Human Generated Data

Title

Verklaring der volgende Kunst printen; van Titiano en Paolo Veronese In't Koper gebragt, door Valentijn Le Febre van Brussel

Date

17th century

People

Artist: Valentin Lefevre, Flemish 1637 - 1677

Classification

Prints

Human Generated Data

Title

Verklaring der volgende Kunst printen; van Titiano en Paolo Veronese In't Koper gebragt, door Valentijn Le Febre van Brussel

People

Artist: Valentin Lefevre, Flemish 1637 - 1677

Date

17th century

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Amazon

Book 100
Page 99.8
Text 99.8
Flyer 58
Poster 58

Clarifai

text 99.4
page 99.3
paper 98
print 97.9
poetry 97.7
scripture 97.6
document 97.2
Gospel 95.6
book bindings 95.4
testament 94.7
manuscript 94.7
god 94.3
chapter 94
old 91.9
spirituality 91.7
vintage 91.3

Imagga

newspaper 69.4
creation 50.1
book 42.1
daily 40.2
definition 38.3
advertising 33.7
creative 33.6
carpet 31.2
decorative 31
collection 30.7
conceptual 29.2
design 28.8
graphic 27.1
decoration 26.1
text 25.4
information 24
letter 23
religion 21.6
old 21
continuity 18.8
keywords 18.8
drapery 18.7
religious 17.9
god 16.3
word 16.1
paper 15.7
faith 15.4
antique 14.8
testament 13.9
open 13.5
church 13
print 12.3
gospel 11.9
development 11.4
communication 10.9
cross 10.4
document 10.2
energy 10.1
structure 10.1
pages 9.8
belief 9.8
new 9.7
black 9.6
education 9.5
bookmark 9.1
history 9
chapter 8.9
rosary 8.9
fare 8.9
passage 8.9
words 8.8
king 8.8
mix 8.7
vintage 8.3
life 7.8
more 7.8
analysis 7.8
commercial 7.5
modern 7

Google

Text 97.5
Paper 87.4
Font 68.6
Paper product 67.3
Vellum 62.9

Microsoft

book 86.3
letter 82.6
plaque 15.6

Feature analysis

Amazon

Book 100%

Captions

Microsoft

a close up of text on a black background 72.1%
a close up of text on a white surface 72%

Text analysis

Amazon

VERKLARING
VERKLARING DER VOLGENDE
PAOLO
VERONESE
VOLGENDE
Bruffel.
En
LE
In koper gebragt, door VALENTIN LE FEBRE van Bruffel.
VALENTIN
Iracul
fpelende
PRINTEN;
FEBRE
M
In
Anthony
dito
door
der
St
Titian
Landfchapje
Fen
K.UNS T PRINTEN;
M degelchope i me 32.Een dito die Geytjes, door
laapt,
die
der feleer arigineele Schilderyen geconsden sorden.
Schilderyen
K.UNS T
degelchope i
vaN

