Human Generated Data

Title

Saint Catherine of Siena (fol. CXXXXI v)

Date

15th century

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Philip Hofer, M5247

Human Generated Data

Title

Saint Catherine of Siena (fol. CXXXXI v)

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Date

15th century

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Amazon
created on 2019-11-03

Book 100
Text 99.9
Page 98.8
Newspaper 98.8
Human 78.8
Person 78.8
Paper 61.3

Clarifai
created on 2019-11-03

page 98.6
paper 97.6
document 97.3
book bindings 96.5
vintage 96.4
old 96.3
text 96.1
retro 96.1
antique 93.1
desktop 93
blank 92.9
art 91.6
texture 91.3
picture frame 90.9
print 90.4
illustration 89.7
manuscript 89.6
ancient 87.9
design 85.8
no person 85.4

Imagga
created on 2019-11-03

cloud 53.5
association 43.4
definition 43.2
cover 42.7
backdrop 42.1
advertising 41.4
brass 40.8
creative 40.7
associated 40.5
artwork 40.4
brochure 40
carpet 40
advertise 40
advertisement 39.7
composition 38.7
collection 37.9
element 37.3
decor 37.2
conceptual 37.1
decorative 36.8
design 36.1
newspaper 35.6
book 35.4
product 35.2
idea 34.8
art 34.2
decoration 32.6
memorial 31.6
graphic 31.4
daily 30.2
creation 29.6
information 29.3
binding 27.9
data 27.4
fabric 27.4
structure 25.3
business 25
letter 24.8
copy 23.9
keywords 23.7
continuity 22.7
drapery 22.7
old 20.9
text 18.4
collage 18.3
bible 16.7
antique 15.9
texture 14.6
religion 14.4
word 14.2
black 13.9
detail 13.7
prayer 13.5
development 13.3
religious 13.1
page 13
pattern 13
energy 12.6
paper 12.6
holy 12.5
faith 12.5
ancient 12.1
communication 11.8
read 11.6
mix 11.5
spiritual 11.5
god 11.5
mosaic 11
more 10.8
history 10.8
textured 10.5
modern 10.5
book jacket 10.5
document 10.2
church 10.2
life 10.2
chapter 9.9
open 9.9
testament 9.9
best 9.8
material 8.9
new 8.9
analysis 8.8
print 8.5
cross 8.5
study 8.4
company 8.4
vintage 8.3
jacket 8.2
aged 8.2
rosary 7.9
gospel 7.9
day 7.9
pages 7.8
education 7.8
king 7.8
corporate 7.8
health 7.7
fashion 7.6
writing 7.5
commercial 7.5
human 7.5
retro 7.4
activity 7.2
surface 7.1

Google
created on 2019-11-03

Text 96.2
Paper 88
Paper product 77.4
Newsprint 74.1
Document 50.2

Microsoft
created on 2019-11-03

text 100
letter 73.7
book 70.8
newspaper 68.3
manuscript 64.8
plaque 36.6

Feature analysis

Amazon

Book 100%
Person 78.8%

Captions

Microsoft

a white sign with black text 73.4%
a white sign with black text on white paper 56.3%
a black sign with white text 56.2%

Text analysis

Amazon

Senis
Ebaterina
dem
mus
poetam
Sancts
porima
falutares
comifit.z
afe
berbas
opere
factum
oum
ipfam
fufpiciofu3
omnia
gial
ratione
fidos
infineta
fe
(crimine
porima feperofa eft. quippe infineta fufpiciofu3 gial oum fidos ami,
animaduertere
picer
Terra
tos afe emnififfetrinfidis (crimine fe ipfam comifit.z
quippe
yrtice
De
feperofa
animaduertere Mumus: no ratione Quidium poetam fcripliffe picer
De Sancts Ebaterina Be Senis
nocentes.
fcripliffe
ami,
mus quls oiserer. Terra falutares berbas eadernq nocentes. .Tutrit: Z yrtice
no
dem eozuam eit omnia
eadernq
opere factum vt vha
eft.
Quidium
Mumus:
.Tutrit:
emnififfetrinfidis
oiserer.
vha
tos
quls
eit
eozuam
jzs.
vt
Z
Be

