Human Generated Data

Title

Saint Demetriade

Date

15th century

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Philip Hofer, M4010

Human Generated Data

Title

Saint Demetriade

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Date

15th century

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Philip Hofer, M4010

Machine Generated Data

Tags

Amazon
created on 2019-11-03

Book 100
Text 99.8
Newspaper 98.3
Person 96.8
Human 96.8
Page 93.1

Clarifai
created on 2019-11-03

page 97.8
text 96.7
paper 96.5
vintage 96.2
old 95.7
book bindings 94.7
document 94.4
retro 94.1
desktop 93.8
illustration 92.7
art 91.6
antique 91.3
manuscript 89.5
texture 89.3
print 87.9
blank 86.5
ancient 86
picture frame 85.9
bill 85.3
design 85

Imagga
created on 2019-11-03

cloud 50.9
brass 48.9
daily 46.5
definition 45.2
association 44.4
artwork 41.3
creative 39.8
advertising 39.4
cover 39
memorial 38.6
advertisement 37.7
decorative 37.7
associated 37.6
brochure 37.1
carpet 37.1
advertise 37.1
composition 36.8
idea 36.6
backdrop 36.4
collection 35.2
art 34.7
conceptual 34.5
book 34.3
design 33.8
decor 33.7
graphic 33.6
product 33.6
element 32.3
newspaper 31.1
decoration 30.5
information 29.3
creation 28.7
data 28.4
business 26.8
structure 26.5
letter 24.8
copy 22.2
keywords 21.7
fabric 20.8
text 20.1
continuity 19.8
drapery 19.7
old 19.6
collage 18.4
bible 15.7
detail 15.3
antique 14.9
religion 14.4
development 14.3
word 14.2
religious 14.1
page 14
paper 13.4
document 13
black 12.7
communication 12.6
read 12.5
god 12.5
book jacket 11.8
energy 11.8
prayer 11.6
holy 11.6
mix 11.5
faith 11.5
education 11.3
ancient 11.3
life 11
more 10.8
mosaic 10.8
history 10.8
spiritual 10.6
texture 10.4
chapter 9.9
open 9.9
analysis 9.8
ink 9.7
church 9.3
binding 9.3
jacket 9.2
modern 9.1
new 8.9
best 8.8
print 8.5
commercial 8.5
company 8.4
human 8.3
pattern 8.2
global 8.2
drawing 7.9
testament 7.9
gospel 7.9
passage 7.9
pages 7.8
king 7.8
corporate 7.8
health 7.7
writing 7.5
study 7.5
activity 7.2

Google
created on 2019-11-03

Text 97.6
Paper 90.1
Newsprint 85.7
Paper product 76.3
Font 68.6
Document 61.6
Newspaper 59.4

Microsoft
created on 2019-11-03

text 100
person 81.2
letter 80.3
newspaper 75.9
book 56.4
man 51.3
manuscript 50.6
plaque 22.5

Color Analysis

Face analysis

Amazon

AWS Rekognition

Age 10-20
Gender Female, 53.3%
Fear 45%
Happy 45%
Angry 45%
Sad 45.1%
Confused 45%
Calm 54.8%
Disgusted 45%
Surprised 45%

Feature analysis

Amazon

Book 100%
Person 96.8%

Categories

Text analysis

Amazon

frater
FO
FO CXX
CXX
tertiu
Demctriade
ei'nomis
item
augufto
fecudus
Eotatio
nois
fuit
fuit.
certe
fup
obitu
fuu
felicimimu
raletiniani
cius
peperit
erquo
augultu
erquo peperit valentinianti ei'nomis tertiu certe optimu:ac tate
valentinian9
Ealens Auguft9 raletiniani frater
matris'patcr
matris'patcr fuit auguttus. item peedicti
optimu:ac
peedicti
re.uplit
Auuculi
tepeftate
mrif rpianiffime baud ogenere:que port obitu fuu felicimimu augultu fup
Sancta
iperatozel
clariftimo
baud
tate
re.uplit 02nig Eotatio augufto ea tepeftate iperatozel clariftimo
Auguft9
augultiertite
ogenere:que
fuit. Auuculi 90q Sratian9 valentinian9 cius nois fecudus augultiertite
mrif
rpianiffime
Ealens
valentinianti
DE Demctriade Sancta
ftitem
auguttus.
02nig
port
Sratian9
ea
DE
90q

