Human Generated Data

Title

Joan of Arc (fol. CXLIIII r)

Date

1497

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Classification

Prints

Human Generated Data

Title

Joan of Arc (fol. CXLIIII r)

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Date

1497

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Amazon

Book 100
Text 99.5
Page 94.5
Person 76.6
Human 76.6
Paper 69.7
Scroll 59.2

Clarifai

text 97.5
page 97.4
book bindings 97.3
paper 97.1
vintage 97
old 96.7
art 96.7
print 96.1
document 95.8
retro 95.7
illustration 95.2
desktop 93.8
manuscript 93.3
picture frame 93.3
antique 92.3
texture 91.7
people 91.5
no person 91.3
bill 88.3
blank 88.1

Imagga

brass 82.6
memorial 65
structure 47.6
cloud 45.8
book 40.9
definition 38.3
cover 38
association 37.5
backdrop 37.2
creative 36.3
artwork 35.8
advertising 34.6
design 33.8
associated 33.6
brochure 33.2
carpet 33.2
advertise 33.2
composition 33.1
advertisement 32.9
decorative 32.7
collection 32.5
art 32
decor 31.9
conceptual 30.9
element 30.7
idea 29.4
graphic 28.5
decoration 28.3
product 27.6
old 27.2
binding 25.8
fabric 24.5
information 24
letter 23
newspaper 22.1
creation 22
data 22
business 21.3
continuity 20.8
drapery 20.7
text 20.1
antique 19.1
copy 18.6
keywords 17.8
page 17.7
texture 17.4
detail 16.9
word 16.1
bible 15.7
ancient 15.6
religion 15.3
paper 14.9
development 14.3
prayer 13.6
faith 13.4
vintage 13.3
religious 13.2
pattern 13
daily 13
collage 12.6
holy 12.6
god 12.5
read 11.6
menu 11.2
church 11.1
communication 10.9
spiritual 10.6
black 10.2
grunge 10.2
document 10.2
energy 10.1
chapter 9.9
open 9.9
testament 9.9
history 9.9
modern 9.8
textured 9.7
cross 9.4
fare 9.3
aged 9.1
dirty 9.1
retro 9
new 8.9
rosary 8.9
gospel 8.9
pages 8.8
best 8.8
king 8.8
education 8.7
mix 8.7
print 8.5
writing 8.5
study 8.4
company 8.4
mosaic 7.9
passage 7.9
words 7.8
more 7.8
life 7.8
analysis 7.8
belief 7.8
catholic 7.8
corporate 7.8
ink 7.7
book jacket 7.7
commercial 7.5
sheet 7.5
activity 7.2
material 7.2
surface 7.1

Google

Text 97.6
Paper 88.3
Paper product 75.5
Document 73
Font 68.6
Newsprint 66.1
History 54.1

Microsoft

text 100
book 82
person 73.8
newspaper 57.7
plaque 38.2

Face analysis

Amazon

AWS Rekognition

Age 19-31
Gender Female, 51.6%
Confused 45.1%
Fear 45.9%
Surprised 46.2%
Happy 45.1%
Calm 50.7%
Angry 46.3%
Sad 45.5%
Disgusted 45.2%

Feature analysis

Amazon

Book 100%
Person 76.6%

Captions

Microsoft

a white sign with black text 66.2%
a black sign with white text 63.7%
a black and silver text on a white surface 63.6%

Text analysis

Amazon

virago
cut
fine
Babilonioz
fote
Eiuitate
coma
ciffe
virtute
bello
illuftris
allatu3
oifcriminaret
bec
magna
FO.
FO. CXLIII
CXLIII
legat.
bonec rebelle vrbem virtute pius bello fine fecit:
tanta
quingenti
fecit:
ipio
rebelle
ciffe legat. ybi allatu3 Babilonioz Eiuitate fuo ab ipio efeciffeftati3
vrbem
De
ab
tota
vrfina
claltem magna birecupauerit.S vrfina bec illuftris
babitund
opetatifq
efeciffeftati3
Tozella
De Erina Tozella
tiu3 tota pzofligauerit:quoi pluls quingenti
pzofligauerit:quoi
bonec
pluls
pius
Erina
tp2is
tiu3
fuo
virago vene tanta opetatifq virib? adozta:yt tp2is fpa
virib?
claltem
cut erat fote coma oifcriminaret eoi babitund IE
birecupauerit.S
adozta:yt
ybi
fpa
vene
erat
eoi
IE