Google

animaduertere
no
fepe
infine
tát
cos
ipfam
comifit.z
opere
fubtracta
foztafis
oicsnequiter
Que
de
coum
atqs
ve
ordinis
pzedicatog
inumcris
illaftrata
raculis
pzopbetie
conioviem
populouum
frequentia
eius
oi
gnioeft:quanto
coactafed
fubire
voluerir
plane
fplendidio.zncui
landes
ampliatis
fimbris
facratiffime
patria(vt
in
fita
inurban
cefet:ipfius
aût
vrbe
fane
timozatiz
fnos
partus
quá
crte(vt
adulta
cuctoz
fu
futura
zet
ai
ftrare
fua
att
fiquide
om
fe
virginitate
gdez
ad
cgiffetmatura
teret.veluti
adolefcetula
iam
ibuta
fcies
vtile
fecularinz
parenibus
optimi
fracto
confilium:
comutare
velleac
affirmás
negare
pudicitie
infracte
venerandum
poetam
Terra
berbas
oum
emififfetrinfidis
omnia
iteriturna
Senis.
cliij.
baterina
fecun
penite-
ano
a
natali
pzofecta
fui
nomis
fuü(adbucinuencula
fit
crtremu:z
ibidez
monafteriou3
domosn
sponte
iugu
z
eractiffimein
vfqgobferuaucrit
libet.Fuit
virgis
pzemifus
quidey
ameniffimo
pop
iter
fuit:
ciues
viderüt.3nqua
pefcius
voluit
veniret.
mo
spötenó
coacta
tollendas
nis
pzolis
suoitra
deuouit
fuá
etate
monbus
boneftate
ppofitiin
volens
erat:pzofitebatur
O
tis
eternumq3
Senis animaduertere poffumus: no falfa ratione Ouidium poetam fcripfiffe oice mus qui oireret, Terra falutares berbas eademqg nocentcs.TAutrit: z vrtice pzorima fepe rofa eft. Dec quippe infine tát fufpiciofuz aial oum fidos ami cos afe emififfetrinfidis quibuídamcrimine pzocurante)fe ipfam comifit.z tá opere factum eftvt omnia vna cum fuo iteriturna boza fubtracta fuertntque foztafis per multos infauftos oicsnequiter fucrant cogefta. Que fancta Cbaterina de Senis. ca. cliij. Sancts €baterina dem coum fero cognouife potuit Joána. baterina cius nois fecun da etbrufca virgo facratif fima atqs fligiofiffimama tione Senenfis ve penite- tia ordinis pzedicatog pzofefla: ano a natali cbriftianonono z feptuagefimo fupa millefimum z trecentefimumvi teqg sue trigefim0Romambcuotionis gratia pzofecta inumcris illaftrata mi raculis ac fpiritu pzopbetie pluri infignita cum marimo fui nomis pze conioviem fuü(adbucinuencula clau fit crtremu:z ibidez in Vinerue fui o dinis templo cum marima populouum frequentia fanctum eius copufculü fe pulrurebonozificentiffime madatus eft.Que quide virgotanto memozatu oi gnioeft:quanto crtra monafteriou3 clauftraviter parêtus domosn fecularia coningiavatq fpectacula non coactafed fua sponte perpetue rirginitatis iugu fubire voluerir z eractiffimein motem vfqgobferuaucrit quibus plane mert tis efiulfit fplendidio.zncui landes veras refcredasanunc ampliatis fimbris ire libet.Fuit itaqz bui facratiffime virgis patria(vt pzemifus eft)Sens etbru rie ciuitas:q quidey ameniffimo ea in piouincia fita eft loco:cui plane pop lusnerudisneqz inurban iter etbrufcos cefet:ipfius aût genito: Jacob no mine