Human Generated Data

Title

Saint Fausta (fol. LXXXI r)

Date

1497

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Classification

Prints

Human Generated Data

Title

Saint Fausta (fol. LXXXI r)

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Date

1497

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Amazon

Book 100
Text 99.7
Page 97.6
Newspaper 86.5
Person 79.5
Human 79.5
Paper 69.9
Advertisement 57.6

Clarifai

old 97.4
vintage 96.7
text 96.7
page 95.7
paper 94.9
retro 94.2
document 94.1
desktop 93.8
art 93.3
print 93.1
texture 91.3
people 91
book bindings 90.5
antique 90.2
illustration 89.2
manuscript 87.7
ancient 86.6
design 86.5
wear 86.3
picture frame 86.2

Imagga

brass 100
memorial 100
structure 91
cloud 41.4
definition 37.3
cover 37.1
association 36.5
artwork 35.8
creative 35.4
book 33.6
advertising 33.6
composition 33
associated 32.6
brochure 32.2
carpet 32.1
advertise 32.1
advertisement 31.9
decorative 31.8
collection 31.6
backdrop 30.5
decor 30.1
conceptual 30
element 29.8
idea 29.4
art 29.3
design 28.7
graphic 27.8
decoration 27.5
information 26.6
business 26.1
data 24.7
letter 23
text 22.7
old 22.3
bible 21.6
religion 20.7
copy 19.5
keywords 18.7
continuity 17.8
drapery 17.7
holy 17.4
fabric 17
religious 16.9
paper 16.5
read 16.4
page 15.8
antique 15.6
prayer 15.5
god 15.3
collage 14.5
faith 14.4
word 13.2
testament 12.9
print 12.3
detail 12.1
document 12.1
church 12
open 11.7
spiritual 11.5
black 11.4
development 11.4
writing 11.3
energy 10.9
communication 10.9
gospel 10.9
pages 10.8
education 10.4
ancient 10.4
cross 10.4
vintage 9.9
chapter 9.9
history 9.9
words 9.8
mix 9.6
money 9.4
newspaper 9.1
new 8.9
rosary 8.9
scripture 8.9
passage 8.9
more 8.8
mosaic 8.8
analysis 8.8
belief 8.8
king 8.8
pray 8.7
product 8.6
modern 8.4
company 8.4
close 8
creation 7.9
life 7.8
best 7.8
knowledge 7.7
stock 7.5
study 7.5
activity 7.2

Google

Text 97.5
Paper 87.6
Paper product 75.1
Newsprint 72.9
Document 55.3

Microsoft

text 100
person 90.7
newspaper 88.5
book 75.1
clothing 72.2
plaque 70.5
letter 61

Face analysis

Amazon

AWS Rekognition

Age 19-31
Gender Female, 51.8%
Calm 48.7%
Disgusted 45.2%
Fear 45.8%
Surprised 46%
Angry 46.9%
Happy 47.1%
Sad 45.2%
Confused 45.1%

Feature analysis

Amazon

Book 100%
Person 79.5%

Captions

Microsoft

a white sign with black text 78.7%
a black sign with white text 77.3%
a black sign with white letters 73.3%

Text analysis

Amazon

LXXXI
FO LXXXI
FO
Ebriftina
Cancta
carebo
venioventila
poft
ta.
longis
qui
opter
obduratus
bec
3ulianus
maleficis
fubiugatam
cefaigitur carebo fqualozibusn oum longis cafibus venioventila
cafibus
pugnauit
redidifti:
conftringo2 bec Ebriftina ozatioefufa
aliene
fqualozibusn
ozatioefufa
oum
omi
mirifice pugnauit agnofcis. imnplacabili comotus/ poft
3ulianus obduratus fubiugatam chriftina terramt maleficis
agnofcis.
mirifice
ab
imnplacabili
terramt
&aufta
fufcirattit
aliene quomodo eumr oominum chriftu3 qui
obdurato
amoztuis."
veris
conftringo2
cefaigitur
chriftu3
redidifti: Rerpodit obdurato nimiumn ab omi po2fus veris
mamillarurn
comotus/
ta. Boft marlu3 fufcirattit amoztuis." opter qo
quomodo
po2fus
De Cancta &aufta
eumr
Rerpodit
oominum
Boft
chriftina
marlu3
qo
nimiumn
De

