donee ifngida bitur. Cótracafum d alto ut fi aligs dealto ce ciderit. &fanguis a lefioe in ipfocoagu lat? fuent. 8 ut túc fanguis ille fpargaf &diffoluatur in ho mine.Reci.tres car bonesuiuof qrainof 8 eftingue cos i ui no boo albo. 8 ma necalidum hoc fepe bibatur Nota fi aliquando membru mútilatur feu amputat. tác de bet bene curare cum dialtea.taleunguesd tum fic factu. Rcc. os fená gr ecu:et femen Iini.et cotundei pul ucre.& fpgeilla pul ucrem in butiru, di m pmitte perunã. ucl tres dies.poftea rec. fenum grecum.8 fe me lini. Refiduunoip 2udig require in litteta A o up Cotraincifioneye nemagnei collo.ita pfanguif ceflare no poteft. tuc confuat illa uenn pulchre ad iuicem.utfanguis n poffit efire hoc pa ctofparge.Refidus um regrein Ifa B Ad ul? maturandű decoq femen ic i oup butiro, & fuppoe ta pnppr h diu donec fufficiat, iir im.o Nobile unguentum contra apoftcma. & ulcera.& cofequcny d. & efcoquantur deinde addat afun gia. 8 fiat pulmen ta ca pinguedie.& hec ponat ad loca tumorofa.sinfia tura:fiaut hec non pderint. fibi tdcp cidaturcutis in ca pite.uideaf fi alif qua ofTa fuerint co fractai capite.Res f fidua regrei lra H Apoltea foletin tr buslocis eucnire in corpore humão re tro aures. utin col riga lo hoceft in regioe aniata. Stunc iat b fleubotomia de ce phalica utriufque brachiiplus tn dp te fana iufta uirtu tě tenoris. ut ii no eltantiquus pl? mit nuatur Verfus Hec fut peläda me dico curare uoléti Ars etasregio uir to coplefio forma Mors. finthoia comiftio tps et aer Incifiouene.ubifa guis ceffaf n5 uult sim timle Cora fii.aut p fundumaulnus. fi huiufmodi uulnus multá cruétauerit. tuncdebet coburti lode i puluerem s mfpgifup tale uuln? Enarec.fubftantia qua pgamenifle de nub mupgameno cfonat &poe fup tale uul Dus. Set clardoui egiald çanapeis ftupis einimia miftu.. éplaftrü abeo factumde Sialigd uulnus fi fum fuerit pfunde. 2010e figuis no efiit cu tn iftrumeneum k nug oni um no .nillo UT mum olb n idrrog gmuiimaim ai ouninonl fita efcepta. tune debet iacere fupip PICIDT CA fum uulnus. utfan ogg b.ommluct ter antiqua uulnera un S c Rec.fepu bouinumi iga idu ilc &hafac i patella. & dehaich. & cola ad on uis.& imundicies bnoc efeant ante. cum adhuc putredo.& imundicic non efie rint.Refiduureg rein litteraIta Cotta uerucas.Ad cipeftercus canind. Tobin aliq duas. Refidud. regre in littera C Deuariolif, ct uario leuocat uefi ce ficut pueri folent habere Contra uulnera.Siucrofueritapo Cotra tumore.SRemedia de para &tarain qua uria frequentius. & qua que füt telo fagit ftemain inguibuf inflatura uulnera lefi. S unguentu. uit. 8 decoqin un doc antig habet.ct fiut duobus modis ipfo telo., no d'bet minuat duea uir deifucco loli. 8 unomodo fatalbe. alio mo funt rubce. fi albe fucrit iuolua tur totu co pusipa nu lined. Refidua rcgieinlittera D tata.tc lignu de circa pubes. tunc Rec.thus. cotun Accipe artemifiag nappria. & empla cu femine fuo. & fctfup uerucas io millefolid cu femi renouado.s delet.! nefcirctur iueniri. na.queefub talo ordeacea:tunctu nefuo. & feme ur Itc hecde cu at pa. eftrahi aliaf ferra ginali.hocede ue cardois cu farina mores. Refiduu tice.iufgamicu im uac urbo bo ft uofa mulicrum regre in littera F radice. femine. hemice noua kofth Refiduum que dicit uena men re in littera accipeceram.SC afang a. Reiidu unregreinla 3 feu uea uirgialis
icifus.
apo
ftea
ulcerofa.
buca
dd
fanguinoleti,
ali
tucie
quarta
partez
buitiro
ma
doleo
oliue
li
pulue
o
fectum.
ifngida
&fanguis
&diffoluatur
fic
factu.
fená
Iini.et
dies.poftea
litteta
pfanguif
tuc
iuicem.utfanguis
ul?
femen
donec
fufficiat,
Nobile
ulcera.&
gia.
pulmen
loca
fibi
tdcp
cidaturcutis
pite.uideaf
fuerint
f
utin
regioe
aniata.
b
ce
brachiiplus
tenoris.
Verfus
to
comiftio
ceffaf
fii.aut
lode
uul
miftu..
factumde
.nillo
mum
olb
fupip
cola
uis.&
imundicies
litteraIta
Cotta
uerucas.Ad
aliq
duas.
Refidud.
ct
ficut
folent
Cotra
para
que
telo
fagit
uit.
8
un
doc
minuat
deifucco
fucrit
pusipa
lined.
Refidua
empla
iueniri.
na.queefub
ue
Albula
aures.macule
Reci.
fine
entes.Rec.pulueres
ptes.et
res
donee
bitur.
Cótracafum
alto
dealto
ciderit.
a
lat?
ho
qrainof
eftingue
cos
albo.
curare
ucrem
Refiduunoip
up
Cotraincifioneye
ceflare
poteft.
efire
Ifa
Ad
diu
im.o
unguentum
fiat
ta
non
fractai
capite.Res
regrei
tr
col
lo
Stunc
fana
mit
uoléti
Ars
tps
fundumaulnus.
huiufmodi
coburti
Enarec.fubftantia
&poe
fup
Set
ftupis
abeo
fuerit
pfunde.
idrrog
gmuiimaim
ai
fita
efcepta.
iacere
PICIDT
CA
ilc
imundicic
canind.
uulnera.Siucrofueritapo
füt
unguentu.
decoqin
duobus
ipfo
telo.,
d'bet
unomodo
mo
albe
D
tata.tc
artemifiag
femine
fuo.
fctfup
uerucas
io
nefuo.
aliaf
mores.
tice.iufgamicu
uac
urbo
ft
radice.
Refiduum
dicit
uena
re
accipeceram.SC
oculos.fur
ditas.naf?
Lelio
capitis
la
furfures
oculhfunt
Pide
iftrumento
qin
oméfe
mul.
fparge
aligs
lefioe
túc
fanguis
fpargaf
car
ui
bibatur
membru
tum
gr
ecu:et
cotundei
di
ucl
rec.
grecum.8
lini.
n
pa
regrein
pnppr
h
contra
d.
efcoquantur
addat
pinguedie.&
tumorofa.sinfia
tura:fiaut
pderint.
fidua
Apoltea
buslocis
eucnire
corpore
aures.
dp
te
iufta
finthoia
guis
tuncdebet
puluerem
çanapeis
k
nug
uulnus.
iga
idu
patella.
dehaich.
ante.
rein
uario
leuocat
habere
Contra
tumore.SRemedia
frequentius.
inguibuf
rubce.
nu
lignu
Rec.thus.
nappria.
millefolid
talo
ordeacea:tunctu
ur
hecde
ginali.hocede
uofa
mulicrum
hemice
noua
kofth
a.
Reiidu
unregreinla
3