appellabaf matris o Lappenome fuit: er Bonacafa familia ea in vrbe mediocrenücupara ambo fane timozatiz fnos iter ciues bonozati.Qui bác fa ctiffimá virgüculáiter plurimos partus filiá edidere paretes: quá crte(vt ita loquar)pzi oco fecratá adulta viderüt.3nqua fiquide cuctoz pefcius fu turo oe ciug in ifantia plarıma oftedere voluit futura veniret. zet ai mo ftrare vetura ieret.Quippe eius in infantia(oco fic ifpiräte fua spötenó impulfa att fiquide coacta ilcijs parêtibus ad tollendas z auferendas eis om nis fui coingij z pzolis fpemoeo creatozi z redemptozi suoitra fe fe ppetuam deuouit virginitate quá gdez spöfioncy/vfas ad fuá adultaz etate fecreta apud fe cotinuit.emum erate adultaqum quid cgiffetmatura teret.veluti adolefcetula pzobatis iam monbus ingeti boneftate ibuta fcies oino vtile rez fecularinz ce ptemptu fuis parenibus fanu fui optimi ppofitiin fracto aioaperait confilium: conteftans at affirmans/fe omnino pcfentia oe creuife futuris comutare velleac affirmás z volens ceqno erat:pzofitebatur er tunc omnino negare effet. O pudicitie iam iniolatuz occus.O virginita tis infracte venerandum eternumq3 fpecimen Ebaterina:inte velim ingererent oifcuflioeaiaduer
poffumus:
falfa
vrtice
eft.
quippe
fidos
ami
quibuídamcrimine
fuo
multos
infauftos
fucrant
cogefta.
ca.
Sancts
€baterina
dem
Joána.
facratif
fligiofiffimama
teqg
sue
trigefim0Romambcuotionis
gratia
ac
marimo
pze
cum
marima
eft.Que
memozatu
crtra
coningiavatq
perpetue
rirginitatis
efiulfit
refcredasanunc
ire
itaqz
etbru
rie
ea
etbrufcos
mine
appellabaf
matris
o
er
familia
mediocrenücupara
ctiffimá
filiá
paretes:
oftedere
ieret.Quippe
impulfa
ilcijs
eis
creatozi
redemptozi
fecreta
erate
adultaqum
oino
ce
conteftans
at
affirmans/fe
omnino
creuife
futuris
ceqno
effet.
Ouidium
mus
qui
falutares
eademqg
rofa
afe
pzocurante)fe
vna
boza
per
fero
potuit
da
virgo
fima
feptuagefimo
fupa
millefimum
trecentefimumvi
mi
fpiritu
infignita
dinis
copufculü
pulrurebonozificentiffime
madatus
quide
clauftraviter
fecularia
quibus
ciuitas:q
piouincia
lusnerudisneqz
genito:
Jacob
Lappenome
ambo
fa
virgüculáiter
plurimos
edidere
loquar)pzi
turo
ifantia
infantia(oco
parêtibus
fpemoeo
ppetuam
spöfioncy/vfas
adultaz
apud
ingeti
rez
ptemptu
fanu
pcfentia
oe
occus.O
fpecimen
Ebaterina:inte
velim
Senis
ratione
fcripfiffe
oice
oireret,
nocentcs.TAutrit:
pzorima
Dec
fufpiciofuz
aial
factum
eftvt
fuertntque
fancta
Cbaterina
cognouife
cius
nois
etbrufca
tione
Senenfis
tia
pzofefla:
cbriftianonono
pluri
clau
Vinerue
templo
fanctum
virgotanto
parêtus
fpectacula
non
motem
mert
veras
bui
eft)Sens
eft
loco:cui
Bonacafa
bonozati.Qui
bác
ita
oco
fecratá
ciug
plarıma
vetura
fic
ifpiräte
auferendas
coingij
cotinuit.emum
quid
pzobatis
fuis
aioaperait
tunc
iniolatuz
virginita
ingererent
oifcuflioeaiaduer