Google

СХХ FO Demetriade Sancta matris pater fuit uguftus.Elalens item uguft pzedicti valétiniani frater fuit.Auuculi quqz Sratian z valentinian cius nois fecudus augufti crtite re.Aupfit oenias Eoftátio augufto ca têpeftate fup oës iperatozef clarifimo crquo pcepir zpeperit valentinianú ci°nomis tertiü'viz certe optimü:actáte mřif rpianiffime baud ögenere que z poft obitu fuu felicilimu auguftü fup ftiten religd.Et bec de Salla placidia mulicre fctá z augufta oicta fufficiat CDeDemetriade fancta virgie romana. capitulum. Emetriadcs feu Demetri- as fligiofifima cbrifti vir goquo anno i affrica dies obijeritpcifenobabefilla crriij. bim aur poft beariffimú bieronymum ali quadiu fupuiriffe coftat. bec gppe in ter romanas quum nobiliffima ditiffi maq3 ftaret poft ercidii vrbisanno videlicer vigefimo fupza adringentefi mumou in apbrica vna cum ganitrice auiaq fua auffugiffet.adco ifpiratavac multis plurimisq3 iflamata ftinulis oiz fui cozpis cultu r feculare babita fcilicer.Auragenmas Scricuqueqs 0Donilia atq crgfitas epulasnecnó zmi nifteria oia pftrepentis familieai pzopofiti fui impedimenta/cotemnens z p biciens'rili fe tunica ipzimis iduit.viliorigs palioilcijs parentib)cöterit.zp ter fpes fic mutata z iduta cu marimo fictuad auic matrifg fue pedibus fere pente pzoftranit.Quá animi inepte fic idutá pfperiffent tas graucs femic ob itupuere tali babitugaudio tu replete z quafi attóite ectitere ac li no credcret qo vezoptabát.Eofeftimg befit vor faucibz iter rubozez palozemque'acme tm at letitiaz quádancogitatiocs varie nutare ceperüt. Quatuz tame gau dij z letirie boc coucrfatiois facinus matri auieqp fucrit.aiocp gden cogicare aut fermone crplicare nõ poller.Ecrtatiz illico in ofculo mater z auia cú nepte ruit.vbertim pgaudio lacbrymas fundútamplerari filiá no oefiftút.cogno centes metez fui ppofitus gratularigz fibt ac deo optimo cepcrut: q virgo filia fna virginitate fuaqs fctimonia nobilé familias:nobilioze faccre coftiru fer.Jd plane marime ecultatiois in paterna oomo fiuit. Er cuius gdez creplo movmarima fubfequuts eft clietiuz atqp familiaz turba. Per oes enioomos CHeftigio fertucre cepit virgitatis pzofeffio:quapeti impar effet carnis pditio 3 ti crat caftiraris premiü:pzotinus cucte per affricá cccleliequoda incre dibili ecultaucretripudio. IRo boc quide pzopofiti becq3 pzofeflio ad vrbcs oppida ciculofgtacus circüftantes fed zad omncs infulas que inter affrica italiág funtbec celebis fama penetrauit.atgg boc rumore replete funt. Tuc vt ita loquarRoma lugubzes veftes mutauitz cius femiruta menia pziftinu er parte recepere fulgozem pzopitium fibi eciftimátes oominú in alumne fue coucrfionem. enetrauit eriam bic fanctus rumoz fue pzofeffionis z ardozis crucis cbriftioicntis littora:atg etiam triumpbus cbriftiane glozicin medi teraneis vrbibus mor auditus fuit.Omnes enim cbrifti virginesatq3 alij pzo qii 73
