Human Generated Data

Title

Queen Theodolinda of Lombardy

Date

15th century

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Philip Hofer, M5238

Human Generated Data

Title

Queen Theodolinda of Lombardy

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Date

15th century

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Philip Hofer, M5238

Machine Generated Data

Tags

Amazon
created on 2019-11-03

Book 100
Text 99.7
Page 95.6
Human 91.4
Person 91.4
Newspaper 73.3
Paper 58.9

Clarifai
created on 2019-11-03

paper 96.4
old 96
retro 95.9
vintage 95.8
page 95.2
book bindings 94.4
document 93.9
text 93.8
art 93.5
desktop 92.8
antique 91.6
illustration 91.6
picture frame 91.3
print 90.1
texture 90
blank 88.6
design 85.7
margin 85.3
manuscript 85.3
no person 82.8

Imagga
created on 2019-11-03

brass 100
memorial 100
structure 74.5
cloud 53.5
association 44.4
definition 44.2
advertising 41.3
artwork 41.3
cover 40.8
creative 40.7
associated 40.5
brochure 40
carpet 40
advertise 40
advertisement 39.6
composition 39.6
collection 38.8
backdrop 38.8
decorative 38.5
decor 37.2
conceptual 37.1
idea 36.6
design 36.1
element 35.6
art 34.6
graphic 33.6
decoration 33.4
data 31.1
information 31.1
book 29.2
business 27.4
letter 26.6
copy 24.8
keywords 23.7
collage 21.2
fabric 20.8
text 20.1
continuity 19.8
drapery 19.7
old 18.1
bible 15.7
antique 15.6
newspaper 15.5
word 15.1
black 15.1
product 15.1
religion 14.4
mix 13.5
paper 13.4
creation 13.3
religious 13.1
page 13
ancient 13
daily 12.8
more 12.7
mosaic 12.7
faith 12.5
god 12.5
development 12.4
modern 11.9
energy 11.8
communication 11.8
prayer 11.6
read 11.6
history 10.8
analysis 10.7
holy 10.6
spiritual 10.6
detail 10.5
texture 10.4
document 10.2
church 10.2
life 10.2
open 9.9
best 9.8
pattern 9.6
chapter 8.9
gospel 8.9
education 8.7
ornament 8.6
menu 8.1
new 8.1
testament 7.9
pages 7.8
king 7.8
health 7.7
print 7.6
cross 7.6
commercial 7.5
study 7.5
company 7.5
activity 7.2
day 7.1

Google
created on 2019-11-03

Text 97.6
Paper 90.8
Newsprint 84.8
Paper product 78.1
Font 68.6
Document 63

Microsoft
created on 2019-11-03

text 100
letter 90.8
book 81.5
plaque 75.9
manuscript 75

Color Analysis

Face analysis

Amazon

AWS Rekognition

Age 7-17
Gender Female, 52.4%
Happy 45%
Angry 54.8%
Sad 45%
Disgusted 45%
Calm 45.1%
Confused 45%
Surprised 45%
Fear 45%

Feature analysis

Amazon

Book 100%
Person 91.4%

Categories

Text analysis

Amazon

Regina
heodolida
riio
De
tbeodolinda
illuftris
genere
cap.crrrr.
regina. cap.crrrr.
regina.
feculo.
heodolida illuftris ma
De Tbeodolinda Longobardoz Regina
migrauita
fu
anos
petri
tificei
peinde
gilulpbi
Longobardoz
logobardon
De tbeodolinda
regis
pon
femina
chalendaz
ve
noningeros
gna logobardon
gna
Tbeodolinda
cbathedra
ma
riio ve romais imperanterz
magno
romais
chalendaz Auguti:quo cie migrauita feculo.
tificei petri cbathedra plidete.
ofil
peinde gilulpbi regis Ci9 fucceflouf
genere cofanguinitaterac
femina fane rpianifftmap
vroz circbs anos ofil noningeros fu
Auguti:quo
p2a
fucceflouf
rpianifftmap
fane
imperanterz
Brtbarifflauig
p2a gngcrefimu 52cg02io magno pon
vroz
cie
plidete.
cofanguinitaterac
gngcrefimu
Ci9
mu3
mu3 Brtbarifflauig 15
circbs
52cg02io
15