Google

particuliere
Chriftus,
de
en
in
door
noyt
volprefen
't
vack
St.
Paolo
Veronete,
L.
bekent
mde
een
met
hand
daar
Verheft,
uytzicht
verdigte
beelden
beneden
heuvel
deeze
verfchijnen
dige
ven
gezien
van
Mattheuede
om
befnijdenis,
fehildery
buiten
Orgel
hand,in
tot
der
pende
fietmen'er
die
Leeuw
ovaal
is
het
grooten
zeer
Vrouw
Hoom
47-
Een
49.Een
Man
wonderlijke
kunft,
Majefteit
Louis
d'eerfte
aan
25.
Het
waterbad
heerlijk
kunft
ftuk
ver.
ook
huyfe
weeten
Welfprekentheit,
dicrge
Herder
Landfchap,
Zittende
vriendelijk
ftaat
dienen
bloem-ftrooijende
vliegen
beroemt
huys
particuliere.
Te
by
Vilfche
T
Van
P
AOLO
FEBRE
waar
worden.
frcal
at
flaapt,
enveelderhande
beelten,
verf
Titian,
dito
eenVrouw
33.
34
dat
wordt,doorTitian.
sin
Maria,
den
wacrdigheid,
gefchildert
me
wijk
Heiligen
Nicolaas,
Padoua,
Fran
kerk
Nicolaas
Frari,
Veronefe
zaal
Raad
zaal,
ovaal.
voornocmde
getrokken
Jonkvrouw
zedigheid,
loe
hooft
rk
worden
kunft-kenders
voor
uyttekenfte
Ionkvrou
hand,
fien
rondt
in't
na
tooren,
in"
Geloof,
Capelle,
Abel
I1.David
Reus
drie
uitnemende
Venetien.
folder
gefondheid
boven
Reipablice
Venetien
1De
Kind,
Iofeph,
lan,
S.
Anna,
ter
'tverfchiet,doorTitian
vertrek
Collegie
twee
Marcus
ude
als
over
Lombardien,en
blaaft,
zittende
tian
VERKLARING
VOLGENDE
N
En
koper
VALENTIJN
origineele
gevonden
weder
30.
zijn
moeder
Padoua.
harpdoorTitian
veel
Geytjes,
3.
36.Een
V
Eremitagie
linker
onvergelijkelijke
Lomazzo
fchoonfte
Land
Jan
werk
S.De
cifcus
beroeme
groot
twelk
luno
Iuweelen,
,
38.Venctien
klooe
voet
op
fit
gekroont
Milanen.
gehoaden
kamer,
eneen
Meet-kunde,
verwulf
Boek-kamer
7.St
SaMaria,
Catherina,
dood-flaande.
offerende.
gelefen:
Caftades
vocten:
midden,
toorens
ne
d'Adriatifche
Zee,
fteden
vol
Kindeke
Maagt
Andries,
uytitekend
Palatine,
Cadore."
Rochas
Hieronimus
ongemeens,
zuygend
ten
makende,
dengroot
Zegepraal,
Juno
Keijserlijke
haar
Naakte,
overvloed
voorfpoed,
waerdigheden
gedraijde
tbovente
wel
Volkeren
oprulten,
veele
meisjes
fchouwende
Sla-
aen
welkers
voeten
fpieffen
vaanen,
veelderhande
Zegetekenen
oorlog,
Veronefe,
deuren
Befock
Maria
tweede
Edelvrouwen,die
eetzaal
befluyt
befchemer
roemwaerdige
gevleugelde
dit
midden
Veroncle
46.Een
vermaarde
vereert
fchiklery,
welke
De
Verunefe,
Tintoretto
waer
vyf
deugden,
fluyt
Getrouwigheid,
lijke,
kinders,
onder
I
fe,
Octavius
Taxis.
Amteklam,
r
Landfchapje
gebouwen,en
Europa
VKoninklijk
fijnde
14-
dove
Koningin
korfje
Ti-
S
In
LE
felver
Schlderjen
Anhony
Padoua
mede
had.
water
fchool
voorfchreve
heiligh,
Titian.
drift
37.
nicuwe
Venctien.
fchildery,
verklaert
kroaen,
hertoglijke
vertoont
fchoone
Pefaro,
St
Kindtje,
Caterina,
Antonio
vaa
Koning-
leeuw
zien,
ziende
oud
kroon
arm
kin
wijfe
heeft
4
fleutel,
te
gemelde
klokke
ftaande
heerlijkheden
Dooper,
'
Tobias,
manier
Sta
9.Cain,
broeder
verflaande,
word
Titian
uytgefchildert,
16
regter
17.
icts
Engelen
18.De
19.
Lucas.
hocd
deVrede,
beduyden-
Ceres,
pijlaren,
lijft
Mercurius
fprekenheid
Kloekmoedigheid,
cen
Natien,met
vlacke,
Helden
befchermers
goude
20-S.
Veronele,
21.De
feer
koftelijke
van't
Elifabeth,ongemeen
Murano.
zcer
avondmaal
Melaatfche,
hoogdravende
Repablijk
fijnfte
;
geagt,
kelijken
Dobbelfteen
verdeeltin't
Koninklijk
bezit,en
d'uytvoer
24.
Samaritaanfe
Bethefda,
27.
Herderin
kuEuropa,
tong,
andere
Verone
Contarini
flaape
Baron
bekomen
NICOLAUS
VERKLARING DER VOLGENDE K U N S T PRINTE N Van TITIANO En P AOLO VERONESE In 't koper gebragt, door VALENTIJN LE FEBRE van Bruffel. En Aanwyfinge waar der felver origineele Schlderjen gevonden worden. frcal an S Anhony van Padoua weder at 30. Een Landfchapje met een Herder die flaapt, enveelderhande beelten, afgekape,om dat hy zijn moeder daar mede had. de gefchopt; met water verf gefchildert, door Titian, in de fchool van de voorfchreve heiligh, tot Padoua. St. 31. Een dito met een Man en eenVrouw fpelende op de harpdoorTitian 32. Een dito met een Herder die flaapt, en veel Geytjes, door Titian. 