Human Generated Data

Title

The World Fair

Date

1739

People

Artist: Unidentified Artist,

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Acquisition Fund for Prints, 2010.486

Human Generated Data

Title

The World Fair

People

Artist: Unidentified Artist,

Date

1739

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Acquisition Fund for Prints, 2010.486

Machine Generated Data

Tags

Amazon
created on 2019-04-06

Newspaper 99.8
Text 99.8
Person 99.1
Human 99.1
Person 97.8
Person 96.8
Person 90.5
Person 90.2
Person 88.5
Advertisement 78.1
Poster 78.1
Person 75.4
Person 71.9
Person 66.6
Painting 62.6
Art 62.6
Person 51.3

Clarifai
created on 2018-03-23

people 99.9
print 99.5
group 99.4
many 99.1
newspaper 98
adult 97.6
war 96.5
illustration 96.4
man 96
military 95.2
soldier 94.5
skirmish 93.9
text 93
administration 92.4
crowd 91.8
cavalry 89.5
revolution 89.4
art 88.8
engraving 88.5
lithograph 88.4

Imagga
created on 2018-03-23

newspaper 81.5
product 62
creation 50.8
map 42.9
daily 41.7
old 33.5
cloud 31.9
antique 29.2
vintage 25.7
art 25.3
paper 24.3
backdrop 24
cover 23.2
design 23.1
representation 21.7
composition 21.7
fabric 21.7
ancient 21.7
advertising 21.2
book 21.1
decorative 20.9
collection 20.8
element 19.9
associated 19.8
association 19.7
definition 19.6
brochure 19.5
carpet 19.5
advertise 19.5
creative 19.5
conceptual 19.4
advertisement 19.3
retro 18.9
decor 18.6
artwork 18.3
continuity 17.8
drapery 17.7
text 17.5
letter 17.5
texture 17.4
business 16.4
history 16.1
page 15.8
decoration 15.3
idea 15.2
graphic 14.6
grunge 13.6
world 13.3
bible 12.8
sepia 12.6
geography 12.5
word 12.3
detail 12.1
atlas 12
money 11.9
religion 11.7
pattern 11.6
dirty 10.9
canvas 10.4
writing 10.4
historic 10.1
communication 10.1
currency 9.9
travel 9.9
manuscript 9.8
information 9.8
close 9.7
brass 9.7
navigation 9.6
stained 9.6
capital 9.5
religious 9.4
frame 9.2
city 9.2
data 9.1
global 9.1
aged 9.1
torn 8.7
prayer 8.7
holy 8.7
wallpaper 8.4
note 8.3
gold 8.2
new 8.1
bank 8.1
memorial 8
expedition 7.9
pages 7.8
discovery 7.8
states 7.7
read 7.7
god 7.7
worn 7.6
grungy 7.6
energy 7.6
print 7.6
church 7.4
sketch 7.4
cash 7.3
border 7.2
puzzle 7.2
day 7.1
country 7

Google
created on 2018-03-23

Microsoft
created on 2018-03-23

text 98.7

Color Analysis

Face analysis

Amazon

AWS Rekognition

Age 35-52
Gender Male, 50.2%
Happy 49.7%
Disgusted 49.5%
Calm 49.6%
Surprised 49.5%
Angry 49.6%
Confused 49.5%
Sad 50%

AWS Rekognition

Age 26-43
Gender Male, 50%
Disgusted 49.5%
Happy 49.6%
Angry 49.5%
Calm 49.7%
Sad 50.1%
Surprised 49.5%
Confused 49.5%

AWS Rekognition

Age 26-43
Gender Male, 50.4%
Sad 50.2%
Disgusted 49.6%
Happy 49.5%
Calm 49.6%
Confused 49.5%
Angry 49.5%
Surprised 49.5%

Feature analysis

Amazon

Person 99.1%
Poster 78.1%
Painting 62.6%

Categories

Text analysis

Amazon

FOIRE
DU
VAN
EJAARMARKT
WAERELD.
LA
DE
LA FOIRE DU MONDE. DE EJAARMARKT VAN DE WAERELD.
COURANT.
MONDE.
HISTORISCHE
HOLLANDSCHE
Gasette
Extrait
Extrait Gasette Hiforigue d' d'Hollande. Extrait uit HOLLANDSCHE HISTORISCHE
De
d'Hollande.
uit
Janary
Hiforigue d'
De Janrvier den Janary
Teavefiar
porr, t.
den
Janrvier
te
Easrre
n

