Human Generated Data

Title

The Poet Angela Nogarola (fol. CXXXXIX r)

Date

15th century

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Philip Hofer, M5250

Human Generated Data

Title

The Poet Angela Nogarola (fol. CXXXXIX r)

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Date

15th century

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Philip Hofer, M5250

Machine Generated Data

Tags

Amazon
created on 2019-11-03

Book 100
Text 99.6
Page 98.4
Person 84.6
Human 84.6
Newspaper 81.7
Paper 75.9
Advertisement 66
Poster 65.1
Flyer 63.9
Brochure 63.9
Word 57.2

Clarifai
created on 2019-11-03

page 98.9
old 96.3
document 96.2
paper 96.1
vintage 95.7
text 94.2
retro 92.3
desktop 92
blank 90.2
texture 89.7
picture frame 88.3
antique 86.6
book bindings 86.5
template 84
design 82.4
ancient 81
margin 80.7
number 80.4
no person 79.2
vertical 79.1

Imagga
created on 2019-11-03

memorial 100
brass 100
structure 72
book 37.2
cloud 34.5
cover 32.4
definition 32.4
association 31.6
artwork 30.3
creative 29.2
advertising 28.8
associated 27.7
decorative 27.6
composition 27.4
brochure 27.3
carpet 27.3
advertise 27.3
advertisement 27.1
idea 26.7
collection 26.2
art 26.1
information 25.7
conceptual 25.6
backdrop 25.6
text 25.4
element 24.8
design 24.8
decor 24.8
business 24.3
graphic 24.1
old 23.7
page 23.2
letter 23
bible 22.6
decoration 22.5
religion 22.5
data 21
prayer 20.3
read 19.3
paper 18.9
religious 18.8
holy 18.3
copy 17.7
keywords 16.8
antique 16.5
god 16.3
faith 15.3
open 15.3
word 15.1
print 15.1
newspaper 15.1
testament 14.9
continuity 14.8
drapery 14.8
words 14.7
fabric 14.1
church 13.9
detail 13.7
document 13
gospel 12.9
pages 12.7
spiritual 12.5
new 12.2
ancient 12.1
binding 12
chapter 11.9
scripture 11.9
belief 11.7
product 11.7
collage 11.6
menu 11.5
cross 11.3
daily 11.3
black 10.8
passage 10.8
king 10.7
creation 10.5
close 10.3
rosary 9.9
history 9.9
education 9.5
fare 9.5
development 9.5
writing 9.4
study 9.3
vintage 9.1
analysis 8.8
catholic 8.8
pray 8.7
saint 8.7
mix 8.7
energy 8.4
protestant 7.9
more 7.8
mosaic 7.8
news 7.8
books 7.7
money 7.7
texture 7.7
easter 7.6
commercial 7.5
activity 7.2
financial 7.1
life 7.1
book jacket 7
modern 7

Google
created on 2019-11-03

Text 97.3
Paper 84.1
Paper product 70.3
Document 65.6

Microsoft
created on 2019-11-03

text 100
letter 90.1
book 88.3
plaque 81
old 49.4

Color Analysis

Feature analysis

Amazon

Book 100%
Person 84.6%

Categories

Captions

Text analysis

Amazon

CXXXXIX
FO. CXXXXIX
FO.
cruditiffuna.
Angela
femina
apud
appi
poetica
negallie
Eatbedra
prelidebat'
nominis
fecudus
Ecrone
1Augarola
clarifima
Hec
Romanus
us cius nominis fecudus
peeri
o2unda
in
capitulumn.clir.
us
virtutum
1Rugarola
infignem
ponctfec Romanus in Eatbedra peeri
prelidebat' apud uerona3 oztus fui
Rgelanugarola Ecrone
ac
babita.
ac clarifima mulieruent babita.
oztus
meooctifima.eo appi
fui
cius
lis o2unda femina
pi
ceterafq Eifalpi
negallie Eiuirates magna virtutum
Rgelanugarola
Eiuicatem infignem ceterafq Eifalpi
Eiuirates
mulieruent
uerona3
meooctifima.eo
De Angela 1Rugarola
ponctfec
Eiuicatem
glozia poetica ozato2iagg infi-
glozia
magna
Q De Angela 1Augarola cruditiffuna.
lis
infi-
quo pi
ozato2iagg
De
quo
Q

