Human Generated Data

Title

Clare of Montefalco

Date

15th century

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Classification

Prints

Human Generated Data

Title

Clare of Montefalco

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Date

15th century

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Amazon

Book 100
Text 99.8
Page 97
Newspaper 95
Paper 60.8
Art 60.5
Scroll 55.3

Clarifai

old 95.8
paper 95.8
retro 95.2
vintage 95.2
page 95.2
text 94.7
document 93.7
desktop 93.6
book bindings 91.9
texture 91.9
art 91.4
antique 89.7
illustration 89.5
blank 89.3
design 87.4
picture frame 87.3
no person 86.2
ancient 84.1
print 84
manuscript 83.5

Imagga

brass 100
memorial 93.6
structure 66.6
cloud 54.4
association 43.4
definition 43.3
cover 41.7
advertising 41.4
backdrop 41.3
associated 40.5
artwork 40.4
brochure 40.1
carpet 40
advertise 40
creative 39.8
advertisement 39.7
decor 39
composition 38.7
element 38.1
collection 38
design 37.8
decorative 37.7
conceptual 37.1
idea 34.8
book 34.1
decoration 33.4
art 33.3
graphic 31.5
information 28.4
letter 26.7
data 26.5
fabric 26.4
copy 23.9
business 23.7
keywords 23.7
old 23
continuity 22.8
drapery 22.7
product 19.4
collage 19.3
text 18.4
antique 18.2
creation 17
bible 16.7
texture 16
daily 15.9
newspaper 15.7
ancient 14.7
black 14.5
pattern 14.4
word 14.2
page 13.9
binding 13.7
detail 13.7
religion 13.5
development 13.3
energy 12.6
religious 12.2
prayer 11.6
mix 11.5
faith 11.5
textured 11.4
paper 11
communication 10.9
aged 10.9
more 10.8
mosaic 10.8
history 10.8
best 10.7
holy 10.6
read 10.6
spiritual 10.6
god 10.5
modern 10.5
church 10.2
life 10.2
vintage 9.9
chapter 8.9
analysis 8.8
cross 8.5
company 8.4
document 8.4
retro 8.2
new 8.1
open 8.1
material 8.1
surface 8
testament 7.9
gospel 7.9
day 7.9
pages 7.8
education 7.8
king 7.8
corporate 7.8
grunge 7.7
health 7.7
print 7.6
fashion 7.6
writing 7.5
commercial 7.5
human 7.5
city 7.5
study 7.5
activity 7.2

Google

Text 97.7
Paper 89.6
Paper product 78
Newsprint 65.7
Document 55.3

Microsoft

text 99.9
letter 73.2
book 70.1
plaque 50.6

Feature analysis

Amazon

Book 100%

Captions

Microsoft

a black and silver text on a white background 70.1%
a black and silver text on a white surface 61.3%
a close up of text on a black surface 61.2%

Text analysis

Amazon

Beata
nois
tare
iter
fecudain
religiois
De
Spoletae
cius
Elara
in
cius nois fecudain oppi-
oppidanos
ilignis
alia
te.
do
clarifima
De Beata Elara De montefalco
rrbis
montefalco
italica
potificis.r clarifima
ipzimisgene
puincia
ozigo
te. Buguftinianeq religiois beremi.
do otiffalcbit Spoletae
fuit.
potificis.r
fuit:q
tare eicut noie ilignis
oppi-
Buguftinianeq
noie
taru
ror iter oppidanos fuos ozigo fuit:q
plerimu fuit. itag ipzimisgene
beremi.
Larait alia italica virgo
Bonifatij
plerimu
ror
finceri
Alberti
otiffalcbit
Alberti Eefaris finceri
virgo
itag
taru Bonifatij clus nois octaui
octaui
Eefaris
eicut
Larait
rrbis in vmbzia puincia fI
fuos
vmbzia
IIIVXXXD
clus
fI

