Human Generated Data

Title

The World Fair

Date

1739

People

Artist: Unidentified Artist,

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Acquisition Fund for Prints, 2010.486

Human Generated Data

Title

The World Fair

People

Artist: Unidentified Artist,

Date

1739

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Amazon
created on 2019-04-06

Text 99.8
Newspaper 99.8
Human 99.1
Person 99.1
Person 97.8
Person 96.8
Person 90.5
Person 90.2
Person 88.5
Advertisement 78.1
Poster 78.1
Person 75.4
Person 71.9
Person 66.6
Painting 62.6
Art 62.6
Person 51.3

Clarifai
created on 2018-03-23

people 99.9
print 99.5
group 99.4
many 99.1
newspaper 98
adult 97.6
war 96.5
illustration 96.4
man 96
military 95.2
soldier 94.5
skirmish 93.9
text 93
administration 92.4
crowd 91.8
cavalry 89.5
revolution 89.4
art 88.8
engraving 88.5
lithograph 88.4

Imagga
created on 2018-03-23

newspaper 81.5
product 62
creation 50.8
map 42.9
daily 41.7
old 33.5
cloud 31.9
antique 29.2
vintage 25.7
art 25.3
paper 24.3
backdrop 24
cover 23.2
design 23.1
representation 21.7
composition 21.7
fabric 21.7
ancient 21.7
advertising 21.2
book 21.1
decorative 20.9
collection 20.8
element 19.9
associated 19.8
association 19.7
definition 19.6
brochure 19.5
carpet 19.5
advertise 19.5
creative 19.5
conceptual 19.4
advertisement 19.3
retro 18.9
decor 18.6
artwork 18.3
continuity 17.8
drapery 17.7
text 17.5
letter 17.5
texture 17.4
business 16.4
history 16.1
page 15.8
decoration 15.3
idea 15.2
graphic 14.6
grunge 13.6
world 13.3
bible 12.8
sepia 12.6
geography 12.5
word 12.3
detail 12.1
atlas 12
money 11.9
religion 11.7
pattern 11.6
dirty 10.9
canvas 10.4
writing 10.4
historic 10.1
communication 10.1
currency 9.9
travel 9.9
manuscript 9.8
information 9.8
close 9.7
brass 9.7
navigation 9.6
stained 9.6
capital 9.5
religious 9.4
frame 9.2
city 9.2
data 9.1
global 9.1
aged 9.1
torn 8.7
prayer 8.7
holy 8.7
wallpaper 8.4
note 8.3
gold 8.2
new 8.1
bank 8.1
memorial 8
expedition 7.9
pages 7.8
discovery 7.8
states 7.7
read 7.7
god 7.7
worn 7.6
grungy 7.6
energy 7.6
print 7.6
church 7.4
sketch 7.4
cash 7.3
border 7.2
puzzle 7.2
day 7.1
country 7

Google
created on 2018-03-23

Microsoft
created on 2018-03-23

text 98.7

Face analysis

Amazon

AWS Rekognition

Age 35-52
Gender Male, 50.2%
Happy 49.7%
Disgusted 49.5%
Calm 49.6%
Surprised 49.5%
Angry 49.6%
Confused 49.5%
Sad 50%

AWS Rekognition

Age 26-43
Gender Male, 50%
Disgusted 49.5%
Happy 49.6%
Angry 49.5%
Calm 49.7%
Sad 50.1%
Surprised 49.5%
Confused 49.5%

AWS Rekognition

Age 26-43
Gender Male, 50.4%
Sad 50.2%
Disgusted 49.6%
Happy 49.5%
Calm 49.6%
Confused 49.5%
Angry 49.5%
Surprised 49.5%

Feature analysis

Amazon

Person 99.1%
Poster 78.1%
Painting 62.6%

Captions

Microsoft

a close up of text on a white background 69%
a close up of text on a black background 65.8%
close up of text on a white background 65.7%

Text analysis

Amazon

FOIRE
DU
VAN
EJAARMARKT
WAERELD.
LA
DE
LA FOIRE DU MONDE. DE EJAARMARKT VAN DE WAERELD.
COURANT.
MONDE.
HISTORISCHE
HOLLANDSCHE
Gasette
Extrait
Extrait Gasette Hiforigue d' d'Hollande. Extrait uit HOLLANDSCHE HISTORISCHE
De
d'Hollande.
uit
Janary
Hiforigue d'
De Janrvier den Janary
Teavefiar
porr, t.
den
Janrvier
te
Easrre
n