Google

FO. CXXXXIIX Rugarola eo Angela Tac Angela Augarola cruditiffima. capitulum.clir. Agela nugarola Ecrone fis otunda femina appzi medoctiflima.Eno quo pi us cius nominis fecudus ponafer Romanus in Eatbedra petri prefidebar'z apud Geronaz otus fui Eiuitatem infigncm ceterafas Cifalpi negallie Eiuirates/z magna virtutum glozia z poetica ozatoziaqz arte z infi gnis ac clariffima3 mulierü eft babita. Hec quippe i paimts toni TAugarole fplendidiffimi Equitis auratiz pieftantis generofi viri an Antoni: qui arco Paghaciffimo oppido imperabat coniunr fuit.0ulier fane venuftiffimo z ele ganti corpozequam plane fozmamipfa fua celebzis ooctrina apud omes cla riozem reddebat:femina equidem impzimis bumana facilis optimifg moi bus ac pudicitieglozia admodump:obatiffima. Euius fermo luauiflim/pul cberrimis femper babundabat eremplis: z auditozibus quam marimne iucun dus.piuine littere magnopere banc mulierem oelectabant:quas z perfepe ver fibus condebatidgz in omni genere carminis: quod quidem in muliere vide ripoterat admirabilius.Que inter cetera fue ooctrine crudimenta Eglogas i nullas tanto artificio confecit: vt fine iniuria cum coznificie fupzafcripte roma ne ooctilime in celeftibus litteris afe fcriptis conferri poflent:que Centonas confecit vt victum eft.Et cum nobiliflima familia effet edtavetiam marimum vfum pzefe ferebatrin curanda refamiliari fuavp ozdine fuo cuncta adminiftra ret cum optimo viuendi eremplo: pzudenter etenim ac fummo confilio fem per omnia gerebat. Etcum in magnis oinitijs obuerfaretur ctiam bonoufice liberaliter fumma cum omniúm benitiolentia cum vicinoumtun etiain p pinquarum bis omnibus vfa memozatur.Rebus quoqg oiuinis cque femper itent clemens/benifica ac pia admodum eriftimata.3mpzimis quidem mo deftapudicaatqp nimium moderata. Quibus plane virtutibus z gratijs/boc etiam adijecit:p per totam vitam fuam femper mariti beniuolentiamquoad nupfit:ad ertremum vfz vite fue finem incolumen inuiolaramag optime fer uauir:femper cum fumma deuotione viuens.poftremo cum vite fue vltimus adueniffec finiseo mozbo quo fere alij omnes folent cam moztem obigffe feli citer conftat. Etum ve fe non paruedoctrine monumenta z aliarum plurima rum virtutum oocumenta pofteris tradiffet plurima mim Tpe 0aria illuftri femina Darcbioniffa 0ötifferrati. cap.clr. 3 701
FO.
CXXXXIIX
Rugarola
eo
Angela
Tac
Augarola
cruditiffima.
capitulum.clir.
Agela
nugarola
Ecrone
fis
otunda
femina
appzi
medoctiflima.Eno
quo
pi
us
cius
nominis
fecudus
ponafer
Romanus
in
Eatbedra
petri
prefidebar'z
apud
Geronaz
otus
fui
Eiuitatem
infigncm
ceterafas
Cifalpi
negallie
Eiuirates/z
magna
virtutum
glozia
z
poetica
ozatoziaqz
arte
infi
gnis
ac
clariffima3
mulierü
eft
babita.
Hec
quippe
i
paimts
toni
TAugarole
fplendidiffimi
Equitis
auratiz
pieftantis
generofi
viri
an
Antoni:
qui
arco
Paghaciffimo
oppido
imperabat
coniunr
fuit.0ulier
fane
venuftiffimo
ele
ganti
corpozequam
plane
fozmamipfa
fua
celebzis
ooctrina
omes
cla
riozem
reddebat:femina
equidem
impzimis
bumana
facilis
optimifg
moi
bus
pudicitieglozia
admodump:obatiffima.
Euius
fermo
luauiflim/pul
cberrimis
femper
babundabat
eremplis:
auditozibus
quam
marimne
iucun
dus.piuine
littere
magnopere
banc
mulierem
oelectabant:quas
perfepe
ver
fibus
condebatidgz
omni
genere
carminis:
quod
quidem
muliere
vide
ripoterat
admirabilius.Que
inter
cetera
fue
ooctrine
crudimenta
Eglogas
nullas
tanto
artificio
confecit:
vt
fine
iniuria
cum
coznificie
fupzafcripte
roma
ne
ooctilime
celeftibus
litteris
afe
fcriptis
conferri
poflent:que
Centonas
confecit
victum
eft.Et
nobiliflima
familia
effet
edtavetiam
marimum
vfum
pzefe
ferebatrin
curanda
refamiliari
fuavp
ozdine
fuo
cuncta
adminiftra
ret
optimo
viuendi
eremplo:
pzudenter
etenim
fummo
confilio
fem
per
omnia
gerebat.
Etcum
magnis
oinitijs
obuerfaretur
ctiam
bonoufice
liberaliter
fumma
omniúm
benitiolentia
vicinoumtun
etiain
p
pinquarum
bis
omnibus
vfa
memozatur.Rebus
quoqg
oiuinis
cque
itent
clemens/benifica
pia
admodum
eriftimata.3mpzimis
mo
deftapudicaatqp
nimium
moderata.
Quibus
virtutibus
gratijs/boc
etiam
adijecit:p
totam
vitam
fuam
mariti
beniuolentiamquoad
nupfit:ad
ertremum
vfz
vite
finem
incolumen
inuiolaramag
optime
fer
uauir:femper
deuotione
viuens.poftremo
vltimus
adueniffec
finiseo
mozbo
fere
alij
omnes
folent
cam
moztem
obigffe
feli
citer
conftat.
Etum
ve
fe
non
paruedoctrine
monumenta
aliarum
plurima
rum
oocumenta
pofteris
tradiffet
mim
Tpe
0aria
illuftri
Darcbioniffa
0ötifferrati.
cap.clr.
3
701