Google

IVXXX
09
Beata
Dontefalco
Elara
alia
vmbziapuincia
ebntg
Buguftinianeqg
nois
plurimú
foma
moub
feculo
rey
bui
inania
ad
fancti
sui
igreffano
modo
gulá
obferuare
coplera
inaudith
p
zmor
corpoze
aut
quasi
alieno
in
iugiter
pace
oicere
vng
fcton
dictiois.q
z
iditijs
oeus
ei
fpús
fctifli
carne
martmeqs
facrametus
rpiatg
ipfitns
vitada
eruditiffiaatqg
ertimabili
copio
peftiles
nicupabtur
marime
qo
fctá
fuccefaz
maligna
tiuz
3nfractoqg
fierino
pfilio
mo
pfumat.Sanctaz
tencte
tres
oipotetem
filinz
rpm
cocou
profitet.Quibus
attentióe
erat.Eirtutus
cius
do
Spoletae
taru
alüna.Bonifatij
potificis.z
Alberti
enofinceri
tate
ipzimis
bonetig
bane
lare
reigtone.co
otr
oppido
zicredibilé
fuirvt
fctimonialib
ta
aio
tatuz
vita
tátaz
vinieoeuenit.
ziefu
fulll
gnouiffe
oftederiticut
poptime
veneratoe
vnu
eterea
fe
peroptime
virgis
fitz
verbi
paflióis
mifteria.
ecclefia
puenticula.
bec
oppinioe
ac
flaminei
ccicfia
2gregauerat.
virgo
certe
ce
dei
clefta
oei
zelo
voce
ipzobos
ipijs
faluus
inquies
ccclefia:que
fctuz
pfona
rebus
icredibili
effer
gppe
ftudijs
IVXXX 09 Beata Dontefalco Elara Lara ite alia italica virgo cius nois fecüdain oppi do 02ötiffalcbi Spoletae rrbis in vmbziapuincia fi ebntg oollm er te. Buguftinianeqg religiois beremi taru alüna.Bonifatij eus nois octaui potificis.z Alberti Cefaris enofinceri tate viteficut noie clariffima ifignis plurimú fuit. Duic itaqg ipzimis gene rofa iter oppidanos fuos ozigo fuit:q za puero foma egregiaz bonetig in genuifqg moub feculo pueritie etrate peregulls z ouode cimi etatis annü attigiferiá rey bumanap mutabilitate cognita fallacef bui feculi bladicias/z inania e pmifla cuz aiaduerterct ad facrá religione bane lare cepit.Eöfentietibiis igif paretibus rpianiffimis viris oiuiná fancti Zugu ftini beremitaz reigtone.co in otr sui oppido igreffano modo traditá sibi re gulá eractiflime obferuare curauitwep zicredibilé poe vite fue tps abftinen- tia fuicg ipfius ptemptu adeo coplera fuirvt cuctis fctimonialib inaudith p pevideret.3nlup zmor ta mirifice pteamplatioiz pfideratoi paffiois rpi fe ad dirit:vt aio tatuz mó vita fruere videref: corpoze aut quasi alieno z supuacua crederet.Adeo eteni in tátaz cognittone trinitatis vinieoeuenit. ziefu rpi paf fione iugiter ptcmplabaf.vt pace oium oicere aufis nemine vng fulll loz.leu fcton cuiufcüq dictiois.q tam certifimis z euidetiffimis iditijs gnouiffe oftederiticut bec go sctiffima Clara.Jntellerit gppe poptime ipzi- mis:q veneratoe oeus pater oipotes oicaf:quo ve facrameto ons nofter iefus rpswnicus ei babeaf fil:zqua pfectioefanct cius fpús noietur:z fctifli ma trinitas vnu fit in fubftátia/fed affectu pfonifqg oifcreta. eterea irellerif fe peroptime oftédit.g virgis fctilfime partus fitz gd verbi i carne natiuitas: martmeqs qd facrametus totius paflióis rpiatg alie ipfitns rpi iefu mifteria. penig irellerir cú ecclefia