Google

te
beroemde
dic
verdween
fchictyk,
men
Vrank
uvante
door
t'eenemaal
fsi
van
Dx
JAAR
wy
&
v
gain,
onder
andere
gen,
ook
KEN,
uer
fispENAG
moode
pres
crale
Weenen,
in
HET
zien,
,
acheteurs
en
tit-
octs
DE
Extrait
sHollandois,
KRAAM
qae
suren
MARKT
on
boutique,
autour
des
Ges,
KRAA,
rable
Marth
squ
trene
ucet
lettu
ใน
oe
Berge,
derzelver
beOoK
Krim
zich
a
endre
Vrucht
geweefl.
langer
moeten
maar
winlt
(
Fensae
Sceptree
e
Veld
de
Tar
kraam
zag
JARMART
is
remplis
faas
ik
1739
Extrat
d
HOLLANDSCHE
HISTORISCHE
den
8Ps
buitenlandfhe
LNS
eTheatre
krasam
ANDERE
MET
voor-icbryers,
Tente
unc
GEMENE
OR00TR
les
and
nar
6
Gn
o
adm
poodre
Canon,furls,cpées
dêt
geveilt
hebe
marcóé
fre
uitte
tweemoal
hebben
lict
Ook
enitieis
du
noch
yand
au
cens
mocten
vitgcrocid
EIN
'er
grande
Cr
CharlitanRE
ry
gedaan
xckic
Iby
zecr
datoe
beide
krachtigg
vyznden,by
na
xitpen.
daur
xoude.
die
MART
DeszsNDE
tale
le
rag
ie
anuer
foule
dune
nalasn
Lende
eymnsr
eprterdr
gat
fewre
Fi
qoe
Gnsan
treeden,
fantafie
wegers
voorfgeilde.
De
s
RELD.
Jaier
uit
COURANT
Janwary
een
l'Année
papiero
bet
fhont
eerite,
ON
fort
troupe
Montres,
no
ers
nepa
redim
smre
sene
.
edar
by
7oen
i
voorvallen
u
Jesdia
esaci
Verre
uaaren
zoaden
kemaud
derr
geen
deden
Sbacb
Noch
rip
Turken
onkrud
oorraar
my
ET
KwAKZAL
julqu'su
KELDER,
Corfen!
meer
als
zal
dre,
tot
zo
verre,
,,
Genua
trcllen
KRAMEN
wals
was
rca
taat
overige
à
doch
zor
heeft
gera
ITALIEN
DE DE RELD. Extrait de la Gazette Hloriue d'Hollande De s d Jaier 1739 Extrat uit d HOLLANDSCHE HISTORISCHE COURANT an den 8Ps Janwary 1739 ren e sHollandois, EfpagnolsN en der buitenlandfhe Niews papieren is LNS zag men gan een PAPIER KRAAM eTheatre du Monde de l'Année prccc- Franços,Suédols &Dances ze Foire, dr qae de papiero bnezig suren andere roets bet goeiveevese met krasam fhont EEN ANDERE MET Ho- HET eerite, dat op de MARKT wel voor-icbryers, ON fort grande Tente on boutique, & autour unc troupe doit des Montres, ei Ges, y GEMENE OR00TR KRAA, a pref ue no en rable, les Marth and squ s trene nar, ng una w,6 ucet uro ers rr lettu nepa : Gn redim smre ใน4, OLOGIEN o sene de lee on. edar by adm poodre a Canon,furls,cpées 7oen dêt oln oe Berge, dezc vaare n geveilt door i voorvallen Guerre hebe u marcóé det mar&mdifler fre Corber uitte Eetren. cens en Jesdia tweemoal derzelver kracha beOoK ag men hebben daar esaci hcbben hunne Krim lict zich de oorzaak: Ook eynee enitieis epperuing du Verre a endre Vrucht geweefl. Precop uaaren noch langer gczocht zoaden orden moeten openen maar kemaud derr yand geen winlt deden Sbacb Nior expafwt ortrea ( Fensae au Sceptree asais e ow trege Noch cens in 't Veld rip by, de Turken en Tar re aren, bet onkrud der aarde, mocten vitgcrocid oorraar van my ET verre van derc kraam zag men EIN DOxK EN wyl 'er geen JARMART is ooder KwAKZAL extromemen grande & remplis julqu'su vote de Cr ve jamair Foire mowee faas CharlitanRE KELDER, e ry Corfen! riep hy, ik ben de Wereld- meer winlt gedaan te hebben als de beroemde Arta, dic uw xckic uit den grond zal gene. of men , dre, verdween Iby zecr fchictyk, en men zag Vrank uvante tot zo verre, datoe daar door beide ,, krachtigg en vyznden,by na t'eenemaal fsi te xitpen. Genua de wint daur van trcllen xoude. Dx andere dingen die men op deze JAAR MART O van DeszsNDE ANDERE KRAMEN te wy wals de tale & dwong v de Gencs irri le gain, en onder andere was e gen, men rag 'er ook KEN, uer ie de fispENAG anuer foule de moode pres dune trouveren, rca nalasn humne Snicu Lende crale edel eymnsr taat van Weenen, waar in noch andere Mogeritheden HET overige wat op deeze JAARMARKT te zien, is as , mal on eprterdr gat fewre à e Fi ee qoe Gnsan te treeden, doch men ju, e & acheteurs p a gdat eeuige Moemm zor pa: fondes, t welk nict veel hurine fantafie verklacren, en heeft aus gera vndere tit- octs wegers ITALIEN voorfgeilde.
la
Hloriue
d'Hollande
Niews
papieren
bnezig
goeiveevese
met
ei
y
w
uro
rr
OLOGIEN
dezc
Guerre
ag
hcbben
hunne
gczocht
openen
Nior
ortrea
't
re
der
aarde,
DOxK
EN
wyl
vote
ve
mowee
riep
ben
Arta,
uw
wint
dingen
O
dwong
Gencs
humne
waar
Mogeritheden
op
deeze
as
ju,
gdat
eeuige
Moemm
pa:
fondes,
veel
verklacren,
aus
vndere
Gazette
an
ren
EfpagnolsN
gan
PAPIER
Monde
prccc-
Franços,Suédols
&Dances
ze
Foire,
dr
roets
EEN
Ho-
dat
wel
doit
pref
ue
ng
una
:
4
lee
oln
vaare
n
det
mar&mdifler
Corber
Eetren.
kracha
daar
oorzaak:
eynee
epperuing
Precop
orden
expafwt
asais
ow
trege
by,
aren,
verre
derc
ooder
extromemen
jamair
Foire
hy,
Wereld-
grond
gene.
of
deze
irri
trouveren
Snicu
edel
wat
JAARMARKT
mal
ee
p
t
welk
nict
hurine