Google

FO.
vbi
fccit:
vrbem
virtute
fibi
intra
tpus
p
icrueta
aliqlit
ipigre
fais
affirmet
manulli?
fuiffe
fit.
atp
pipo
gatudii
mulieris
cipatuvab
oibus
vrbib/Eaftellis
zoppldis
te
bicif:vtr
buius
pzeclara
laci
pzctermittunt.
natu
maiozé
ifignes
Femina
petromarie
quozudaz
agitata
a
ocfcif
er
multis
ffortie
victoziam
bzeui
ercelletes:virtute.
ipay
pzefidio
itaqz
ftrenua
muliebi
cuftoditovfag
mario
fuozuqz
pcfun
vita
quadrigetelimo:z
ois
oipotetem
lefiffet
fua
cofefla
eccle
facrameta
pzo
quib
babuiffe
nfm
Jefus
Janna
gallica
iuencula.
Anna
quadringetefimumocta
in
pzeellecta
metropoli
yigefimá
cremata.
builib
pcreata
ta
pzincepfectirit
Torella
e
ipio
cut
fote
fine
z
vrfina
bec
claffem
adora:vt
totá
pzofligaucrit:quo
i
plulg
quingenti
funr
adozatriritegrof
asaarma
re
ci
us
virt
ag
totuz
illius
nozanec
iftic
comemozaliberos:Cbif
tati
ftudetes
Tres
edidit
pbon
videlicet
que
rubeo
Ciuitas
facinozofozuz
cum
morrecepitealidoap
hec
magnis
femp
peclarilimi
nre
cetera
pzopiciatozembim
an
uum
puelari
ado
ad
obeunda
ciuitatis
tus
anui
ma
caftiratedcefitágne
Dec
vi
ciffe
cu
comá
bello
oonec
rebelle
Firago
opetätifg
tiuz
buc
ll
amiferit.zderat
mulicr
feflif
effent
marito
fuiflet
allaraigeS
tátuz
ei
tribuiffe
effet
ertimeda.gulta
geita
ate
bac
anobis
oe
7
aut
matre
parma
oediolanëfium
ouce
populas
illo
pzofec
reftituit.
preterea
armis
magno
itrogreffa
illuftris
oecore
fui
fulgoze:ac
oium
peruenit.
itaqg
millefimo
penitentia
oeû
tota
eft:
fie
catbolice
cftipfá
rpn.
Sallicenatio
falutif
zquadragefimus
lefcentulaqg
vt
credif
Remefis
gr
fu
b
inuicti
CXLIIII
Erfina
legaf.Eui
Eiuitate
ab
defeciffeftatiz
fi
erat
co
pius
recupauerit.Sic
FENetá
tanta
virib
é
beue
pzclio
nibilomin
fuit:cu
ri
pugna
Difcures
fubzogas
oraboftes.üt
malto
fangnine
bene
gel
Que
victozia
0Dediolanus
pbilippu
alia
quide
iduftria
nupfirne
quaq3
animi
magnitudiea
Fracifco
ffotia
libertate
adepra
per
fuo
pinciparu
ipofito
receptaz
virago
ectremuz
oiem,
cus
maria
glozia
mozi
aio
comiffis
oucta:
culpe:qua
ques
pic
crededum
pijentiffimus
pulcella
cap.clvii.
virgo
ne
dininitus
tātumo
pareti
ai
victoriofa
FO. CXLIIII Erfina Torella ciffe legaf.Eui vbi allatuz e Babilonion Eiuitate fuo ab ipio defeciffeftatiz fi cut erat iculta cu fote comá oifcriminaret co i babituno pius bello fine fccit: oonec rebelle vrbem magna virtute fibi recupauerit.Sic z vrfina bec illuftris Firago claffem FENetá tanta opetätifg virib é adora:vt intra beue tpus p tiuz totá pzofligaucrit:quo i pzclio plulg quingenti Zllyrų funr defiderat fibi nibilomin icrueta aliqlit fuit:cu gde ri pugna ipigre Difcures buc atq ll e fais amiferit.zderat bec mulicr fubzogas oraboftes.