Human Generated Data

Title

Radegunda of Poitiers

Date

15th century

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Philip Hofer, M5243

Human Generated Data

Title

Radegunda of Poitiers

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Date

15th century

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Philip Hofer, M5243

Machine Generated Data

Tags

Amazon
created on 2019-11-03

Book 100
Text 98.9
Page 91.6
Scroll 71.2
Paper 70.5
Outdoors 56

Clarifai
created on 2019-11-03

paper 98.6
old 98.3
text 98.1
document 98
manuscript 97.9
page 97.8
retro 97.1
no person 96.9
book bindings 96.6
vintage 96.5
print 95.7
antique 95.5
poetry 93.6
art 92.7
ancient 92.6
illustration 90.8
administration 90.5
people 89.8
book series 88.8
texture 88.2

Imagga
created on 2019-11-03

memorial 100
structure 100
brass 100
cloud 51.8
definition 46.2
association 45.4
cover 43.6
advertising 43.3
associated 42.5
artwork 42.2
brochure 42
carpet 41.9
advertise 41.9
advertisement 41.6
creative 40.7
composition 40.6
decorative 39.3
decor 39
conceptual 38.9
collection 38.8
backdrop 38.8
idea 37.5
element 37.3
art 34.6
design 33.3
graphic 32.9
decoration 31.9
information 29.3
letter 28.5
data 28.4
book 26.6
business 26.2
copy 25.7
keywords 25.7
fabric 21.7
continuity 20.8
drapery 20.7
old 20.2
collage 19.3
bible 18.7
text 18.4
religion 18
prayer 17.4
antique 16.5
page 15.8
mix 15.4
development 15.2
religious 15
more 14.7
mosaic 14.7
holy 14.5
faith 14.4
word 14.2
black 13.9
god 13.4
detail 12.9
paper 12.6
read 12.5
church 12.1
modern 11.9
testament 11.9
belief 11.7
open 11.7
spiritual 11.5
ancient 11.3
energy 11
communication 10.9
gospel 10.9
pages 10.8
new 10.5
scripture 9.9
best 9.8
king 9.7
print 9.4
cross 9.4
texture 9
history 9
chapter 8.9
passage 8.9
words 8.8
analysis 8.8
catholic 8.8
writing 8.5
study 8.4
company 8.4
rosary 7.9
advance 7.9
life 7.8
education 7.8
pray 7.8
corporate 7.7
saint 7.7
commercial 7.5
document 7.4
aged 7.3
activity 7.2

Google
created on 2019-11-03

Text 97.3
Paper 85.3
Newsprint 71.3
Paper product 70.3

Microsoft
created on 2019-11-03

text 100
letter 91.1
book 82.9
plaque 69.6
manuscript 63.8

Color Analysis

Face analysis

Amazon

AWS Rekognition

Age 10-20
Gender Female, 53.9%
Confused 45.1%
Calm 48.6%
Fear 46.2%
Surprised 46.2%
Disgusted 45.2%
Angry 47.7%
Happy 45.4%
Sad 45.7%

Feature analysis

Amazon

Book 100%

Categories

Text analysis

Amazon

venit
bara
capi.
iter
inter
fraco
Berentbarium
germa
fulgozibus
parrem
pouitia
me
Beren
biccomputanda.
nie pouitia Berentbarium feu Beren
regina.
bara erthuringia germa
Radegundi Srancie regina. capi. cl.
patriam
nie
Bar
francie
fnozata
Radegundi
Adegundis fuitac me
cl.
fatis bo
Cirgine
feu
fnozata iter fsmilia popagatu.
popagatu.
Adegundis
fuitac
Srancie
cum
muliereg
erthuringia
claras muliereg biccomputanda.
mcrito
Euigs cum Lothartus fraco
garim parrem babuit.nobili fatis bo
babuit.nobili
fsmilia
Lothartus
oigna.natioe
feacurire olcun Radegends Ouibs quidemn Cirgine fulgozibus mcrito venit inter
CXXXVIX
nfignts
Radegends
feacurire
mo2atu oigna.natioe Bar
claras
quidemn
Euigs
olcun
garim
ro CXXXVIX
mo2atu
Ouibs
ro

