Human Generated Data

Title

Saint Ursula

Date

15th century

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Classification

Prints

Human Generated Data

Title

Saint Ursula

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Date

15th century

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Amazon

Book 100
Text 99.2
Page 98.7
Paper 68.1
Scroll 61.4
Newspaper 59.7
Art 59.4
Canvas 55.5

Clarifai

old 95.9
desktop 95.1
paper 94.9
retro 94.6
vintage 94.5
texture 93
page 92.4
document 91
art 90.6
blank 90.2
design 90
text 89.6
illustration 88.3
antique 88.2
picture frame 87.6
book bindings 85.2
ancient 84.4
decoration 83.6
pattern 83
wall 79.8

Imagga

brass 84.7
memorial 66.6
cloud 51.8
structure 46
association 42.4
definition 42.3
cover 39.9
artwork 39.5
advertising 39.4
associated 38.5
brochure 38.1
creative 38
carpet 38
advertise 38
backdrop 38
book 37.9
advertisement 37.7
composition 36.8
collection 36.1
decorative 36
decor 35.5
conceptual 35.4
design 34.4
element 34
idea 33.9
art 33.5
graphic 31.4
decoration 31.2
information 28.4
data 26.5
letter 25.7
business 25
copy 23.1
fabric 22.7
product 22.2
text 21.9
keywords 21.7
continuity 20.8
drapery 20.7
creation 20.1
bible 19.6
collage 19.3
old 18.8
religion 18
newspaper 17.2
word 16.1
religious 16
god 15.3
antique 14.9
page 14.9
prayer 14.5
holy 14.5
read 13.5
faith 13.4
development 13.3
black 13.3
daily 13.1
paper 12.6
ancient 12.1
church 12
energy 11.8
communication 11.8
mix 11.5
spiritual 11.5
chapter 10.9
testament 10.9
mosaic 10.9
open 10.8
more 10.8
detail 10.5
texture 10.4
document 10.2
life 10.2
gospel 9.9
history 9.9
modern 9.8
best 9.8
pattern 9.6
cross 9.4
rosary 8.9
passage 8.9
pages 8.8
analysis 8.8
king 8.8
binding 8.7
education 8.7
print 8.5
writing 8.5
study 8.4
company 8.4
new 8.1
scripture 7.9
belief 7.8
pray 7.8
corporate 7.7
commercial 7.5
activity 7.2
textured 7

Google

Text 97.1
Paper 89.9
Newsprint 86.9
Paper product 77.1
Document 60.6

Microsoft

text 100
letter 69.3
book 68.9
plaque 66

Feature analysis

Amazon

Book 100%

Captions

Microsoft

a close up of text on a black background 77.8%
a close up of text on a white background 77.7%
a close up of text on a white surface 76.5%

Text analysis

Amazon

anno
Sacta
FO.
martyre.
virgine
tyrem.
virginern
libus
martyre. caip.crcrvi.
femi
coloniam
ingenij
caip.crcrvi.
celebzif
apellantur/
&fulam
in
coloniam 6ermanie
pzomifcui
nomine
quadringentefimum
ab
quiquagelimo
i
lilueftribuf
B:itanicai
1i/z celebzif ingenij femi
libus pzomifcui ferus cbziftianis/qui
6ermanie
IDefancta Elrfula virgine
tyrem. 3lluftriffimi o2igi
impurifimis
Erfula
virginui
fceleftiltimis lilueftribuf
inlignem
&fulam virginern Z mar>
FO. CXXII
vndecim
o2igi
IDefancta
quadringentefimum Cu3 vndecim i
nam B:itanicai in anno
cbziftianis/qui
apud inlignem
ferus
dIes virginui nomine apellantur/
fupza
fceleftiltimis
DE Sacta Erfula
apud
Elrfula
3lluftriffimi
Domtn quiquagelimo fupza
bunifitbici
mar>
Z
PrbE ab bunifitbici impurifimis
1i/z
CXXII
Cu3
Domtn
dIes
DE
nam
PrbE

