Human Generated Data

Title

Ginevra Gambara (fol. CL r)

Date

1497

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Philip Hofer, M5252

Human Generated Data

Title

Ginevra Gambara (fol. CL r)

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Date

1497

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Amazon
created on 2019-11-03

Book 100
Text 99.6
Page 97.7
Person 90.4
Human 90.4
Newspaper 78.3
Paper 73.7
Advertisement 57.6
Poster 55.5

Clarifai
created on 2019-11-03

paper 98
page 97.6
text 96.9
old 96.7
document 96.4
vintage 95.3
retro 92.3
book bindings 91.9
print 91.6
art 90.6
no person 89.6
people 89.3
desktop 89.2
manuscript 87.9
antique 87.3
picture frame 86.4
texture 86.2
illustration 83.2
vertical 82.9
blank 82.8

Imagga
created on 2019-11-03

book 51.6
product 47.2
newspaper 40
creation 38.2
brass 38.1
cloud 37.1
definition 33.4
cover 33.4
association 32.5
artwork 32.1
creative 31.8
binding 30.1
memorial 29.9
advertising 29.8
associated 28.6
decorative 28.4
composition 28.3
brochure 28.3
carpet 28.3
advertise 28.2
backdrop 28.1
advertisement 28
art 28
collection 28
decor 26.6
element 26.5
design 26.5
conceptual 26.5
idea 25.8
graphic 25.6
decoration 25.4
old 24.4
business 23.7
information 23.1
text 22.7
data 21.9
structure 20.7
religion 20.7
letter 20.2
bible 19.6
prayer 19.4
fabric 17.9
continuity 17.8
drapery 17.7
daily 17.7
page 17.7
antique 17.3
religious 16.9
holy 16.4
copy 15.9
keywords 15.8
paper 15.7
faith 15.3
god 15.3
read 14.5
open 14.4
testament 13.9
detail 13.7
church 13
word 12.3
ancient 12.1
gospel 11.9
spiritual 11.5
development 11.4
new 11.4
print 11.3
document 11.2
vintage 10.8
pages 10.8
belief 10.7
cross 10.4
communication 10.1
scripture 9.9
history 9.9
king 9.7
collage 9.7
black 9.6
book jacket 9.6
menu 9.5
writing 9.4
money 9.4
energy 9.3
chapter 8.9
rosary 8.9
passage 8.9
words 8.8
catholic 8.8
pray 8.7
education 8.7
company 8.4
texture 8.3
close 8
fare 7.9
analysis 7.8
best 7.8
corporate 7.7
bookmark 7.7
saint 7.7
mix 7.7
commercial 7.5
stock 7.5
study 7.5
jacket 7.4
activity 7.2
life 7
modern 7

Google
created on 2019-11-03

Text 97.6
Paper 89.3
Document 77.3
Paper product 76
Newsprint 72

Microsoft
created on 2019-11-03

text 100
book 80.6
newspaper 68.3
letter 67.8
plaque 48.9

Face analysis

Amazon

AWS Rekognition

Age 6-16
Gender Female, 51%
Sad 45%
Fear 45%
Happy 45%
Surprised 45%
Calm 45%
Disgusted 45%
Confused 45%
Angry 54.9%

Feature analysis

Amazon

Book 100%
Person 90.4%

Captions

Microsoft

a white sign with black text 68.9%
a black sign with white text 66.7%
a white sign with black text on white paper 45.6%

Text analysis

Amazon

om
FO.
FO. CL
CL
Et
aria
eque
aut
laudem
maritum
puincipatum
patrem
gloziam
iccirco
verbo
apud
nes
matifferrati
vero
in
omnem
comendabiliozes
memozanttr .Apud maritum vero eins puincipatum omnem anonminozcmn
nes verbo pereconfouebat: bis erat
eins
gloziam aut laudem B apud patrem eft afecuta. Ian in omnes eque co
mem
memozanttr
afecuta.
bis
pauperes
Ee aria matifferrati OarcbioiTa Et Genebzia 6ambsra
OarcbioiTa
omnes
pereconfouebat:
anonminozcmn
pzeftabat:fed
erat
B
.Apud
Genebzia
tes iccirco in ea comendabiliozes effe
effe
co
6ambsra
impzimis:quos
facilemgs
mem facilemgs C pbusmanam pzeftabat:fed pauperes impzimis:quos om
tes
pbusmanam
eft
Ian
ea
Ee
C