Google

DE DE RELD. Extrait de la Gazette Hloriue d'Hollande De s d Jaier 1739 Extrat uit d HOLLANDSCHE HISTORISCHE COURANT an den 8Ps Janwary 1739 ren e sHollandois, EfpagnolsN en der buitenlandfhe Niews papieren is LNS zag men gan een PAPIER KRAAM eTheatre du Monde de l'Année prccc- Franços,Suédols &Dances ze Foire, dr qae de papiero bnezig suren andere roets bet goeiveevese met krasam fhont EEN ANDERE MET Ho- HET eerite, dat op de MARKT wel voor-icbryers, ON fort grande Tente on boutique, & autour unc troupe doit des Montres, ei Ges, y GEMENE OR00TR KRAA, a pref ue no en rable, les Marth and squ s trene nar, ng una w,6 ucet uro ers rr lettu nepa : Gn redim smre ใน4, OLOGIEN o sene de lee on. edar by adm poodre a Canon,furls,cpées 7oen dêt oln oe Berge, dezc vaare n geveilt door i voorvallen Guerre hebe u marcóé det mar&mdifler fre Corber uitte Eetren. cens en Jesdia tweemoal derzelver kracha beOoK ag men hebben daar esaci hcbben hunne Krim lict zich de oorzaak: Ook eynee enitieis epperuing du Verre a endre Vrucht geweefl. Precop uaaren noch langer gczocht zoaden orden moeten openen maar kemaud derr yand geen winlt deden Sbacb Nior expafwt ortrea ( Fensae au Sceptree asais e ow trege Noch cens in 't Veld rip by, de Turken en Tar re aren, bet onkrud der aarde, mocten vitgcrocid oorraar van my ET verre van derc kraam zag men EIN DOxK EN wyl 'er geen JARMART is ooder KwAKZAL extromemen grande & remplis julqu'su vote de Cr ve jamair Foire mowee faas CharlitanRE KELDER, e ry Corfen! riep hy, ik ben de Wereld- meer winlt gedaan te hebben als de beroemde Arta, dic uw xckic uit den grond zal gene. of men , dre, verdween Iby zecr fchictyk, en men zag Vrank uvante tot zo verre, datoe daar door beide ,, krachtigg en vyznden,by na t'eenemaal fsi te xitpen. Genua de wint daur van trcllen xoude. Dx andere dingen die men op deze JAAR MART O van DeszsNDE ANDERE KRAMEN te wy wals de tale & dwong v de Gencs irri le gain, en onder andere was e gen, men rag 'er ook KEN, uer ie de fispENAG anuer foule de moode pres dune trouveren, rca nalasn humne Snicu Lende crale edel eymnsr taat van Weenen, waar in noch andere Mogeritheden HET overige wat op deeze JAARMARKT te zien, is as , mal on eprterdr gat fewre à e Fi ee qoe Gnsan te treeden, doch men ju, e & acheteurs p a gdat eeuige Moemm zor pa: fondes, t welk nict veel hurine fantafie verklacren, en heeft aus gera vndere tit- octs wegers ITALIEN voorfgeilde.
DE
RELD.
Extrait
de
la
Gazette
Hloriue
d'Hollande
De
s
d
Jaier
1739
Extrat
uit
HOLLANDSCHE
HISTORISCHE
COURANT
an
den
8Ps
Janwary
ren
e
sHollandois,
EfpagnolsN
en
der
buitenlandfhe
Niews
papieren
is
LNS
zag
men
gan
een
PAPIER
KRAAM
eTheatre
du
Monde
l'Année
prccc-
Franços,Suédols
&Dances
ze
Foire,
dr
qae
papiero
bnezig
suren
andere
roets
bet
goeiveevese
met
krasam
fhont
EEN
ANDERE
MET
Ho-
HET
eerite,
dat
op
MARKT
wel
voor-icbryers,
ON
fort
grande
Tente
on
boutique,
&
autour
unc
troupe
doit
des
Montres,
ei
Ges,
y
GEMENE
OR00TR
KRAA,
a
pref
ue
no
rable
,
les
Marth
and
squ
trene
nar
ng
una
w
6
ucet
uro
ers
rr
lettu
nepa
:
Gn
redim
smre
ใน
4
OLOGIEN
o
sene
lee
.
edar
by
adm
poodre
Canon,furls,cpées
7oen
dêt
oln
oe
Berge,
dezc
vaare
n
geveilt
door
i
voorvallen
Guerre
hebe
u
marcóé
det
mar&mdifler
fre
Corber
uitte
Eetren.
cens
Jesdia
tweemoal
derzelver
kracha
beOoK
ag
hebben
daar
esaci
hcbben
hunne
Krim
lict
zich
oorzaak:
Ook
eynee
enitieis
epperuing
Verre
endre
Vrucht
geweefl.
Precop
uaaren
noch
langer
gczocht
zoaden
orden
moeten
openen
maar
kemaud
derr
yand
geen
winlt
deden
Sbacb
Nior
expafwt
ortrea
(
Fensae
au
Sceptree
asais
ow
trege
Noch
in
't
Veld
rip
by,
Turken
Tar
re
aren,
onkrud
aarde,
mocten
vitgcrocid
oorraar
van
my
ET
verre
derc
kraam
EIN
DOxK
EN
wyl
'er
JARMART
ooder
KwAKZAL
extromemen
remplis
julqu'su
vote
Cr
ve
jamair
Foire
mowee
faas
CharlitanRE
KELDER,
ry
Corfen!
riep
hy,
ik
ben
Wereld-
meer
gedaan
te
als
beroemde
Arta,
dic
uw
xckic
grond
zal
gene.
of
dre,
verdween
Iby
zecr
fchictyk,
Vrank
uvante
tot
zo
verre,
datoe
beide
,,
krachtigg
vyznden,by
na
t'eenemaal
fsi
xitpen.
Genua
wint
daur
trcllen
xoude.
Dx
dingen
die
deze
JAAR
MART
O
DeszsNDE
KRAMEN
wy
wals
tale
dwong
v
Gencs
irri
le
gain,
onder
was
gen,
rag
ook
KEN,
uer
ie
fispENAG
anuer
foule
moode
pres
dune
trouveren
rca
nalasn
humne
Snicu
Lende
crale
edel
eymnsr
taat
Weenen,
waar
Mogeritheden
overige
wat
deeze
JAARMARKT
zien,
as
mal
eprterdr
gat
fewre
à
Fi
ee
qoe
Gnsan
treeden,
doch
ju,
acheteurs
p
gdat
eeuige
Moemm
zor
pa:
fondes,
t
welk
nict
veel
hurine
fantafie
verklacren,
heeft
aus
gera
vndere
tit-
octs
wegers
ITALIEN
voorfgeilde.