Google

cefaigitur
bec
Marfuz
fubiugatam
pzozfus
iefam
cbriftuz
eft
celo
bices.
i
em
z
letatur
poft
quatringe
Tozcellana
baud
enim
a
imperatozif
in
loco
ertrurit
fuo
roma
vulfino
ecclefie
item
ginem
Eulafio
tempoze
fub
copio
er
abftulir
Eulafuus
triu3
anoum
li
gnum
fecari
tato
ozbata
vbi
parentibus
fide
ennutrita
peregregie
virili
fuam
conftituit:
lege
fubíanaffet
aut
octrariffs
potíus
.confitebatur
quam
oominus
fui
nominis
iuditiuz
quo
TRolite
obpzobzia
liii
44
Sancta
oum
venio
ozatióe
fufcitauit
inquit
terram
Refpodit
obdurato
ab
implacabili
abfcifcionemvetias
liguaz
ad
vor
referata.
agtis
plurimis
curfum
cofu
regna
ange
iuftitie
perturbatióe
vacua
autem
annos.
tos
quinquaginta
autumaf
fuiffe
nomie
co
illi
dedit.
virgier
magiftro
capitulum.
ciuitate
fucrit
Hamide
cum
veinde
etatis
paretibus
apud
grauem
oiuinipzope
pucllulavt
speculo
mor
operam
darenec
loquendo
fed
non
videbatur
0Demozem
fe
tri
noftris
eft.
blaf
effet
FO
carebo
ta.
moztuis.propter
Julianus
oem
maleficijs
nimium
omni
oeum/z
noftrum
Plo
agnofcis.
At
abfcidi
fumafti
ptig
3g
multum
iccirco
celoiumtibi
ledas
cozonam
curaqs
perfrues.
tráflatumin
Eraclij
oredies.cr
fublatus
italicaz
gtiofuz
martyrius
qua
tyranas
magifter
primuz
oeoneftatus
Equleo
7oecem
pzecepit.
memozatu
quáto
effulfit
cbriftiana
fomata
per
pofitam:
fua
guam
bominum
inquinari
potius
pzopterea
aliquif
falutis
cidem
quouis
derififfetr
metuere
pzo
fententie
effe
caufa
dicens.
mea
pofita
bominumr
eozu
paimus
conftringor
longis
ventila
Ebriftina
fufa
qo
obduratus
cbriftina
redidifti:
illa.O
cozdez
metaz
mirifice
ira
eides
mádauit:Quibusg
facta
cam
Quia
perfeucratr
c
famula
iter
accepitvbiomni
erultat
oinia
vi
Eius
corpus
feruatur.
Ad
eam
coftantio
filio
Romá
que
ftanciacum
voluit
Cocellanedono
nucvfqz
Tocfancta
vir
ca
codez
ODarimiano
palatij
feu
0a
ximiano
fufpefus
virgüculam
mediuy
quafi
becitaqg
oignioz
fiunit
fplendidio:
Que
annoum
puella
orbara
fuit
quendam
virum
eritit.Que
spiritus
fpicue
lin
operibus
die
nocte.
fi
fue
modo
letabatur.
illius
pbetice
bulatis
botatur
guditemequi
rum
cozdeler
rimere
FO LXXXI Sancta şaufta conftringor cefaigitur carebo fqualozibus oum longis cafibus venio ventila ta. Boft bec Ebriftina ozatióe fufa Marfuz fufcitauit a moztuis.propter qo Julianus obduratus fubiugatam inquit cbriftina oem terram tuis maleficijs redidifti: Refpodit illa.O obdurato nimium cozdez ab omni pzozfus veri tate alienequomodonecdum oeum/z oominum noftrum iefam cbriftuz qui Plo metaz mirifice pugnauit agnofcis. At ille implacabili ira comotus poft mamillarum abfcifcionemvetias liguaz eides abfcidi mádauit:Quibusg fubito facta eft ad cam vor de celo bices. Quia bene perfeucratr urius c fumafti Cbriftina famula oein ptig fant referata. 