СХХ
FO
Demetriade
Sancta
fuit
item
uguft
valétiniani
fuit.Auuculi
quqz
z
cius
nois
fecudus
re.Aupfit
oenias
Eoftátio
augufto
clarifimo
crquo
zpeperit
valentinianú
ci°nomis
tertiü'viz
certe
optimü:actáte
baud
ögenere
que
obitu
fuu
felicilimu
ftiten
de
Salla
placidia
mulicre
fctá
augufta
oicta
fufficiat
fancta
virgie
capitulum.
Emetriadcs
as
cbrifti
vir
anno
obijeritpcifenobabefilla
crriij.
bim
aur
beariffimú
ali
fupuiriffe
romanas
quum
poft
ercidii
vrbisanno
videlicer
vigefimo
fupza
mumou
apbrica
cum
ganitrice
auiaq
auffugiffet.adco
multis
plurimisq3
ftinulis
feculare
babita
fcilicer.Auragenmas
Scricuqueqs
0Donilia
atq
epulasnecnó
nifteria
pftrepentis
familieai
pzopofiti
fui
impedimenta/cotemnens
p
biciens'rili
fe
tunica
iduit.viliorigs
ter
fpes
mutata
marimo
fictuad
matrifg
fue
fic
ob
tali
babitugaudio
replete
ac
no
credcret
vezoptabát.Eofeftimg
vor
faucibz
rubozez
at
quádancogitatiocs
varie
nutare
Quatuz
gau
dij
letirie
boc
coucrfatiois
facinus
matri
auieqp
fucrit.aiocp
gden
cogicare
aut
fermone
crplicare
poller.Ecrtatiz
in
ofculo
fundútamplerari
filiá
oefiftút.cogno
centes
metez
ppofitus
gratularigz
deo
optimo
q
virgo
filia
fna
fuaqs
fctimonia
familias:nobilioze
faccre
coftiru
plane
marime
ecultatiois
Er
cuius
gdez
creplo
movmarima
fubfequuts
eft
clietiuz
atqp
familiaz
turba.
Per
oes
enioomos
CHeftigio
fertucre
cepit
virgitatis
effet
carnis
3
caftiraris
premiü:pzotinus
cucte
per
affricá
incre
dibili
IRo
quide
becq3
pzofeflio
vrbcs
ciculofgtacus
circüftantes
fed
zad
inter
affrica
italiág
fama
rumore
funt.
Tuc
vt
loquarRoma
lugubzes
veftes
er
parte
fulgozem
pzopitium
eciftimátes
coucrfionem.
fanctus
pzofeffionis
ardozis
cbriftiane
glozicin
vrbibus
mor
auditus
virginesatq3
73
matris
pater
uguftus.Elalens
pzedicti
frater
Sratian
valentinian
augufti
crtite
ca
têpeftate
fup
oës
iperatozef
pcepir
mřif
rpianiffime
auguftü
religd.Et
bec
CDeDemetriade
romana.
feu
Demetri-
fligiofifima
goquo
i
dies
bieronymum
quadiu
coftat.
gppe
nobiliffima
ditiffi
maq3
ftaret
adringentefi
vna
fua
ifpiratavac
iflamata
oiz
cozpis
cultu
r
crgfitas
zmi
oia
ipzimis
palioilcijs
parentib)cöterit.zp
iduta
cu
auic
pedibus
fere
pente
pzoftranit.Quá
animi
inepte
idutá
pfperiffent
tas
graucs
femic
itupuere
tu
quafi
attóite
ectitere
li
qo
befit
iter
palozemque'acme
tm
letitiaz
ceperüt.
tame
illico
mater
auia
nepte
ruit.vbertim
pgaudio
lacbrymas
fibt
cepcrut:
virginitate
nobilé
fer.Jd
paterna
oomo
fiuit.
pzofeffio:quapeti
impar
pditio
ti
crat
cccleliequoda
ecultaucretripudio.
ad
oppida
omncs
infulas
funtbec
celebis
penetrauit.atgg
ita
mutauitz
femiruta
menia
pziftinu
recepere
fibi
oominú
alumne
enetrauit
eriam
bic
rumoz
crucis
cbriftioicntis
littora:atg
etiam
triumpbus
medi
teraneis
fuit.Omnes
enim
alij
pzo
qii