Human Generated Data

Title

Border Composed of Four Blocks; Initial E

Date

16th century

People

Artist: Urs Graf, Swiss c. 1485 - 1527/28

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Paul J. Sachs, M1021

Human Generated Data

Title

Border Composed of Four Blocks; Initial E

People

Artist: Urs Graf, Swiss c. 1485 - 1527/28

Date

16th century

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Amazon
created on 2019-08-06

Text 98.9
Rug 83
Page 77.4
Newspaper 65.7
Scroll 64.6
Person 60.5
Human 60.5
Person 57.5
Person 44.8

Clarifai
created on 2019-08-06

art 97.6
decoration 97.5
ornate 97.5
illustration 96.8
antique 96.2
pattern 93.8
design 92.9
picture frame 92.9
retro 92.8
desktop 92
print 92
text 91.8
vintage 90.8
engraving 90.7
old 90.1
religion 90
ancient 89.2
symbol 89.1
no person 86.7
architecture 86.1

Imagga
created on 2019-08-06

arabesque 93
antique 46.8
prayer rug 45
decoration 42
design 41.1
frame 40.6
art 39
old 38.4
vintage 38.1
decor 36.3
rug 35.9
decorative 35.1
retro 32
ornate 28.4
texture 27.1
floor cover 27
furnishing 26.9
pattern 26.7
grunge 26.4
backdrop 26.4
blank 25.7
ornament 25
gold 24.7
border 24.5
cloud 22.4
element 21.5
artwork 20.2
cover 19.4
covering 19.1
fabric 19
collection 18.9
empty 18.9
style 18.6
ancient 18.2
paper 18.1
creative 16.8
aged 16.3
textured 15.8
deco 15.7
carpet 15.6
golden 15.5
advertising 15.4
graphic 15.3
composition 15.1
wood 15
associated 14.8
association 14.8
definition 14.7
brochure 14.6
advertise 14.6
advertisement 14.5
ornamental 14.3
conceptual 14.1
painting 13.6
rustic 13.5
carving 12.7
museum 12.6
wall 12
continuity 11.8
drapery 11.8
dirty 11.8
carved 11.8
old fashioned 11.4
floral 11.1
object 11
traditional 10.8
exhibition 10.8
framework 10.8
baroque 10.8
rectangle 10.7
wallpaper 10.7
idea 10.7
home 10.6
wooden 10.6
classical 10.5
antiquity 10.5
brown 10.3
letter 10.1
square 10
gilded 9.9
gallery 9.8
modern 9.8
interior 9.7
brass 9.6
rusty 9.5
book 9.3
classic 9.3
page 9.3
black 9
detail 8.9
tile 8.9
surface 8.8
edge 8.7
decorate 8.6
space 8.5
structure 8.3
material 8
business 7.9
card 7.8
binding 7.8
leaf 7.8
decorating 7.8
culture 7.7
parchment 7.7
craft 7.6
scroll 7.6
textile 7.6
grungy 7.6
memorial 7.3
rough 7.3
photograph 7.3
portrait 7.1

Google
created on 2019-08-06

Text 90.8
Paper 80.8
Paper product 66
Miniature 50.6
Art 50.2

Microsoft
created on 2019-08-06

text 99.7
manuscript 65.2
stone 3.7

Face analysis

Amazon

AWS Rekognition

Age 38-57
Gender Male, 54.3%
Disgusted 45%
Calm 51.8%
Sad 47.7%
Surprised 45.1%
Happy 45.1%
Angry 45.2%
Confused 45.1%

AWS Rekognition

Age 17-27
Gender Female, 50.6%
Angry 45.3%
Surprised 45.8%
Calm 47.4%
Sad 45.3%
Happy 50.6%
Disgusted 45.2%
Confused 45.4%

Feature analysis

Amazon

Rug 83%
Person 60.5%

Captions

Microsoft

a close up of text on a rug 69.5%
a close up of text on a white surface 69.4%
a close up of text on a white background 69.3%

