Human Generated Data

Title

Saint Margaret

Date

15th century

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Classification

Prints

Human Generated Data

Title

Saint Margaret

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Date

15th century

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Amazon

Book 100
Text 99.2
Page 99.2
Person 83.9
Human 83.9
Paper 70.8
Scroll 61.9

Clarifai

paper 97
old 96.7
retro 96.2
page 96.1
vintage 95.5
text 94.4
desktop 94
book bindings 93.8
document 93.7
no person 92.8
art 91.9
antique 91.3
picture frame 90
texture 89.4
blank 88.7
print 87.2
design 85.1
illustration 83.9
vertical 82.9
ancient 82.6

Imagga

brass 100
memorial 87.8
structure 60.9
cloud 44.9
book 42.3
definition 38.3
cover 38
association 37.5
backdrop 36.4
creative 36.3
artwork 35.8
advertising 35.6
associated 34.6
brochure 34.2
carpet 34.1
advertise 34.1
advertisement 33.9
design 33.8
decor 33.7
composition 33.1
collection 32.5
art 32
conceptual 31.8
decorative 31.8
element 31.5
idea 30.3
decoration 29.7
graphic 28.5
product 25.6
old 25.1
information 24.9
letter 23
data 22.9
business 21.9
fabric 21.7
continuity 20.8
drapery 20.7
creation 20.3
newspaper 20
antique 20
copy 19.5
text 19.2
keywords 18.8
bible 17.7
page 16.7
binding 16.2
religion 16.2
texture 15.3
ancient 14.7
detail 14.5
faith 14.4
development 14.3
word 14.2
paper 14.1
prayer 13.6
holy 13.5
daily 13.4
religious 13.2
black 12.6
collage 12.6
god 12.5
pattern 12.3
read 11.6
church 11.1
communication 10.9
testament 10.9
open 10.8
vintage 10.8
history 10.8
spiritual 10.6
energy 10.1
chapter 9.9
gospel 9.9
pages 9.8
textured 9.7
cross 9.4
aged 9.1
new 8.9
rosary 8.9
words 8.8
best 8.8
belief 8.8
catholic 8.8
king 8.8
mix 8.7
grunge 8.5
print 8.5
modern 8.4
study 8.4
company 8.4
document 8.4
retro 8.2
dirty 8.1
surface 8
scripture 7.9
passage 7.9
more 7.8
life 7.8
mosaic 7.8
analysis 7.8
education 7.8
corporate 7.8
saint 7.7
writing 7.5
commercial 7.5
close 7.4
activity 7.2

Google

Text 97.5
Paper 87.5
Paper product 75
Document 71.1
Newsprint 56.8

Microsoft

text 100
sign 94
book 79
white 73.9
letter 71
manuscript 64.6
plaque 49.8

Face analysis

Amazon

AWS Rekognition

Age 27-43
Gender Female, 54.2%
Confused 45%
Surprised 45%
Disgusted 45%
Calm 54.6%
Fear 45%
Sad 45.3%
Happy 45%
Angry 45.1%

Feature analysis

Amazon

Book 100%
Person 83.9%

Captions

Microsoft

a white sign with black text 78.2%
a black sign with white text 75.9%
a white sign with black text on white paper 58.2%

Text analysis

Amazon

FO
FO LXXXII
LXXXII
De
omnia
Et
oino
Gancta
elementa
cunt.
colcre:
per
ob
vin
createm
folis
nec
intelleceum
nos
De Gancta Faufta Et Sancta Oargarita'
cogio
fide
Oargarita'
in
omnia penctra
Sancta
lune
fcitur createm intelleceum nos bocuit:qui per
cu
vifibiliaeo
amoze
fcitur
oino oeftimmoztalefaefficitieos quic cos ob cius amoze in ne corendunt vin
cum
cunt. ipfe Tuo nos crearozie folis lune occect fide colcre:
oeftimmoztalefaefficitieos quic
crearozie
Faufta
nec elementa cozpouamnmnec vifibiliaeo cu /qui per bic inuifibliter cogio
cius
penctra
ne corendunt
bocuit:qui
percipituar.
ipfe
cum Tit intellecttr percipituar. adiea
Tit
inuifibliter
cozpouamnmnec
adiea
cos
bic
Tuo
intellecttr
/qui
occect