33. Een dito met Gebouwen, en Vroawen die waffchen door Titian. 34 Een dito met St lan, door Titian. 3. Een dito met een fluytende Herder en een drift fehapen, door Titian. 36.Een dito met een Paardt dat aan de hand geleydt wordt,doorTitian. 37. V ftukwerke sin Eremitagie een ongemeen van Titian, in de nicuwe kerk van S Maria, het eerfte ftuk aan de linker hand in Venctien. 3.St Pieter Martelaar een wonderlijke en onvergelijkelijke fchildery, door den groten Titian, door Lomazzo verklaert voor t fchoonfte Land lijke kroaen, ende hertoglijke hoorn,tot teken van de hoogile wacrdigheid, fchap dat oyt gefchildert is inde kerk van St. St. Jan en Paulus, tot Venetien .4.d Ondfangenis van de L. Vrouw een werk van Titian, vertoont me zeer fchoone kunft in de Capelle van den Huyfe Pefaro, inde kerk vas St Francifcus in de wijk van Frari, tot Venetien. S.De Heilige Maagt met het Kindtje, en Engelen in de laght, en om laag de Heiligen Nicolaas, Caterina, Antonio van Padoua, Fran cifcus en Sebaftiamus, een beroeme werk door Titian, in de kerk vaa S Nicolaas van Frari, aan 't groot Altaar, in Venetien. 6.Chriftus mer een twelk uyt de hand van luno ontfangt Iuweelen, Koning- door Paolo Veronefe aan de folder , in de zaal van den uytmuntenden Raad van Tienen, in 38.Venctien klooe met de voet op de leeuw en fcepter in de hand, aan de folder van de voorfchreve zaal, in ovaal. in de voornocmde zen getrokken door Zee paarden, aan de folder ovaal. 40.Een Jonkvrouw fchoon van aan zien, die de hand op de borft houd, ziende na beneden met grocte zedigheid, waar by cen oud Man fit fuk van Titian, in de loe kroon gekroont wordende, een vermaait die de regter arm onder de kin heeft, wicns hooft na de Perfiaanfe wijfe rk van Sta Maria der Genade, tot Milanen. verciert is , deefe twee beelden worden van de kunft-kenders gehoaden voor de uyttekenfte die Paolo Veronefe ooyt gemaakt heeft zijnde aan de folder in de voor chreve kamer, in ovaal. 4 Nog een Ionkvrou met een fepeer in de hand, eneen oud man met cen fleutel, te fien aan de folder van de meer gemelde zaal in ovaal. 4 De Meet-kunde, en de Reken-kunft ,door Paolo Veronefe fijnde in't rondt in't midden van t verwulf van de Boek-kamer van St. Marcus, na de klokke tooren, in" 43e 't Geloof, ftaande in den Hemel overpeynfende de heerlijkheden van 7.St Jan de Dooper, een beroemt werk van den eenigften Titian, in de g SaMaria, in de Capelle, aan de linker hand van ' groot s. Den Engel Raphael met Tobias, opd'eerfte manier van Titian, in de kerk van Sta Catherina, tot Venetien. 9.Cain, zijn broeder Abel dood-flaande. 18. Abraham Jfaac offerende. I1.David de Reus verflaande, drie uitnemende fchilderyen door de , in Venetien. aan de folder van de Sacriftie, in de kerk van de L. Vrouw der gefondheid komt boven aan word gelefen: Caftades Libertatis, en aan de vocten: Reipablice fmndamentam, van uytitekende kunft door Paolo Veronefe, tot Venetien 1De L. Vrouw met het Kind, St. Iofeph, St. lan, en S. Anna, ter huyfe van particuliere. 13. Een Landfchapje met gebouwen,en Europa in 'tverfchiet,doorTitian VKoninklijk vertrek van 't Collegie fijnde in ovaal in't midden, in 4 Venetien op de wolken, tuffchen twee toorens na de gelijkenis van't 14- S Marcus het Kinde van de L. Vrouw ontfangende, daar by cen ne ude Komen, gekroont door dove met eenKonincklijk-winfel, als Koningin heerlchende over d'Adriatifche Zee, en over de anfienlijkfte fteden van Lombardien,en de Faam vol oogen,die de goude Bafuyn blaaft, van't der zittende vrouw, die de hand legt opeen korfje mer hloemen. door Ti- tian in handen van particuliere 15,'t Kindeke Chriftus, de Maagt Maria, St. Andries, S. Titian, en Titian felver uytgefchildert, een uytitekend ftuk werks, door Titian, in de Capelle Palatine, tot Cadore." 16 Maria boodfchap, door den noyt volprefen Titian, in de fchool van St. Rochas in 't eerfte vack van de trap aan de regter hand, in Venetien. 