Text analysis

Amazon

AMORI
NON
SAPIENTIAE,
LODOVICI
SPIRITALI,
NATVRAE
AC
INTELLECTVA
NON AMORI SACRVM SPIRITALI,
NATVRAE PRINCIP
PRINCIP
NEC
bono
RVM
ANTIQVA
SACRVM
AC INTELLECTVA ALI SAPIENTIAE,
ani
uitam
condita
Principiu
Corpori
quorum
CAELII
uberius,
nobis
LODOVICI CAELII RHODIGINI IN LIBROS ANTIQVA
ftudioforum
IN
AfHatu
fcuti
Animae
lumen
intellectui
ui
LIBROS
AfHatu quorum trino,8 noalpirante uberius, cpublico ftudioforum bono
noalpirante
forma,
RHODIGINI
ALI
cpublico
condita nobis ,Nami fcuti imateriae: actum exhiber forma, Corpori uitam ani
ma,s notum, Animae uirturer Principiu intellectui actu ui
notum,
exhiber
talem. ,intellectualemg, ac lumen inenartabile.
inenartabile.
ac
talem.
trino,8
imateriae:
,intellectualemg,
uirturer
actu
actum
ma,s
,Nami

Google

afpirahte
nobis
fit,Nami
forma,
ma,&
intellectus,Principiu
LODOVICI
RHODIGINI
plerifa
foliti
accepim,col/
uideri
fed
quogacmira
ovd
fapietiae
princeps
liam,uelut
captu
folcrtiae
totu
utiqs,ftudijs
trafmiferim,nulla
pride
eft
diuinae,debeamus,teftatiffimu
terraru
pofle.
publico
durifima
alios
immo
fanctariu
boha
diuini
non
aquas
deriuem,quo
forte,ut
Ariftotelico
more,id
NATVRAE PRINCIPI AC INTELLECTVALI SAPIENTIAE, NEC NON AMORI SACRVM SPIRITALI, AfHatu quorum trino,& uno afpirahte uberius,Hacpublico ftudioforum bono condita nobis fit,Nami ficuti materíae actum exhibet forma, Corpori uitam ani ma,& notum, Itidem Anime uirtutem intellectus,Principiu intellectui actu ui talem,intellectualemq, ac lumen incharrabile. LODOVICI CAELII RHODIGINI IN LIBROS ANTIQVA RVM LECTIONVM AD BONARVM LITERARVM STVDIO SOS OMNIS PRAEFATIO PICVRVMPhlofoplium uno uoluptatis noie plerifa infame,fape uero etia grauiffimu,dicere foliti accepim,col/ latu beneficiu accepto no pulchri modo, & fpeciofius uideri fed iucudius quogacmira quada rone fuaui,quado, xagae ovd oirogonuy pyg gi, ideft Gaudij hil acp ferakeft ac Gratia.Proinde multo fapietiae lumíne pilluftris,ceferi po/ teft, & debet, quí omnii princeps eam Gratiaru excogitafle nomeclatura uidet,ut una diceret Aglaia,Euphrofyne fecunda ac poftremoTha liam,uelut in benefica natura puri,ampliusq foecuditate præfigní progerminet gaudiu,exuberetqp. Quibus de caufis cuite pro innato captu folcrtiae curriculu totu (nam,quod dícíf,nec puero quide feria) ad pcincturemis,ueliśq dum te/ dím,in literaru,&interioru utiqs,ftudijs trafmiferim,nulla fubijt pride grauior cura,nullí eminetius ingeflit fe ppofitu,c,ut maturius,quatu hoc noie principi natura primu,hoc eft diuinae,debeamus,teftatiffimu toto terraru orbe facerem quippe ab incharrabíli,acinfinita femoti,abíuncticg,dementia unu modo,& uíx íd quoqs,fcimus,nihil nos fcire prorfum,aut pofle. Mox uero,ut quicqd tot no/ ctium euigilati labores, &haufta lucernaru fuligines,Dicrugs fudor nobis pepe riflent,in albu publico captantiu ingenij cultu botho promere pgeremus, In huc etenim ufum durifima fum ppeffi, ut quod diuino ex forite in