Google

Tbeodolinda Longobardoy Regina De cbalendap zugufti:quo vie migrauita feculo. CDe tbcodolinda longobardozum regina. cap.crrrr. Deodolida illuftris z ma gna lögobardor 'Regina femina fane rpianiffima p/ muy Artbarif flauiy regis 150 oeinde Agilulpbi regis e fucceffotf vrovcircba anos oni noningeros fu p2a gngetefimus tificei petri cbatbedra agno pon ritio ve mrez geher ini miarei gtoncnecno dus opopemo nozibus eniicuitatg ifinitis inclitu s f perpetuc claritatis nome er lo/ gobardoz oiiuz couerfionefibi védicauit.Fuit quippe becilluftris regina im Bauarie pimisSarimbaldi optimi rpianiffimiqg Bauaroz regis filia/Bauaria autes Delarptio, quez loicuz ipfius regis tücregni cft Scrmanic ifignisnobilis piouin Regn necin cia:quepzo limiteab occafu fueuof fei Ennius fluuius babet.Ab auftrali pla gaBoemiá z panubius:qui panubius fluuus mediá pene pcrlabit.zb o tu Cecinuz motesq panonia ab ipfa Bauaria oifterminat.A meridie vo Cur uacá motey feu Ztalie Alpes. Inter auftriaz aût z bauariaara pzo termino pofita e.3n ca vrbes ifigncs plurime nuc adfunt.Ouara Detropolis:7 pima riaSalceburga babet.Erat igit Tbcodolinda bec er ipfa pzouitia ozinda: q Ritenzagel fua i adolefcctiatam erquifiti decois vt icredibile oib? viderck:erat z inge nu pzope oiuini verfatilifg.ifuper z conus ac p búaniffima/z oib'gr o quas pat i floida erate Artbari flauio logobardor Regi conubio iürit. ano Cbilpcricus frácoz revquuz Brtbaris regis inimiciffim fozct idignatus Barimbaldo filiá cidez matrimonio copulaffet:i Bauariá cu erercitu mul to veniesipm er Bauaria crpulit zregno paterno pzinauit:g fugief ad Tbeo dolinday filiam cü fuis venit.Quez artbaris lcto aio fufcepir:zirantuz illiqi locoretributióis vrozis/bonoibus pctulit: vt nil fereipfe Artbaris gener in 3talia nifi co oifponete peragcrct. Aer ánuz auteytantuz grtbaris rer pofta vrozcz ouritfuperuirir. 3pfa itaq Tbeodolinda regina eo i tepoze apud ma ritus z eius pceresMilitefg oesno minoze glozia aur laude apud pfes có fecuta e.IAa i oes eque fe comeyfacilé/z per buaná pzeftitit:quippe p zipau peres ipimis atqoppieffos z virib deftirutos/zbo/z ope per benigne oef cofoucbat:bis erar patrocinio bos tuebaf.IAeque quez a fe vncz meftum oi, mittebat:ponec iplozátis auriliuzyneccceffitati piofperiffer. THeqs vnas tamg buluis voluptatibus potuit deliniri:vt fuoum obliunfceretur fubditoum. otuo autem eius poft annum marito pzedictoquum Longobardi pzoce res oe futuri Regis electione diu difcordes effent. Tandez ita conucenerunt: vtquem er Longobardis pincipibus Tbeodolinda bec cous gratiffima re gina i virü öligeret:prege babcref.Quib poft gras erbibiras:vt coi bon0 co fuluiffe videret.Agilulpbuz Tbaurinefez ouceviz bellicofiffimu pudetiaz