üt qui affirmet plurefab illa manulli? fuiffe pzecipua adozatriritegrof feflif asaarma malto fangnine effent cruetata.Qua re bene gel a srBzirelluz receptuz fit. Que victozia cu marito atp pipo ci 0Dediolanus fuiflet allaraigeS gatudii ingfaletic us mulieris virt cipatuvab oibus vrbib/Eaftellis zoppldis e ag totuz illius te pbilippu tátuz ei tribuiffe bicif:vtr i effet ertimeda.gulta rtr alia buius mulieris pzeclara geita ate laci nozanec ab bac quide oiflimilia iftic anobis comemozaliberos:Cbif tati ftudetes oe iduftria pzctermittunt. Tres marito edidit pbon videlicet natu maiozé 7 tia ifignes Femina aut Antoniá que poftmodus petromarie rubeo nupfirne quaq3 animi magnitudiea matre oegenere.TAa3 cuz aliquado parma Ciuitas quozudaz facinozofozuz agitata a Fracifco ffotia oediolanëfium ouce ocfcif fetz libertate adepra per populas gubernaref:ipfa permota fuo er pinciparu cum multis armatis illo pzofec ipofito receptaz racifco ffortie reftituit. victoziam preterea bzeui z petruz i armis ercelletes:virtute. vrbem cum magno tumultu itrogreffa ipay morrecepitealidoap pzefidio i hec itaqz illuftris virago Erfinainadeudis femp magnis reb ftrenua femp qa muliebi oecore cuftoditovfag ad ectremuz fenectutis oiem, cus mario fui peclarilimi nois fulgoze:ac fua maria fuozuqz oium glozia peruenit. pcfun gens itaqg vita in ano falutif nre millefimo quadrigetelimo:z quinquageimo primocbiftianiffime mozi curauit er aio oe comiffis penitentia oucta: v3 ois culpe:qua oeû oipotetem lefiffet i tota vita fua cofefla eft: z cetera ques eccle fie catbolice facrameta veuotiffime fufcepta: pzo quib pic crededum cftipfá pijentiffimus babuiffe pzopiciatozembim nfm Jefus rpn. TDe Janna gallica pulcella optima iuencula. cap.clvii. Anna virgo Sallicenatio ne lotboigenfis:circha an nuz falutif nfeoillefimü quadringetefimumocta uum zquadragefimus in puelari ado lefcentulaqg ctate dininitus vt credif ad multa facinoza obeunda pzeellecta in metropoli Remefis ciuitatis cu gr tus z yigefimá tātumo ageret anui fu ma caftiratedcefitágne cremata. Dec itaz ipzimif obfcurif z builib pareti b ci pcreata effynibilomin'intota vi ta inuicti ai pzincepfectirit victoriofa
allatuz
Babilonion
iculta
oifcriminaret
babituno
magna
Zllyrų
defiderat
gde
atq
qui
plurefab
illa
pzecipua
cruetata.Qua
srBzirelluz
receptuz
ingfaletic
rtr
oiflimilia
tia
Antoniá
poftmodus
oegenere.TAa3
cuz
aliquado
fetz
gubernaref:ipfa
permota
armatis
racifco
petruz
tumultu
Erfinainadeudis
reb
qa
fenectutis
nois
gens
ano
quinquageimo
primocbiftianiffime
curauit
v3
veuotiffime
fufcepta:
TDe
optima
lotboigenfis:circha
nuz
nfeoillefimü
ctate
multa
facinoza
ageret
itaz
ipzimif
obfcurif
effynibilomin'intota