Human Generated Data

Title

Verklaring der volgende Kunst printen; van Titiano en Paolo Veronese In't Koper gebragt, door Valentijn Le Febre van Brussel

Date

17th century

People

Artist: Valentin Lefevre, Flemish 1637 - 1677

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Bequest of Susan Norton, M21244

Human Generated Data

Title

Verklaring der volgende Kunst printen; van Titiano en Paolo Veronese In't Koper gebragt, door Valentijn Le Febre van Brussel

People

Artist: Valentin Lefevre, Flemish 1637 - 1677

Date

17th century

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Amazon
created on 2019-10-30

Book 100
Page 99.8
Text 99.8
Flyer 58
Poster 58

Clarifai
created on 2019-10-30

text 99.4
page 99.3
paper 98
print 97.9
poetry 97.7
scripture 97.6
document 97.2
Gospel 95.6
book bindings 95.4
testament 94.7
manuscript 94.7
god 94.3
chapter 94
old 91.9
spirituality 91.7
vintage 91.3

Imagga
created on 2019-10-30

newspaper 69.4
creation 50.1
book 42.1
daily 40.2
definition 38.3
advertising 33.7
creative 33.6
carpet 31.2
decorative 31
collection 30.7
conceptual 29.2
design 28.8
graphic 27.1
decoration 26.1
text 25.4
information 24
letter 23
religion 21.6
old 21
continuity 18.8
keywords 18.8
drapery 18.7
religious 17.9
god 16.3
word 16.1
paper 15.7
faith 15.4
antique 14.8
testament 13.9
open 13.5
church 13
print 12.3
gospel 11.9
development 11.4
communication 10.9
cross 10.4
document 10.2
energy 10.1
structure 10.1
pages 9.8
belief 9.8
new 9.7
black 9.6
education 9.5
bookmark 9.1
history 9
chapter 8.9
rosary 8.9
fare 8.9
passage 8.9
words 8.8
king 8.8
mix 8.7
vintage 8.3
life 7.8
more 7.8
analysis 7.8
commercial 7.5
modern 7

Google
created on 2019-10-30

Text 97.5
Paper 87.4
Font 68.6
Paper product 67.3
Vellum 62.9

Microsoft
created on 2019-10-30

book 86.3
letter 82.6
plaque 15.6

Feature analysis

Amazon

Book 100%

Captions

Microsoft

a close up of text on a black background 72.1%
a close up of text on a white surface 72%

Text analysis

Amazon

VERKLARING
VERKLARING DER VOLGENDE
PAOLO
VERONESE
VOLGENDE
Bruffel.
En
LE
In koper gebragt, door VALENTIN LE FEBRE van Bruffel.
VALENTIN
Iracul
fpelende
PRINTEN;
FEBRE
M
In
Anthony
dito
door
der
St
Titian
Landfchapje
Fen
K.UNS T PRINTEN;
M degelchope i me 32.Een dito die Geytjes, door
laapt,
die
der feleer arigineele Schilderyen geconsden sorden.
Schilderyen
K.UNS T
degelchope i
vaN