Google

CXXII
s
z
oigi
ciErfula
quinto
omnes
infignem
vrbe
Rege
martyrim
pertulifecompertum
etfi
igenti
inter
longe
pzelatisnobiliffimifg
videatura
noftro
furreptumpaucis
eft.
hcc
vro:e
fnir.
pulcbritudoz
ce
tere
nottciam
regis
oelate
in
buius
fe
cius
amozemveius
gie
formofiratis
eft:vt
iam
pzeter
filius
vrerenturozato
folemncs
ad
virginis
blanditys
oños
fuos
rediret.
anriari
impzimis
cultozi
co
pacto
quia
fomidabat
oiuino
patre
fuo
virgines
con
comparatis
triennij
virginitatis
dedicationem
cr
fponfus
fide
cbzifti
inftructus
cofiliovt
buiufmodi
FO. CXXII s Sacta pefancta Erfula virgine z martyre. cap.crrvi Rfulam virginem z mar tyrem. 3lluitrifimi oigi nisz celebzif ingenij femii nam Bzitanicam in anno ciErfula sbo i oomim quinto zquiquagefimo fupza quadringentefimum cus vndccim mi libus piomifcui ferus cbiftianis.qui omnes virginum nomine apellantur apud coloniam infignem Sermanie vrbe ab bunifSitbicif impuriffimis fceleftiffimis filueftribufag populis fub atrilla Rege militantibus glozio fifimum martyrim pzo cbzifti nomi ne pertulifecompertum eft.Que etfi fanguinis fulgozez igenti cozpozis pu cbzitudine locum inter clarag mulieresfibi aliquod magnum fulgozis no men quefiffe forfitam videatur: longe magis non ob feruidum tantümodo fidey virginitatis amozis in oeum: quo vt plurimum facre cbzisti virgines vtuntur fed cb meritum infignis ciuf audatie z pzudentiein tot tantifqg ad fe congregandis cclefie pzelatisnobiliffimifg regijs acalijs filijs:z matronis atqs filiabus virginibus occupaffe cenfef. Quod ne videatura calamo noftro furreptumpaucis erplicandum eft. hcc Mauri cuiufdam Bzitonuz cbziftia niffimi Regis cr penetria cque cbiftianiffima/z oeuotiffima vro:e fufcepta filia fnir. Euius ingens z incredibilis pzope co:pois z ois pulcbritudoz ce tere virtutesnecnonz animi magnitudo quum ad nottciam anglozum po tentiffimi regis oelate fuiffenrillico in buius facrate virginis amoze aductus cft: z fe fe per beatum criftimare cepi fi talis ac tanta virgo sui vnigeniti fi ly copularem coniugioatgs ipfe cius filius idenpridem in amozemveius egre gie formofiratis adeo tractus eft:vt nil iam pzeter illam fibi carum aut oclecta bile (in tanto fuo regno) arbitrarctur:z fic oum pater z filius vrerenturozato rcs folemncs ad gaurum reges virginis patre miferüt qui eades virginem z blanditys zpzomiffioibus in coniugez pzo tanto regif filio erpoftularet adij cientes minasfi ad cofdem oños fuos vacui rediret. Rer autem fufcepris o ratoibno minime anriari cepit plurima fecuz pertractans.Cum quia filiam cbzifti fignaculo infigniramindignuu duceret impzimis 3dolozum cultozi co iugio copulare veritus quoqg nez ipfa vllo pacto affentiret: tum veniqg quia ipfius regis fomidabat potetiam. t ipfa oiuino fpiritu fuffulta: trepidanti genitozi fuafit.vt poftulatis affenfus pzeftaret.Ea tncóditione appofita:vt rer ipfe Angloum cum patre fuo vecem fcelectas virgines fibi ad folatium con tradcret:ztam fibiquam predictis oecen fcelectis clarifimis virginibus mil le alias virgines Domicellas affignaret:z pluribus comparatis Trircmibus triennij indutias fibi cocederct ad fue virginitatis dedicationem cr moze re gio celebzandam.3ntereaqg fponfus ipfe de fide cbzifti fufficienter inftructus baptizaref:fapieriimo eqde vfa cofiliovt vz aut oifficultate coditiöis pzopo fite cius animus ab buiufmodi coiugio aucrtercttaut talioppotunitateipfas 77
martyre.
ingenij
oomim
cus
cbiftianis.qui
apellantur
Sermanie
fceleftiffimis
fub
fifimum
pu
locum
aliquod
quefiffe
magis
fidey
quo
vt
cbzisti
vtuntur
ciuf
pzudentiein
tantifqg
regijs
acalijs
atqs
filiabus
cenfef.
calamo
erplicandum
oeuotiffima
fufcepta
ac
sui
fi
idenpridem
tractus
nil
illam
carum
aut
oclecta
tanto
reges
miferüt
coniugez
plurima
infigniramindignuu
copulare
nez
vllo
veniqg
ipfa
poftulatis
ipfe
Angloum
mil
Domicellas
pluribus
Trircmibus
gio
baptizaref:fapieriimo
eqde
vfa
vz
animus
aucrtercttaut
talioppotunitateipfas
virgine
tyrem.
nisz
i
zquiquagefimo
libus
ferus
nomine
filueftribufag
fulgozez
clarag
mulieresfibi
feruidum
amozis
facre
infignis
tot
filijs:z
virginibus
Mauri
cuiufdam
penetria
cbiftianiffima/z
filia
ingens
virtutesnecnonz
quum
fuiffenrillico
amoze
cft:
tanta
ly
egre
arbitrarctur:z
oum
pater
pzo
regif
cientes
vacui
ratoibno
minime
cepit
fecuz
pertractans.Cum
quoqg
affentiret:
t
genitozi
pzeftaret.Ea
rer
fcelectas
folatium
oecen
alias
moze
fufficienter
coditiöis
77
cap.crrvi
Rfulam
celebzif
Bzitanicam
sbo
quadringentefimum
piomifcui
virginum
apud
ab
impuriffimis
atrilla
glozio
nomi
ne
fanguinis
cozpozis
fulgozis
no
non
ob
tantümodo
oeum:
meritum
congregandis
cclefie
Bzitonuz
cbziftia
Regis
incredibilis
ois
animi
anglozum
tentiffimi
aductus
per
beatum
virgo
vnigeniti
adeo
fibi
bile
(in
regno)
gaurum
qui
virginem
zpzomiffioibus
erpoftularet
minasfi
Rer
autem
fufcepris
o
duceret
3dolozum
iugio
veritus
potetiam.
fpiritu
fuffulta:
fuafit.vt
tradcret:ztam
predictis
fcelectis
clarifimis
cocederct
re
oifficultate
pzopo
fite
FO.
Sacta
pefancta
Erfula
mar
3lluitrifimi
femii
nam
anno
fupza
vndccim
mi
coloniam
bunifSitbicif
populis
militantibus
eft.Que
cbzitudine
magnum
men
forfitam
videatur:
plurimum
fed
cb
audatie
matronis
occupaffe
Quod
niffimi
cque
Euius
pzope
co:pois
magnitudo
po
facrate
criftimare
cepi
talis
copularem
coniugioatgs
fic
rcs
eades
filio
adij
cofdem
filiam
fignaculo
tum
ipfius
trepidanti
affenfus
tncóditione
appofita:vt
cum
vecem
fibiquam
le
affignaret:z
indutias
fue
celebzandam.3ntereaqg
de
coiugio