Google

efficiteos
amoze
cotendunt
fuo
oocet
creatore
fide
per
fit
incomparabilisfolo
tem
inuifibi
rum
bis
falfog
Ampbi
erbiberet:
tes/veluti
máfuctiflimiad
accubarüt.
pfales/oicebat.
benedices.Qui
nos
cöfundantur
in
tebis
Cu
vor
regnq
veftron
fidcli
z
oefiftere
circumftátcs
pariter
crclamauerunt.0Dagn?
eft
quimagna
ita
ca
ad
glozia
oie
fancte
fanctiflimerelige
Lucerccuditc.cuz
Argaritas
apud
IVsloiof
aut
quidem
tates
no
fis
oifco2dátijs
plurimi
LXXXII
Saufta
eius
folisz
lune
deceti
copoumnec
alia
vifibiliafed
inuifibiliter
intellectum
admirari:foluqsadozarenos
vocuit:
nobis
que
pzoducitgubernarcoferuat
onnibus
fuozumper
ét
qui
Tum
puniret.Compzebanfa
ocinde
feris
domine
conftituta.cum
pzopbeta
oominez
letabuntur
ftatim
Sartago
cbrifti
coplerus
p:emia.
Decaudietes
plozátibus
emozerenturfed
fpirit
fuos.
ftus
audies
Eulafto
pecfecto
ptigiffet.fuos
ocrs
operatur.
gaudio
filinz
no:
aur
Faufta
cbale
ne.vs
oici
bzeuitati
ftudétcs
Toefancta
0Dargarita
martyre.
beatilima
Antiocbia
tyrium
quibus
quo
'Romanof
imperáte
pzincipe
oiuerfos
fcri
argumeto
omif
fcriptouz
oppnantur
imperá
liiii
FO
Et
Sancta
De
eftimmotalefg
vin
elementa
cuqui
bec
cogno
intellectu
padtf
au
celeftibus
folum/vcrum
era
oftédere
oeos
credens:
mperato
perduci
dilaniádam
curen
giun
facti
tu
nofter
celo
vosin
la
vultibus/vniuerfis
e0s
foli
migrarenfr
murare
de
fcenfqz
rpinoum
ftianozum
Atqs
vnufquifa
bo
pali
finr
Eulafi?
das
gdes
ce
bonoze
Fridiani.
Jnnumerabilía
oe
ifti
omifim.
cv.
p2o
cbrifto
pertulliffe
tempozibus
qo
efteam
Dargarita
ob
agone
fcitur
creátem
foluz
omnia
percipitur.
ea
liter
eta
Dis
ditis
Eulafius
fententiam
illico
fecutus
tbeatrum
cancs
pedes
virginis
oft
clauos
confrigere
pzecepit.
fumus
tometis
infurgunt
ferui
ous
et
venitoices,
Elenite
celeftis
pi
borum
leris
ipfi
ac
fi
aicosnon
relinquere
oioreddidere
blaffemauir
nibil
valereoeinceps
perfccuricne
omnes
omnib
fua
remeauirglo:ificates
benediceres
fpim
duodecimo
ei?v3.aufte
folenicas
babenf
plooiui
Faufte
fotitudi
pudetiapictategp
potuientique
virgine
capitulum.
mar
podi-
tum
oierel
ptozes
Sed
o
oo
ooo
LXXXII FO Dargarita Saufta Et Sancta Sancta De oino eftimmotalefg efficiteos qui ob eius amoze in agone cotendunt vin cunt.THam ipfe fuo nos euagelio oocet creatore folisz lune deceti fide colcre nec elementa copoumnec alia vifibiliafed cuqui per bec inuifibiliter cogno fcitur creátem intellectum foluz admirari:foluqsadozarenos vocuit: qui per omnia panctrás'cum fit incomparabilisfolo intellectu percipitur. padtf au tem nobis per ea que fecit.Que pzoducitgubernarcoferuat onnibus inuifibi liter affiftesno celeftibus folum/vcrum eta terreftribus mag era rum fuozumper bec oftédere volens bis ét qui oeos