Google

particuliere
Chriftus,
de
en
in
door
noyt
volprefen
't
vack
St.
Paolo
Veronete,
L.
bekent
mde
een
met
hand
daar
Verheft,
uytzicht
verdigte
beelden
beneden
heuvel
deeze
verfchijnen
dige
ven
gezien
van
Mattheuede
om
befnijdenis,
fehildery
buiten
Orgel
hand,in
tot
der
pende
fietmen'er
die
Leeuw
ovaal
is
het
grooten
zeer
Vrouw
Hoom
47-
Een
49.Een
Man
wonderlijke
kunft,
Majefteit
Louis
d'eerfte
aan
25.
Het
waterbad
heerlijk
kunft
ftuk
ver.
ook
huyfe
weeten
Welfprekentheit,
dicrge
Herder
Landfchap,
Zittende
vriendelijk
ftaat
dienen
bloem-ftrooijende
vliegen
beroemt
huys
particuliere.
Te
by
Vilfche
T
Van
P
AOLO
FEBRE
waar
worden.
frcal
at
flaapt,
enveelderhande
beelten,
verf
Titian,
dito
eenVrouw
33.
34
dat
wordt,doorTitian.
sin
Maria,
den
wacrdigheid,
gefchildert
me
wijk
Heiligen
Nicolaas,
Padoua,
Fran
kerk
Nicolaas
Frari,
Veronefe
zaal
Raad
zaal,
ovaal.
voornocmde
getrokken
Jonkvrouw
zedigheid,
loe
hooft
rk
worden
kunft-kenders
voor
uyttekenfte
Ionkvrou
hand,
fien
rondt
in't
na
tooren,
in"
Geloof,
Capelle,
Abel
I1.David
Reus
drie
uitnemende
Venetien.
folder
gefondheid
boven
Reipablice
Venetien
1De
Kind,
Iofeph,
lan,
S.
Anna,
ter
'tverfchiet,doorTitian
vertrek
Collegie
twee
Marcus
ude
als
over
Lombardien,en
blaaft,
zittende
tian
op
toorens
ne
d'Adriatifche
Zee,
fteden
vol
VERKLARING
VOLGENDE
N
En
koper
VALENTIJN
origineele
gevonden
weder
30.
zijn
moeder
Padoua.
harpdoorTitian
veel
Geytjes,
3.
36.Een
V
Eremitagie
linker
onvergelijkelijke
Lomazzo
fchoonfte
Land
Jan
werk
S.De
cifcus
beroeme
groot
twelk
luno
Iuweelen,
,
38.Venctien
klooe
voet
fit
gekroont
Milanen.
gehoaden
kamer,
eneen
Meet-kunde,
verwulf
Boek-kamer
7.St
SaMaria,
Catherina,
dood-flaande.
offerende.
gelefen:
Caftades
vocten:
midden,
Kindeke
Maagt
Andries,
uytitekend
Palatine,
Cadore."
Rochas
Hieronimus
ongemeens,
zuygend
ten
makende,
dengroot
Zegepraal,
Juno
Keijserlijke
haar
Naakte,
overvloed
voorfpoed,
waerdigheden
gedraijde
tbovente
wel
Volkeren
oprulten,
veele
meisjes
fchouwende
Sla-
aen
welkers
voeten
fpieffen
vaanen,
veelderhande
Zegetekenen
oorlog,
Veronefe,
deuren
Befock
Maria
tweede
Edelvrouwen,die
eetzaal
befluyt
befchemer
roemwaerdige
gevleugelde
dit
midden
Veroncle
46.Een
vermaarde
vereert
fchiklery,
welke
De
Verunefe,
Tintoretto
waer
vyf
deugden,
fluyt
Getrouwigheid,
lijke,
kinders,
onder
I
fe,
Octavius
Taxis.
Amteklam,
r
Titian
uytgefchildert,
16
regter
17.
icts
Engelen
18.De
19.
Lucas.
hocd
deVrede,
beduyden-
Ceres,
pijlaren,
lijft
Mercurius
fprekenheid
Kloekmoedigheid,
cen
Natien,met
vlacke,
Helden
befchermers
goude
20-S.
Veronele,
21.De
feer
koftelijke
van't
Elifabeth,ongemeen
Murano.
zcer
avondmaal
Melaatfche,
hoogdravende
Repablijk
vertoont
fijnfte
;
geagt,
kelijken
Dobbelfteen
verdeeltin't
Koninklijk
bezit,en
d'uytvoer
24.
Samaritaanfe
Bethefda,
fchool
te
Venctien.
27.
Herderin
kuEuropa,
tong,
andere
Verone
Contarini
flaape
Baron
bekomen
NICOLAUS
S
In
LE
felver
Schlderjen
Anhony
Padoua
Landfchapje
mede
had.
water
voorfchreve
heiligh,
Titian.
drift
37.
nicuwe
fchildery,
verklaert
kroaen,
hertoglijke
fchoone
Pefaro,
St
Kindtje,
Caterina,
Antonio
vaa
Koning-
leeuw
zien,
ziende
oud
kroon
arm
kin
wijfe
heeft
4
fleutel,
gemelde
klokke
ftaande
heerlijkheden
Dooper,
'
Tobias,
manier
Sta
9.Cain,
broeder
verflaande,
word
gebouwen,en
Europa
VKoninklijk
fijnde
14-
dove
Koningin
korfje
Ti-
15,'t
werks,
boodfchap,
eerfte
trap
moedige
d'Eer,
fpies,
onefaglijkheid,
aaren
gekroont,
genictende
gerijflijkheden,
zich
taan
H
overheerde
hebben,be
paard
'tKoninklijk
Oppergezagh,
Gevangens,
hoog
St,
scbaftian,
21t
nefe,
bord
ingaan
fo
23Het
Simon
Paters
metaal
onvergelij-
Konijn.