Tbeodolinda
Longobardoy
Regina
De
cbalendap
zugufti:quo
vie
migrauita
feculo.
CDe
tbcodolinda
longobardozum
regina.
cap.crrrr.
Deodolida
illuftris
z
ma
gna
lögobardor
'Regina
femina
fane
rpianiffima
p/
muy
Artbarif
flauiy
regis
150
oeinde
Agilulpbi
e
fucceffotf
vrovcircba
anos
oni
noningeros
fu
p2a
gngetefimus
tificei
petri
cbatbedra
agno
pon
ritio
ve
mrez
geher
ini
miarei
gtoncnecno
dus
opopemo
nozibus
eniicuitatg
ifinitis
inclitu
s
f
perpetuc
claritatis
nome
er
lo/
gobardoz
oiiuz
couerfionefibi
védicauit.Fuit
quippe
becilluftris
regina
im
Bauarie
pimisSarimbaldi
optimi
rpianiffimiqg
Bauaroz
filia/Bauaria
autes
Delarptio,
quez
loicuz
ipfius
tücregni
cft
Scrmanic
ifignisnobilis
piouin
Regn
necin
cia:quepzo
limiteab
occafu
fueuof
fei
Ennius
fluuius
babet.Ab
auftrali
pla
gaBoemiá
panubius:qui
panubius
fluuus
mediá
pene
pcrlabit.zb
o
tu
Cecinuz
motesq
panonia
ab
ipfa
Bauaria
oifterminat.A
meridie
vo
Cur
uacá
motey
feu
Ztalie
Alpes.
Inter
auftriaz
aût
bauariaara
pzo
termino
pofita
e.3n
ca
vrbes
ifigncs
plurime
nuc
adfunt.Ouara
Detropolis:7
pima
riaSalceburga
babet.Erat
igit
Tbcodolinda
bec
pzouitia
ozinda:
q
Ritenzagel
fua
i
adolefcctiatam
erquifiti
decois
vt
icredibile
oib?
viderck:erat
inge
nu
pzope
oiuini
verfatilifg.ifuper
conus
ac
p
búaniffima/z
oib'gr
quas
pat
floida
erate
Artbari
flauio
logobardor
Regi
conubio
iürit.
ano
Cbilpcricus
frácoz
revquuz
Brtbaris
inimiciffim
fozct
idignatus
Barimbaldo
filiá
cidez
matrimonio
copulaffet:i
Bauariá
cu
erercitu
mul
to
veniesipm
crpulit
zregno
paterno
pzinauit:g
fugief
ad
Tbeo
dolinday
filiam
fuis
venit.Quez
artbaris
lcto
aio
fufcepir:zirantuz
illiqi
locoretributióis
vrozis/bonoibus
pctulit:
nil
fereipfe
Artbaris
gener
in
3talia
nifi
co
oifponete
peragcrct.
Aer
ánuz
auteytantuz
grtbaris
rer
pofta
vrozcz
ouritfuperuirir.
3pfa
itaq
eo
tepoze
apud
ritus
eius
pceresMilitefg
oesno
minoze
glozia
aur
laude
pfes
fecuta
e.IAa
oes
eque
fe
comeyfacilé/z
per
buaná
pzeftitit:quippe
zipau
peres
ipimis
atqoppieffos
virib
deftirutos/zbo/z
ope
benigne
oef
cofoucbat:bis
erar
patrocinio
bos
tuebaf.IAeque
a
vncz
meftum
oi,
mittebat:ponec
iplozátis
auriliuzyneccceffitati
piofperiffer.
THeqs
vnas
tamg
buluis
voluptatibus
potuit
deliniri:vt
fuoum
obliunfceretur
fubditoum.
otuo
autem
poft
annum
marito
pzedictoquum
Longobardi
pzoce
res
oe
futuri
Regis
electione
diu
difcordes
effent.
Tandez
ita
conucenerunt:
vtquem
Longobardis
pincipibus
cous
gratiffima
re
gina
virü
öligeret:prege
babcref.Quib
gras
erbibiras:vt
coi
bon0
fuluiffe
videret.Agilulpbuz
Tbaurinefez
ouceviz
bellicofiffimu
pudetiaz