17. St. Hieronimus in Eremitagie icts ongemeens, door Paolo Veronete, in de Engelen kerk, tot Murano. 18.De L. Vrouw met 't zuygend kind, door Titian ten huyfe van particuliere. 19. S. Lucas. de heerlijkheden van haar bekent makende, dengroot moedige Zegepraal, d'Eer, de mde hocd op een fpies, deVrede, Juno met de Scepter en Keijserlijke Kroon in de hand beduyden- de haar onefaglijkheid, Naakte, Ceres, met aaren gekroont, met de hoorn van overvloed vol koorn in haar fehoot door haar voorfpoed, genictende feer veele waerdigheden en gerijflijkheden, daar achter Verheft, zich een uytzicht op gedraijde pijlaren, op tbovente om de wel van de lijft taan twee verdigte beelden van metaal, Mercurius en H fprekenheid en Kloekmoedigheid, en beneden vertoont zig cen heuvel daar verlcheide Volkeren oprulten, aanwiylende veele overheerde Natien,met meisjes in de fchoot hebben,be fchouwende die Godheden,agter deeze verfchijnen op 't vlacke, Edelmoc- dige Helden te paard befchermers van 'tKoninklijk Oppergezagh, met Sla- ven en Gevangens, aen welkers voeten gezien worden fpieffen en vaanen, met veelderhande Zegetekenen van oorlog, andere met goude Bazuinen, 20-S. Mattheuede Paolo Veronele, om hoog in de kerk van S Nicolaas van 21.De befnijdenis, een feer koftelijke fehildery door Paolo Veronefe, buiten op de deuren van't Orgel in de kerk van St, scbaftian, in Venetien. 21t Befock van Maria en Elifabeth,ongemeen in kunft door Paolo Vero. nefe, in de kerk van St. Iacob, 't tweede bord aan de linker hand,in 't ingaan van de kerk tot Murano. Fran in Venctien, aanzienlijke Edelvrouwen,die zcer fo 23Het avondmaal van Simon de Melaatfche, in de eetzaal der Paters pende haare grootheidt, en tot befluyt fietmen'er de hoogdravende in de befchemer van die roemwaerdige Repablijk de gevleugelde Leeuw vertoont in het fijnfte metaal ; dit ovaal is in het midden aan de fol. der in de zaal van den grooten Raad zeer hoog geagt, door den onvergelij- kelijken Paolo Veroncle in Venctien. 45.Een Vrouw met 't Konijn. 46.Een Vrouw met een Hoom van overvloed 47- Een Vrouw met cen Arend. 48.Een Vrouw met een Dobbelfteen en Mijters. 49.Een Man met een Hond, defe vyffijn verdeeltin't Koninklijk vertrek Serviten, van feer vermaarde en wonderlijke kunft, door Paolo Vero ronefe ; van de doorlugtigfte Republijk vereert aan den Alderchriftelijkfte Majefteit Louis de XIV. die het tegenwoordig bezit,en is dit d'eerfte Stadts fchiklery, aan welke d'uytvoer is toegeftaan. 24. De Samaritaanfe Vrou door Paolo Verunefe, in de kerk van St. Za. charias, in Venetien. 25. Het waterbad van Bethefda, een heerlijk kunft ftuk door den ver. maarden Tintoretto in de fchool van St. Rochus tot Venetien. cen onnavolgelijk werk door Titian, in't huys van van de vergadering; waer by ook gezien worden vyf Zede deugden, te 26 Een V de H, Vidmani, in Venctien. 27. Een Herder met de lier en Vrouw met een fluyt in een Landfchap, door Titian, ten huyfe van particulicre. weeten de Welfprekentheit, de Getrouwigheid, 't Lot, en andere dicrge lijke, door Paolo Veronefe, in Venetien. 28. Een Herder en Herderin met een hoop kinders, in een Landfchap, kuEuropa, Zittende op een verdigte ftier, die haar vriendelijk de voet lekkende die met de tong, enige van haar ftaat Jutfrouwen dienen haar tot onder fteuning, andere vercietren haar met bloemen waar boven bloem-ftrooijende Cupidoos vliegen een beroemt werk door Paolo Verone I fe, in't huys van de Contarini in Venetien. door Titian, ten huyfe 29. Een Landfchap met cen Vemus die flaape door den eenigften Titian ten huyfe van de Heer Baron Octavius de Taxis. van particuliere. Te bekomen tot Amteklam, by NICOLAUS VISSCHER, op den Dam inle Vilfche r
PRINTE
TITIANO
VERONESE
afgekape,om
gefchopt;
gefchildert,
32.
Vroawen
waffchen
fluytende
Paardt
ongemeen
Pieter
groten
lijke
ende
hoogile
fchap
oyt
inde
.4.d
Huyfe
vas
Heilige
laght,
laag
Sebaftiamus,
6.Chriftus
mer
ontfangt
Tienen,
fcepter