Google

FO CXXXVI1 Tlirgine Aadegundi fcaturire olcm compertum fit.Quibua quidem fulgozibus merito venit inter claras mulicres bic computanda. De Radegundi Francie regina. capi. c. bnrcrs degundis francie regia infignis go fuit ac me mozatu digna.natioe Bar bara ectburingia germa ion nie pzouitia Berentbarium feu Beren garium patrem babuit.nobili fatis bo nata iter fiuos familia pzopagatu. Euius patriam cum Lotbarus fráco ruz rer debellaffet erpugnafictqg ac in predamilitibus expofuiffer bec paruu la captiua in regalem pzedaz deuenit. Euius cum clegátia atqg ozis pulcbri tudinem rer conípiceretnon modicuz oelectatuf.eandem enutriendaz infoumandamqg in Eleromandenfem tranfmi, fit ciuitatem. IAubilifap factavipfe rer fibi ipfi virginem in coniuges affumpfit. At rer quum animaducrteret fuenoue fponfe virginitatis integre pzopofituy eius pzecibus permotus.candem intactam referuauit virginem. Timens fan cta oco confecrata Redagundis virgone ideo aliquando declinaretcummu digradu baud parum pzoficcret.fuas plurimas regales facultates in elymo finis pauperum cupidiffime pene omnes dedicauit. 1Aam cuz fibi aliquid oe tributis accedereter omnibusque fibi obueniebant ante decimas dabatgre ciperet:quodgs fupererat:monafterijs oifpenfabat. Et quo perfonaliter ire mi nime poreratco munera perfideles z ftrenuos viros oeftinabat:boc fe perde re reputans quod in pauperes non erogalfer.Cogreganit z ipfa queadmodurs predicta belisabetb complurimos inopes z egenos quoum capita fepiffime piopter cbriftum oiluebat.atqp eouum mozbos putredinem pijentiffime cu rabat:zreginavelut bumilis ancillula pauperibus ardentiffime feruiebat. 3n ter regales cibos7oelitias faba vel lenricula tätummodo perfepe vefcebatur. ve tresoe facris litteris pueros eam eriftimares.TRocteqz intempefta quotti die e lectulo confurgens ozationi incumbebat in quibus etiam lachrymas vbertim effundebat leuia reputans que ferret z faceretne cbrifto fpöso fuo vi lefccret. Aoftremo viro fuo rege cbriftianiffimo z optimo affentientein nionemonafterio a fancto epifcopo gDedardovefte mutatar facro religionis babitu fufcepto'confeftimfacro velamine cofcrata eft.0onafterioq3 celeber rimo apud pictauium a rege ertructoi codem a pzedicto fancto epifcopo ma ter z abbarifla pzefecta fuit. Jnquo r abftinetia.z cbaritate bumilitateag atap alijs peneincredibilibus virtutibus illuftrata ctiam multis miraculis in moz terpoft effulfit clariffima.quas obzes z eius tranfitus oemum ertitit glozio- fifimus.Cuius anniuerfaria quotannis idibus Auguftia cunctis vencrabi liter celebzatur. TDebcara Clara de Montefalco.ozdinis beremitay, capi. cli. t ARY 5242-3
FO
CXXXVI1
Tlirgine
Aadegundi
fcaturire
olcm
compertum
fit.Quibua
quidem
fulgozibus
merito
venit
inter
claras
mulicres
bic
computanda.
De
Radegundi
Francie
regina.
capi.
c.
bnrcrs
degundis
francie
regia
infignis
go
fuit
ac
me
mozatu
digna.natioe
Bar
bara
ectburingia
germa
ion
nie
pzouitia
Berentbarium
feu
Beren
garium
patrem
babuit.nobili
fatis
bo
nata
iter
fiuos
familia
pzopagatu.
Euius
patriam
cum
Lotbarus
fráco
ruz
rer
debellaffet
erpugnafictqg
in
predamilitibus
expofuiffer
bec
paruu
la
captiua
regalem
pzedaz
deuenit.
clegátia
atqg
ozis
pulcbri
tudinem
conípiceretnon
modicuz
oelectatuf.eandem
enutriendaz
infoumandamqg
Eleromandenfem
tranfmi,
fit
ciuitatem.
IAubilifap
factavipfe
fibi
ipfi
virginem
coniuges
affumpfit.
At
quum
animaducrteret
fuenoue
fponfe
virginitatis
integre
pzopofituy
eius
pzecibus
permotus.candem
intactam
referuauit
virginem.
Timens
fan
cta
oco
confecrata
Redagundis
virgone
ideo
aliquando
declinaretcummu
digradu
baud
parum
pzoficcret.fuas
plurimas
regales
facultates
elymo
finis
pauperum
cupidiffime
pene
omnes
dedicauit.
1Aam
cuz
aliquid
oe
tributis
accedereter
omnibusque
obueniebant
ante
decimas
dabatgre
ciperet:quodgs
fupererat:monafterijs
oifpenfabat.
Et
quo
perfonaliter
ire
mi
nime
poreratco
munera
perfideles
z
ftrenuos
viros
oeftinabat:boc
fe
perde
re
reputans
quod
pauperes
non
erogalfer.Cogreganit
ipfa
queadmodurs
predicta
belisabetb
complurimos
inopes
egenos
quoum
capita
fepiffime
piopter
cbriftum
oiluebat.atqp
eouum
mozbos
putredinem
pijentiffime
cu
rabat:zreginavelut
bumilis
ancillula
pauperibus
ardentiffime
feruiebat.
3n
ter
cibos7oelitias
faba
vel
lenricula
tätummodo
perfepe
vefcebatur.
ve
tresoe
facris
litteris
pueros
eam
eriftimares.TRocteqz
intempefta
quotti
die
e
lectulo
confurgens
ozationi
incumbebat
quibus
etiam
lachrymas
vbertim
effundebat
leuia
que
ferret
faceretne
cbrifto
fpöso
fuo
vi
lefccret.
Aoftremo
viro
rege
cbriftianiffimo
optimo
affentientein
nionemonafterio
a
fancto
epifcopo
gDedardovefte
mutatar
facro
religionis
babitu
fufcepto'confeftimfacro
velamine
cofcrata
eft.0onafterioq3
celeber
rimo
apud
pictauium
ertructoi
codem
pzedicto
ma
abbarifla
pzefecta
fuit.
alijs
peneincredibilibus
virtutibus
illuftrata
ctiam
moz
terpoft
oemum
ertitit
glozio-
idibus
Auguftia
cunctis
vencrabi
Clara
de
Montefalco.ozdinis
t
Jnquo
r
abftinetia.z
cbaritate
bumilitateag
atap
multis
miraculis
effulfit
clariffima.quas
obzes
tranfitus
fifimus.Cuius
anniuerfaria
quotannis
liter
celebzatur.
TDebcara
beremitay,
cli.
ARY
5242-3