Google

maritum
patrem
in
omnes
eque
pbumanam
pauperes
tes
comendabiliozes
raliuz
genijbuiufq
Eaftella
vicofq
oblatam'aut
géftaha
oimittere
roluptatibus
delinita
fubdi
fe
z
qo
Tanta
fuit
pudentia
tantung
potuerit
que
effet
certe
ram
equaliter
aut
gloziari
tantum
tamqg
annos
Lu
Sed
ac
lacbzymis
cam
TDc
Ro
fecundi
fua
bonif
artibusimmotalenomen
atqs
alijf
cifalpime
gatfie
Auidem
pzeftans
pudentiareligiöeay!
mlrü
ercelluit
vigebat
fingularis
un
CL
0Darcbióifa
memozantur.Apud
gloziam
TRam
co
zverbo
tuebatur.que
virtu
deber:g
inueniutur.
Bacceflit:cus
quo
eratfi
indigere
femper
perem
afe
oonec
vllis
vt
obliuilci.Semper
etenim
cetus
volebsr
tum
etiam
ca
nung
verbum
ipfius
omnibus
nulla
vnz
animo
gratioz."
ipfa
co-
grationem
minus
.
adolefcentula
virit
er
cuins
ouas
adbuc
terius
fummus
oolo
fed
uerfis
oium
paretem
3llud
quoqB
oignu
natione
Sambare
Eiuibus
xianis:
mani
locis
cquitis
aurati
admodu
affabilis.
3nq
ét
q
omní
FO. CL Et Senebria Sambara aria 0ötifferrati 0Darcbióifa memozantur.Apud maritum vero z eins pzincipatum omnem non minozean gloziam aut laudem apud patrem eft afecuta. TRam in omnes eque fe co memfacilemag ac pbumanam pzeftabat:fed i pauperes impzimis:quos om nes zverbo zopere confoucbat bis erat patrocinio bofq tuebatur.que virtu tes iccirco in ea comendabiliozes effe deber:g pace raliuz natalium buius in genijbuiufq naturebodie inueniutur. Duiulmodi itaqg oznametis:boc Bacceflit:cus oppida Eaftella vicofq fui pzicipatus adiret:bec illc quo pzccipua eratfi quam fozte fupplicationem vltro cide offereretur: confac dere aliqua ope indigere oblatam'aut manu femper géftaha aut perem fuo in finu certe collocabat-IAceqs qucz afe vnaz oimittere volebat: oonec im plozantisa in ea ercelluit q nun vllis roluptatibus tam delinita fuit vt fu0um fubdi toum potuerit obliuilci.Semper etenim fua infocictate cetus feminarum ba bere volebsr cumnobiles tum etiam boneftiffimas matronas acancillas vir gihes:cum quibus ca fe gerebat modeftia z moum fuauitate vt er eius oze nung fuerit verbum qo merito repzebendi poffet. Tanta pzcterea fuit ipfius pudentia tantung igenium cum omnibus ancillisfubditifqg fuis: vt nulla vnz coniecturare potuerit que animo illius effet carioz aut certe gratioz." cum omnibus ipfa ram equaliter fe gerebatvt nulla vnaz aut gloziari ant co- queri potuerit fe illi grationem effeaute contra minus amari . Tres tantum modobec tam cordata tamqg optima adolefcentula cum marito virit annos er cuins coningio ouas edidit filias. Quarum altera Dargarita nomine Lu douico Salutiarum Darcbioni nupfir que adbuc vitere oicitur. Sed in al terius puelle partupzobdoloze vita migrauit. Que mozs certe fummus me roz ac fümus oolo non modo marito fed etiam omnibus fuis aulicis ac vni uerfis populis fuit:qui ifinitis pzope lacbzymis z trifticia.ac pictate cam tac oium paretem oiutius lurere. neccelitati pzofperiffet. 3llud quoqB pbemni laude oignu TDc Senebria Sambare erudita femina. cap.clri. Enebria clariffima femina natione veronenfis:Elarif- fimiBunoi Sambare er pzimoibus Eiuibus Bu xianis: tempeftate Ail pontificis Ro mani eius nominis fecundi fua egre gia eiditione ac alijs plurimis bonif artibusimmotalenomen atqs gloias gain potentiffima vrbe Bririana alijf locis cifalpime gatfie adepta é.Que Auidem pzeftans mulier in pzimis leo nardgTRugarole cquitis aurati filia fuit que z fouma pudentiareligiöeay! acliberslitate mlrü ercelluit facilis pterea ac oib admodu affabilis. 3nq ét q da icredibilis oerteritas cû oib vigebat ac mou fingularis leuitas un omní
Senebria
Sambara
pzincipatum
minozean
i
impzimis:quos
erat
ea
natalium
oppida
fozte
fupplicationem
fuo
collocabat-IAceqs
plozantisa
infocictate
feminarum
bere
matronas
acancillas
gihes:cum
fuauitate
eius
merito
repzebendi
ancillisfubditifqg
illius
cum
gerebatvt
ant
effeaute
contra
Tres
cordata
coningio
Quarum
Salutiarum
al
vita
migrauit.
Que
mozs
roz
fümus
non
marito
pzope
pictate
tac
oiutius
lurere.
pzofperiffet.
laude
femina.
femina
veronenfis:Elarif-
tempeftate
gia
alijs
gain
potentiffima
é.Que
mulier
facilis
icredibilis
oerteritas
oib
FO.
Et
apud
eft
afecuta.
pzeftabat:fed
patrocinio
iccirco
effe
pace
Duiulmodi
itaqg
oznametis:boc
adiret:bec
quam
dere
manu
finu
qucz
vnaz
volebat:
im
nun
tam
toum
cumnobiles
boneftiffimas
vir
gerebat
moum
oze
fuerit
poffet.
pzcterea
igenium
amari
optima
edidit
filias.
altera
Dargarita
douico
Darcbioni
puelle
partupzobdoloze
fuis
populis
ifinitis
trifticia.ac
neccelitati
cap.clri.
clariffima
fimiBunoi
pzimoibus
Bu
Ail
pontificis
nominis
eiditione
vrbe
adepta
pzimis
fouma
da
aria
0ötifferrati
vero
eins
omnem
laudem
memfacilemag
om
nes
zopere
confoucbat
bis
bofq
buius
naturebodie
fui
pzicipatus
illc
pzccipua
vltro
cide
offereretur:
confac
aliqua
ope
fu0um
ba
quibus
modeftia
fuis:
coniecturare
carioz
queri
illi
modobec
nomine
nupfir
vitere
oicitur.
me
modo
aulicis
vni
fuit:qui
pbemni
erudita
Enebria
egre
plurimis
gloias
Bririana
leo
nardgTRugarole
filia
acliberslitate
pterea
mou
leuitas