Human Generated Data

Title

Beata Helena Utinensis (fol. CXLVI v)

Date

1497

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Philip Hofer, M4013

Human Generated Data

Title

Beata Helena Utinensis (fol. CXLVI v)

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Date

1497

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Philip Hofer, M4013

Machine Generated Data

Tags

Amazon
created on 2019-11-03

Book 100
Text 99.9
Page 98.8
Newspaper 96
Human 85.5
Person 85.5
Paper 62.4

Clarifai
created on 2019-11-03

page 97.8
paper 96.5
old 96
text 95.4
vintage 94.3
document 94.2
retro 93.2
book bindings 92.9
art 92.8
desktop 90.9
antique 89.8
no person 89.4
illustration 89
texture 87.1
print 86.8
people 84.4
design 84.3
blank 82.8
ancient 82.6
picture frame 82.3

Imagga
created on 2019-11-03

menu 100
fare 100
cloud 48.3
food 48.1
association 40.4
definition 40.3
cover 38
artwork 37.6
advertising 37.5
creative 37.1
associated 36.6
brochure 36.1
carpet 36.1
advertise 36.1
composition 35.9
advertisement 35.8
collection 35.2
backdrop 34.7
decorative 34.3
conceptual 33.6
idea 33
decor 32.8
element 32.3
design 32.1
art 31.4
brass 30.1
graphic 30
decoration 29.7
book 29.4
business 28.6
information 28.4
data 27.5
letter 23.9
memorial 23.4
copy 22.2
keywords 21.7
old 20.2
text 20.1
collage 19.3
fabric 18.9
continuity 18.8
drapery 18.7
bible 18.7
antique 16.5
structure 16.4
religion 16.2
religious 16
word 14.2
black 13.9
holy 13.5
read 13.5
faith 13.4
god 13.4
page 13
prayer 12.6
spiritual 12.5
new 12.2
energy 11.8
paper 11.8
history 11.7
mix 11.5
development 11.4
detail 11.3
church 11.1
communication 10.9
gospel 10.9
open 10.8
more 10.8
mosaic 10.8
newspaper 10.5
ancient 10.4
print 10.4
document 10.2
chapter 9.9
product 9.9
testament 9.9
pages 9.8
analysis 9.8
creation 9.6
life 9.4
study 9.3
modern 9.1
scripture 8.9
passage 8.9
words 8.8
best 8.8
king 8.8
education 8.7
cross 8.5
texture 8.4
day 7.9
belief 7.8
saint 7.7
money 7.7
writing 7.5
commercial 7.5
vintage 7.5
company 7.5
activity 7.2

Google
created on 2019-11-03

Text 97.5
Paper 87.4
Paper product 78.3
Document 64.3

Microsoft
created on 2019-11-03

text 100
letter 87.7
book 78.3
plaque 37.9

Color Analysis

Feature analysis

Amazon

Book 100%
Person 85.5%

Categories

Text analysis

Amazon

toti
helena
Beata
beata
neapolitano
capi.
virtutibus
beremitarum.
notri
toti neapolitano vtilifima.
gua
belena
bereritaru
ambi
gua abiit
Elenatinenfis
penitentia
illuftra
natali
ano
plurimis
abiit
e
oppidumn
eunde
fide
De beremitarum. capi. clyiij.
vtilifima.
ta
apud
ytinenfi:ozdinis
toregho belena beata ytinenfi:ozdinis
DE Beata helena atinenfi
.0.quadringentefimums apud eunde
miraculis/
quiquagelimor
ful oztus oppidumn plurimis illuftra
Buitini e penitentia reli-
Elenatinenfis notri 02
.0.quadringentefimums
fupza
ta virtutibus miraculis/ no ambi
A
giofifia f202 ano natali
Dinis bereritaru oi A
clyiij.
oztus
De
Buitini
Dinis
xpiano octatto quiquagelimor fupza
reli-
xpiano
giofifia
atinenfi
DE
ful
oi
toregho
f202
octatto
02
no

