Human Generated Data

Title

The Poet Angela Nogarola (fol. CXXXXIX r)

Date

15th century

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Classification

Prints

Human Generated Data

Title

The Poet Angela Nogarola (fol. CXXXXIX r)

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Date

15th century

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Amazon

Book 100
Text 99.6
Page 98.4
Person 84.6
Human 84.6
Newspaper 81.7
Paper 75.9
Advertisement 66
Poster 65.1
Flyer 63.9
Brochure 63.9
Word 57.2

Clarifai

page 98.9
old 96.3
document 96.2
paper 96.1
vintage 95.7
text 94.2
retro 92.3
desktop 92
blank 90.2
texture 89.7
picture frame 88.3
antique 86.6
book bindings 86.5
template 84
design 82.4
ancient 81
margin 80.7
number 80.4
no person 79.2
vertical 79.1

Imagga

brass 100
memorial 100
structure 72
book 37.2
cloud 34.5
cover 32.4
definition 32.4
association 31.6
artwork 30.3
creative 29.2
advertising 28.8
associated 27.7
decorative 27.6
composition 27.4
brochure 27.3
carpet 27.3
advertise 27.3
advertisement 27.1
idea 26.7
collection 26.2
art 26.1
information 25.7
conceptual 25.6
backdrop 25.6
text 25.4
element 24.8
design 24.8
decor 24.8
business 24.3
graphic 24.1
old 23.7
page 23.2
letter 23
bible 22.6
decoration 22.5
religion 22.5
data 21
prayer 20.3
read 19.3
paper 18.9
religious 18.8
holy 18.3
copy 17.7
keywords 16.8
antique 16.5
god 16.3
faith 15.3
open 15.3
word 15.1
print 15.1
newspaper 15.1
testament 14.9
continuity 14.8
drapery 14.8
words 14.7
fabric 14.1
church 13.9
detail 13.7
document 13
gospel 12.9
pages 12.7
spiritual 12.5
new 12.2
ancient 12.1
binding 12
chapter 11.9
scripture 11.9
belief 11.7
product 11.7
collage 11.6
menu 11.5
cross 11.3
daily 11.3
black 10.8
passage 10.8
king 10.7
creation 10.5
close 10.3
rosary 9.9
history 9.9
education 9.5
fare 9.5
development 9.5
writing 9.4
study 9.3
vintage 9.1
analysis 8.8
catholic 8.8
pray 8.7
saint 8.7
mix 8.7
energy 8.4
protestant 7.9
more 7.8
mosaic 7.8
news 7.8
books 7.7
money 7.7
texture 7.7
easter 7.6
commercial 7.5
activity 7.2
financial 7.1
life 7.1
book jacket 7
modern 7

Google

Text 97.3
Paper 84.1
Paper product 70.3
Document 65.6

Microsoft

text 100
letter 90.1
book 88.3
plaque 81
old 49.4

Feature analysis

Amazon

Book 100%
Person 84.6%

Captions

Microsoft

a white sign with black text 73.9%
a black sign with white text 72.3%
a black sign with white letters 67.9%

Text analysis

Amazon

CXXXXIX
FO. CXXXXIX
FO.
cruditiffuna.
Angela
femina
apud
appi
poetica
negallie
Eatbedra
prelidebat'
nominis
fecudus
Ecrone
1Augarola
clarifima
Hec
Romanus
us cius nominis fecudus
peeri
o2unda
in
capitulumn.clir.
us
virtutum
1Rugarola
infignem
ponctfec Romanus in Eatbedra peeri
prelidebat' apud uerona3 oztus fui
Rgelanugarola Ecrone
ac
babita.
ac clarifima mulieruent babita.
oztus
meooctifima.eo appi
fui
cius
lis o2unda femina
pi
ceterafq Eifalpi
negallie Eiuirates magna virtutum
Rgelanugarola
Eiuicatem infignem ceterafq Eifalpi
Eiuirates
mulieruent
uerona3
meooctifima.eo
De Angela 1Rugarola
ponctfec
Eiuicatem
glozia poetica ozato2iagg infi-
glozia
magna
Q De Angela 1Augarola cruditiffuna.
lis
infi-
quo pi
ozato2iagg
De
quo
Q