catbolica q erát vitada bercticop puenticula. Erar gppe Elara bec oiuie ooctrine eruditiffiaatqg qdazi ertimabili facudia copio fa.Surrerit.n.tu peftiles crroz fratru qui oe oppinioe fraticelli nicupabtur qui z picenivmbiaqp ac flaminei in italia puincias maculaucreiquib quá marime turpisfima ataz nepbádiflimâ malignátiü ccicfia 2gregauerat. qo cu fctá virgo Elara didicilletbaud pay certe indoluit aiaducrtesno ce in dei e clefta vlla ruganeqp ali pfidiemacula.pp oei zelo fuccefaz fcriptis z voce cotra ipzobos inucbes.clamabat z oicebat cippbeta.Odiui ecclefia maligna tiuz z cus ipijs no fedebo 3nfractoqg aiocuctis clamabat z oicebar, Qui vult faluus fierino declinet in pfilio buufce vanitatis.nec cu iftis vtiqg iniqua ge retibus nullo mo introire pfumat.Sanctaz inquies tencte ccclefia:que ociü pa tres oipotetem vnicu cius filinz iefuz rpm onm noftru:ac fpum fctuz cocou dez pfona fubftátiaratoe optima profitet.Quibus er rebus icredibili quadi oium pene reueretia z ardetione attentióe audiebak:ac quafi alter oei angelus effer in admiratic acuctis babita erat.Eirtutus gppe ftudijs z oiuia quada b ce cepit. queqp cuz in
ite
italica
oppi
rrbis
fi
oollm
er
te.
eus
octaui
viteficut
noie
fuit.
iter
ozigo
ouode
cognita
fallacef
e
pmifla
cepit.Eöfentietibiis
igif
paretibus
rpianiffimis
ftini
traditá
vite
fue
tia
ipfius
adeo
mirifice
fruere
videref:
supuacua
crederet.Adeo
fione
ptcmplabaf.vt
tam
euidetiffimis
sctiffima
ipzi-
pater
oicaf:quo
facrameto
ons
nofter
iefus
rpswnicus
fit
fubftátia/fed
pfonifqg
oftédit.g
fctilfime
qd
totius
alie
penig
catbolica
q
erát
crroz
qui
picenivmbiaqp
quá
ataz
nepbádiflimâ
didicilletbaud
pfidiemacula.pp
inucbes.clamabat
clamabat
declinet
buufce
nullo
introire
onm
fpum
optima
quadi
audiebak:ac
alter
admiratic
Lara
fecüdain
02ötiffalcbi
Cefaris
ifignis
gene
rofa
fuos
za
puero
pueritie
peregulls
etatis
bumanap
mutabilitate
aiaduerterct
religione
viris
oiuiná
curauitwep
poe
abftinen-
ptemptu
cuctis
pteamplatioiz
rpi
trinitatis
paf
oium
aufis
nemine
cuiufcüq
certifimis
go
Clara.Jntellerit
mis:q
oipotes
babeaf
pfectioefanct
noietur:z
affectu
irellerif
i
iefu
irellerir
bercticop
Erar
ooctrine
facudia
fa.Surrerit.n.tu
oe
fraticelli
italia
turpisfima
malignátiü
cu
pay
indoluit
aiaducrtesno
vlla
ruganeqp
ali
cotra
cippbeta.Odiui
Qui
vanitatis.nec
iniqua
ge
retibus
ociü
pa
vnicu
noftru:ac
dez
fubftátiaratoe
ardetione
quafi
babita
cepit.
cuz
religiois
beremi
clariffima
Duic
itaqg
oppidanos
fuit:q
egregiaz
genuifqg
etrate
cimi
annü
attigiferiá
feculi
bladicias/z
facrá
Zugu
beremitaz
sibi
re
eractiflime
tps
fuicg
pevideret.3nlup
pfideratoi
paffiois
dirit:vt
eteni
cognittone
loz.leu
ve
fil:zqua
ma
trinitas
oifcreta.
partus
gd
natiuitas:
oiuie
qdazi
fratru
puincias
maculaucreiquib
fcriptis
oicebat
cus
no
fedebo
aiocuctis
oicebar,
vult
iftis
vtiqg
iefuz
pene
reueretia
angelus
acuctis
oiuia
quada
b
queqp