Google

belena Beata Eltinenfi De toti fuo regno neapolitano vtilifima. e helena beata vtinenfi:ozdinis beremitarum. capi, dviij. Elena Eltinenfis noftri oz dinis beremitaru oinl Atu gustini de penitentia reli giofiffia foioz áno anatali planoocrauo t quiquagefimo fupza 02.quadringentefimum apud cunde fui otus oppidum plurimis illuftra ta virtutibus atq3 miraculis nó ambi gua fide abijt in celum:celeftium fpiri tuum a fcriptura agminibus. Eft aute id oppidu Eltinierquo fancta becmu lier belena oziginem ourit admodus impzimis pzeftans/oitiffimuqp.ac fre quentatiffimum in italiaingz regione Japedia feu fozo iulianoquod vt vulgo fertur ab Euftrie oucibus conditum fuit.In boc itaqg oppido infigni belena becreligiofiflima matrona.er nobiliffima paretibus z otr toti vite fometu ac demulvt ita loquarvite briffime pzemiu pcepit.Cuiufgenerofi optimiqg pa Ultinum ep pidum. 7Parentcs. rantesUaletinus.s. belyfabetb cum puella ad annü vfg qntum decimuy omni cuz oiligetia omi enutriffent:atz ipfart crat animo igenuaoptima co rus foma z ratione viuendivtpotereligione fidem pictatemvboneftatesr oi modam integriratem atas modeftiam percepiffet.effetqs fpectate foumofitatis puellaea iaz maturo vironupferut Antonio caualcáti vtinenfi ciui viro ccrte nulla virtute aut fotuna indigno:quem quidem confoztem Antontimor bec (ponsa Delena cum bonitatez pudentia fingulari fua.tum optimis mozibus ingenitaqg modeftia pzecipuaquoaduicit ad fe amandammirum immodum allerir:ocoqg accunctis parenribus z amicis peramabilis 7 cariffima fempar exiftens.TRec vlla inter cos vng fuiffe iurgia aut oifcordias vllas conftat:fed fumma parz perpetuus coniugalis amoz.Eunqg illum oominus emedio per motem fubftuliffer.ita ipfumz lacbrymis zeiulatibus indoluttrt parum af fueritquin z ipfa non mozerctur.reputabat quippe ipfam eius amifioneyom nium fore accerbifnimam. ideo illi accerbiffimo fuit fupplicio.Difficilenaq eft mulieribus gratos amittere viros fine magno voloze atg ipfus oolozé per ferre fine quoaut confolationem egregiam adbibeant aliquam).3pfo itacz de functo belena oignifima confo:s/pzopofuit atg fpopondit veo fibi gratiam conferentiocinceps fuam vitan caftepiefancteas agere:ats fuos liberos om ni cum oiligetia cducarez infomare.pemum poft aliquor annosaudies fol licitefancta concionatoum documenta,z marime eavque ad religionis incita mentum folent vfurparead candem/tamg ab acculeis compücta z fertne facta femina ardantis fideiz deuotionis.contra omnem vanitatem mor ita fe ererit: veftigiogg firmauivvirtutibus impzimis vininis fcepta: z cbrifti ac religionis oulcedine aliquantulm oeguftata. Daritum fe per motem pzemifife erul Entonius maritus. ota. abitum fu taret atqs geftiret.Quamobiemmatura oeliberatione firmata ac cofirmata re faipit. ligionis noftre babitum in Ede fancte Lucie fuo in oppido o:dini beremitag 1 !
belena
Beata
Eltinenfi
De
toti
fuo
regno
neapolitano
vtilifima.
e
helena
beata
vtinenfi:ozdinis
beremitarum.
capi,
dviij.
Elena
Eltinenfis
noftri
oz
dinis
beremitaru
oinl
Atu
gustini
de
penitentia
reli
giofiffia
foioz
áno
anatali
planoocrauo
t
quiquagefimo
fupza
02.quadringentefimum
apud
cunde
fui
otus
oppidum
plurimis
illuftra
ta
atq3
gua
fide
Eft
id
oppidu
Eltinierquo
fancta
becmu
quentatiffimum
in
italiaingz
regione
feu
iulianoquod
vulgo
Euftrie
oucibus
conditum
fuit.In
boc
itaqg
oppido
infigni
paretibus
z
fometu
demulvt
ita
loquarvite
pidum.
7Parentcs.
vfg
decimuy
omni
cuz
oiligetia
omi
fidem
pictatemvboneftatesr
oi
modam
integriratem
atas
fpectate
puellaea
maturo
nulla
indigno:quem
quidem
Antontimor
pudentia
fingulari
fua.tum
optimis
mozibus
ingenitaqg
modeftia
pzecipuaquoaduicit
ad
immodum
accunctis
parenribus
cariffima
fempar
exiftens.TRec
inter
vng
aut
oifcordias
fumma
parz
coniugalis
amoz.Eunqg
oominus
emedio
fubftuliffer.ita
indoluttrt
parum
af
mozerctur.reputabat
quippe
accerbifnimam.
fuit
fupplicio.Difficilenaq
mulieribus
gratos
magno
voloze
oolozé
per
fine
confolationem
egregiam
aliquam).3pfo
itacz
functo
confo:s/pzopofuit
atg
fpopondit
veo
fibi
fuam
vitan
om
ni
cum
cducarez
infomare.pemum
poft
aliquor
annosaudies
fol
licitefancta
concionatoum
documenta,z
eavque
folent
candem/tamg
ab
compücta
facta
femina
fideiz
deuotionis.contra
omnem
vanitatem
mor
fe
ererit:
veftigiogg
cbrifti
ac
oulcedine
aliquantulm
pzemifife
erul
Entonius
maritus.
abitum
fu
taret
atqs
faipit.
Lucie
beremitag
virtutibus
miraculis
ambi
abijt
celum:celeftium
fpiri
tuum
a
fcriptura
agminibus.
aute
lier
oziginem
ourit
admodus
impzimis
pzeftans/oitiffimuqp.ac
fre
Japedia
fozo
vt
fertur
becreligiofiflima
matrona.er
nobiliffima
otr
vite
briffime
pzemiu
pcepit.Cuiufgenerofi
optimiqg
pa
Ultinum
ep
rantesUaletinus.s.
belyfabetb
puella
annü
qntum
enutriffent:atz
ipfart
crat
animo
igenuaoptima
co
rus
foma
ratione
viuendivtpotereligione
modeftiam
percepiffet.effetqs
foumofitatis
iaz
vironupferut
Antonio
caualcáti
vtinenfi
ciui
viro
ccrte
virtute
fotuna
confoztem
bec
(ponsa
Delena
bonitatez
amandammirum
allerir:ocoqg
amicis
peramabilis
7
vlla
cos
fuiffe
iurgia
vllas
conftat:fed
perpetuus
illum
motem
ipfumz
lacbrymis
zeiulatibus
fueritquin
ipfa
non
ipfam
eius
amifioneyom
nium
fore
ideo
illi
accerbiffimo
eft
amittere
viros
ipfus
ferre
quoaut
adbibeant
oignifima
gratiam
conferentiocinceps
caftepiefancteas
agere:ats
fuos
liberos
marime
religionis
incita
mentum
vfurparead
acculeis
fertne
ardantis
firmauivvirtutibus
vininis
fcepta:
oeguftata.
Daritum
ota.
geftiret.Quamobiemmatura
oeliberatione
firmata
cofirmata
re
ligionis
noftre
babitum
Ede
fancte
o:dini
1
!