nos eft pductu, benigne in alios itidemi corriuarem,reijectis omnino inaufpícatis nefcio qbus, in arcana protínus, quicqd eft illis paulo acríiore ftudio compatu,intrudentibus, immo etia cotumulantibus.Mihi fanctariu exquifitius nullu fucrit,g artiu boha rum ingeniía candidata.Quib fumma hilaritate,uelut in Platonis diuini Remp: tranfcript,quod mihi eft,impertior.Argumentü huius ftomachí mei habebunt erudíti omnes,quod eos,quib'exploratius coperta hæc medítatáq: funt,peculia rius appellare operís initio,no ab re eft uifum, non ut fluentis largiffimis aridus iple aquas ingeram,fed indidem potius ut deriuem,quo retorrida rigenf inuen ta.Immo uero,ne ii forte,ut aflolet, pralidibus nullis in aciem prodicrínt, tand aiTOndana ut Ariftotelico utamur dicendi more,id eft rudia, impolitáqs, nec unguibus
SACRVM
uno
bono
ficuti
uitam
intellectui
LIBROS
STVDIO
OMNIS
PRAEFATIO
grauiffimu,dicere
iucudius
rone
fuaui,quado,
gi,
omnii
Gratiaru
nomeclatura
una
in
natura
puri,ampliusq
innato
dum
literaru,&interioru
grauior
fe
maturius,quatu
ab
incharrabíli,acinfinita
fcire
labores,
fuligines,Dicrugs
albu
promere
etenim
pductu,
itidemi
corriuarem,reijectis
inaufpícatis
arcana
illis
acríiore
etia
fucrit,g
ingeniía
candidata.Quib
tranfcript,quod
mihi
eft,impertior.Argumentü
omnes,quod
hæc
rius
ut
largiffimis
retorrida
rigenf
inuen
PRINCIPI
NON
materíae
ani
ui
ac
lumen
incharrabile.
CAELII
IN
RVM
LECTIONVM
AD
BONARVM
LITERARVM
noie
infame,fape
beneficiu
no
pulchri
modo,
fpeciofius
quada
oirogonuy
pyg
Gaudij
po/
Aglaia,Euphrofyne
benefica
foecuditate
gaudiu,exuberetqp.
pro
curriculu
(nam,quod
dícíf,nec
ad
principi
orbe
facerem
modo,&
uíx
íd
prorfum,aut
quicqd
tot
lucernaru
riflent,in
cultu
botho
diuino
forite
omnino
paulo
nullu
Platonis
mei
habebunt
eos,quib'exploratius
operís
initio,no
uifum,
fluentis
aflolet,
pralidibus
nullis
utamur
unguibus
INTELLECTVALI
SAPIENTIAE,
NEC
AMORI
SPIRITALI,
AfHatu
quorum
trino,&
actum
exhibet
Itidem
Anime
actu
ANTIQVA
SOS
uero
latu
accepto
xagae
ideft
acp
lumíne
pilluftris,ceferi
debet,
quí
excogitafle
uidet,ut
diceret
fecunda
poftremoTha
præfigní
progerminet
Quibus
caufis
cuite
puero
pcincturemis,ueliśq
dím,in
cura,nullí
hoc
femoti,abíuncticg,dementia
uero,ut
ctium
&haufta
captantiu
ingenij
pgeremus,
huc
ex
nos
compatu,intrudentibus,
cotumulantibus.Mihi
exquifitius
artiu
fumma
hilaritate,uelut
Remp:
ftomachí
appellare
potius
ta.Immo
ii
aciem
tand
dicendi
impolitáqs,
nec
NATVRAE
AC
uberius,Hacpublico
ftudioforum
condita
Corpori
notum,
uirtutem
talem,intellectualemq,
PICVRVMPhlofoplium
uoluptatis
&
hil
ferakeft
Gratia.Proinde
multo
teft,
eam
de
quide
feria)
te/
fubijt
eminetius
ingeflit
ppofitu,c,ut
primu,hoc
toto
quippe
unu
quoqs,fcimus,nihil
Mox
no/
euigilati
fudor
pepe
In
ufum
fum
ppeffi,
quod
benigne
nefcio
qbus,
protínus,
ftudio
rum
huius
erudíti
coperta
medítatáq:
funt,peculia
re
aridus
iple
ingeram,fed
indidem
uero,ne
prodicrínt,
aiTOndana
rudia,