Google

Augarola
femina
medoctiflima.Eno
in
Eatbedra
poetica
infi
Equitis
auratiz
pieftantis
an
Antoni:
arco
oppido
imperabat
z
ooctrina
optimifg
moi
quam
magnopere
iniuria
roma
celeftibus
afe
poflent:que
victum
eft.Et
cuncta
adminiftra
eremplo:
etenim
magnis
bis
memozatur.Rebus
quoqg
oiuinis
cque
clemens/benifica
admodum
plane
gratijs/boc
adijecit:p
fuam
incolumen
folent
moztem
conftat.
aliarum
plurima
3
Angela
nugarola
nominis
fecudus
prefidebar'z
apud
infigncm
ac
mulierü
viri
impzimis
admodump:obatiffima.
cberrimis
iucun
dus.piuine
littere
banc
oelectabant:quas
quidem
ripoterat
admirabilius.Que
inter
confecit:
coznificie
vt
nobiliflima
familia
vfum
ferebatrin
optimo
confilio
per
oinitijs
ctiam
bonoufice
benitiolentia
etiain
pia
mo
deftapudicaatqp
moderata.
virtutibus
femper
mariti
beniuolentiamquoad
nupfit:ad
inuiolaramag
optime
uauir:femper
fumma
quo
fe
tradiffet
illuftri
Darcbioniffa
FO. CXXXXIIX Rugarola eo Angela Tac Angela Augarola cruditiffima. capitulum.clir. Agela nugarola Ecrone fis otunda femina appzi medoctiflima.Eno quo pi us cius nominis fecudus ponafer Romanus in Eatbedra petri prefidebar'z apud Geronaz otus fui Eiuitatem infigncm ceterafas Cifalpi negallie Eiuirates/z magna virtutum glozia z poetica ozatoziaqz arte z infi gnis ac clariffima3 mulierü eft babita. Hec quippe i paimts toni TAugarole fplendidiffimi Equitis auratiz pieftantis generofi viri an Antoni: qui arco Paghaciffimo oppido imperabat coniunr fuit.0ulier fane venuftiffimo z ele ganti corpozequam plane fozmamipfa fua celebzis ooctrina apud omes cla riozem reddebat:femina equidem impzimis bumana facilis optimifg moi bus ac pudicitieglozia admodump:obatiffima. Euius fermo luauiflim/pul cberrimis femper babundabat eremplis: z auditozibus quam marimne iucun dus.piuine littere magnopere banc mulierem oelectabant:quas z perfepe ver fibus condebatidgz in omni genere carminis: quod quidem in muliere vide ripoterat admirabilius.Que inter cetera fue ooctrine crudimenta Eglogas i nullas tanto artificio confecit: vt fine iniuria cum coznificie fupzafcripte roma ne ooctilime in celeftibus litteris afe fcriptis conferri poflent:que Centonas confecit vt victum eft.Et cum nobiliflima familia effet edtavetiam marimum vfum pzefe ferebatrin curanda refamiliari fuavp ozdine fuo cuncta adminiftra ret cum optimo viuendi eremplo: pzudenter etenim ac fummo confilio fem per omnia gerebat. Etcum in magnis oinitijs obuerfaretur ctiam bonoufice liberaliter fumma cum omniúm benitiolentia cum vicinoumtun etiain p pinquarum bis omnibus vfa memozatur.Rebus quoqg oiuinis cque femper itent clemens/benifica ac pia admodum eriftimata.3mpzimis quidem mo deftapudicaatqp nimium moderata. Quibus plane virtutibus z gratijs/boc etiam adijecit:p per totam vitam fuam femper mariti beniuolentiamquoad nupfit:ad ertremum vfz vite fue finem incolumen inuiolaramag optime fer uauir:femper cum fumma deuotione viuens.poftremo cum vite fue vltimus adueniffec finiseo mozbo quo fere alij omnes folent cam moztem obigffe feli citer conftat. Etum ve fe non paruedoctrine monumenta z aliarum plurima rum virtutum oocumenta pofteris tradiffet plurima mim Tpe 0aria illuftri femina Darcbioniffa 0ötifferrati. cap.clr. 3 701
CXXXXIIX
Tac
Agela
otunda
appzi
us
cius
ponafer
petri
Geronaz
otus
Eiuitatem
ceterafas
negallie
Eiuirates/z
magna
arte
gnis
eft
babita.
toni
fplendidiffimi
generofi
fane
ganti
corpozequam
celebzis
equidem
bumana
facilis
bus
pudicitieglozia
luauiflim/pul
omni
quod
Eglogas
tanto
litteris
confecit
effet
pzudenter
fem
gerebat.
liberaliter
cum
p
itent
vitam
vite
finem
finiseo
omnes
ve
paruedoctrine
virtutum
0aria
701
FO.
eo
cruditiffima.
capitulum.clir.
Romanus
Cifalpi
clariffima3
Hec
quippe
i
paimts
Paghaciffimo
coniunr
fuit.0ulier
venuftiffimo
omes
cla
riozem
fermo
babundabat
auditozibus
perfepe
ver
fibus
muliere
cetera
crudimenta
fine
ooctilime
fcriptis
Centonas
edtavetiam
ozdine
ret
fummo
omnia
omniúm
pinquarum
vfa
nimium
Quibus
etiam
fer
adueniffec
mozbo
fere
alij
cam
obigffe
Etum
non
oocumenta
mim
Tpe
0ötifferrati.
Rugarola
Ecrone
fis
pi
fui
glozia
ozatoziaqz
TAugarole
qui
ele
fozmamipfa
fua
reddebat:femina
Euius
eremplis:
marimne
mulierem
condebatidgz
genere
carminis:
vide
fue
ooctrine
nullas
artificio
fupzafcripte
ne
conferri
marimum
pzefe
curanda
refamiliari
fuavp
fuo
viuendi
Etcum
obuerfaretur
vicinoumtun
omnibus
eriftimata.3mpzimis
totam
ertremum
vfz
deuotione
viuens.poftremo
vltimus
feli
citer
monumenta
rum
pofteris
cap.clr.