falfog adozant. Dis au ditis Eulafius credens: faufte fententiam illico fecutus eft. Tum mperato pzefectum mifitqui Eulafius puniret.Compzebanfa ocinde fauftain Ampbi tbeatrum perduci iulit:vt feris eam dilaniádam erbiberet: Que omnes curen tes/veluti cancs máfuctiflimiad pedes virginis accubarüt. oft bec clauos confrigere pzecepit. giun facti fumus multis z tu domine adiutoz foztis. Maledicut in tometis conftituta.cum pzopbeta pfales/oicebat. nobis oominez tu benedices.Qui infurgunt in nos cöfundantur ferui aut tui one ous nofter letabuntur in tebis crpletis ftatim Sartago refririt. Cu et ifte pfectus fide cbrifti coplerus eueltigio vor de celo venitoices, Elenite ias benedicti pcipite regnq celeftis pi vosin erultatioc erpectarredditurus la borum veftron p:emia. Decaudietes leris vultibus/vniuerfis circa e0s fidcli bus plozátibus foli ipfi ridetes ac fi no emozerenturfed migrarenfr murare aicosnon relinquere fpirit oioreddidere fuos. Tunc Marimianus ugu ftus audies que de Eulafto z pecfecto ptigiffet.fuos oeos blaffemauir cogno fcenfqz nibil ias valereoeinceps a rpinoum perfccuricne oefiftere ppofuit. Bopuliait circumftátcs omnes pariter crclamauerunt.0Dagn? eft ocrs cbri ftianozum quimagna in omnib operatur. Atqs ita vnufquifa ca gaudio ad fua remeauirglo:ificates z benediceres picm z filinz fpim fcrüs.Cui eft bo no: z glozia in fecula.ame. pali aur finr Faufta z Eulafi? duodecimo cbale das octobzes.quo gdes oie ei?v3.aufte fancte virginis annua folenicas ce lebratur ei?autem fanctiflimerelige Lucerccuditc.cuz bonoze babenf in tem plooiui Fridiani. Jnnumerabilía oe vira ifti fancte virginis Faufte fotitudi ne.vs pudetiapictategp oici potuientique bzeuitati ftudétcs omifim. Toefancta 0Dargarita virgine z martyre. capitulum. cv. Argaritas aut beatilima virgines apud Antiocbia IVsloiof p2o cbrifto mar tyrium pertulliffe podi- tum elt verum quibus tempozibus aut quo oierel quo apud 'Romanof imperáte pzincipe apud oiuerfos fcri ptozes ambigitur.Que quidem varie tates argumeto no carent: Sed omif fis fcriptouz oifco2dátijs qo plurimi oppnantur mes efteam filicet imperá tib piocletianoamarimiano potius o oo ooo liiii
oino
cunt.THam
ipfe
euagelio
colcre
nec
panctrás'cum
fecit.Que
affiftesno
terreftribus
mag
volens
adozant.
faufte
eft.
pzefectum
mifitqui
fauftain
iulit:vt
eam
Que
multis
adiutoz
foztis.
Maledicut
tui
one
crpletis
refririt.
ifte
pfectus
eueltigio
ias
benedicti
pcipite
erultatioc
erpectarredditurus
circa
bus
ridetes
Tunc
Marimianus
ugu
a
ppofuit.
Bopuliait
cbri
picm
fcrüs.Cui
fecula.ame.
octobzes.quo
annua
lebratur
ei?autem
vira
virgines
elt
verum
ambigitur.Que
varie
carent:
mes
filicet
tib
piocletianoamarimiano
potius