3g agtis plurimis cofictamartyrij fui curfum cofu multum i iccirco regna celoiumtibi em iter ange ledas Auguftas iuftitie cozonam z chozos accepitvbiomni perturbatióe curaqs vacua letatur z erultat oinia vi fione perfrues. Eius autem fanctu3 corpus venetias poft annos. quatringe tos quinquaginta tráflatumin Tozcellana baud magna vrbe feruatur. Ad eam enim vrbe a coftantio Eraclij imperatozif filio autumaf fuiffe delatuz.qp cu3 Romá accederetco in loco oeclinás.vicus ertrurit que er fuo nomie co ftanciacum voluit appellarive roma oredies.cr vulfino fublatus illi ecclefie Cocellanedono dedit. vbi z nucvfqz feruatur. Tocfancta faufta virgier martyre. Baftam item italicaz vir ginem ca Eulafio militie magiftro codez tempoze fub ODarimiano pzicipe capitulum. cii. gtiofuz martyrius ptuliffe copio z er qua ciuitate fucrit vetuftas abftulir Hamide Eulafuus cum palatij tyranas feu magifter ab 0a ximiano primuz oeoneftatus veinde in Equleo diu fufpefus z toztus fuit. Fauftam o virgüculam etatis triu3 7oecem anoum per mediuy quafi li gnum fecari pzecepit. becitaqg tato memozatu oignioz fiunit quáto paretibus ozbata puellula effulfit fplendidio: Que vbi tredecim annoum puella parentibus orbara fuit in cbriftiana fide apud quendam grauem virum Eozicum nomineper agnatos ennutrita z in fomata peregregie eritit.Que oiuinipzope spiritus cum effet pucllulavt per fpicue dignouifet cbriftianoum vita'cuctis in speculo effe pofitam: mor pzo fua virili ftuduitfapietie grauitati z manfuctudini operam darenec fuam lin guam in operibus bominum loquendo inquinari conftituit: fed potius fine lla intermiffione in lege oomini medirari die ac nocte. Et pzopterea fi aliquif fue falutis inimicus cidem quouis modo fubíanaffet derififfetr aut octrariffs non folum metuere videbatur fed potíus letabatur. 0Demozem fe illius pzo pbetice fententie .confitebatur effe per quam oominus fui nominis caufa tri bulatis botatur dicens. guditemequi noftris iuditiuz popule meusi quo rum cozdeler mea pofita eft. TRolite rimere obpzobzia bominumr eozu blaf effet paimus liii 44
LXXXI
şaufta
fqualozibus
cafibus
Boft
tuis
veri
tate
alienequomodonecdum
oominum
qui
pugnauit
ille
comotus
mamillarum
fubito
de
bene
urius
Cbriftina
oein
fant
cofictamartyrij
Auguftas
chozos
fione
fanctu3
venetias
magna
vrbe
delatuz.qp
cu3
accederetco
oeclinás.vicus
appellarive
faufta
martyre.
Baftam
militie
pzicipe
cii.
ptuliffe
vetuftas
diu
toztus
fuit.
Fauftam
o
puellula
tredecim
Eozicum
nomineper
agnatos
dignouifet
cbriftianoum
vita'cuctis
ftuduitfapietie
grauitati
manfuctudini
fine
lla
intermiffione
oomini
medirari
ac
Et
inimicus
folum
popule
meusi