Human Generated Data

Title

Saint Barbara (fol. XCI r)

Date

1497

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Classification

Prints

Human Generated Data

Title

Saint Barbara (fol. XCI r)

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Date

1497

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Amazon

Book 100
Text 99.4
Page 98.3
Person 88.6
Human 88.6
Newspaper 87.3
Paper 60.7

Clarifai

page 99.3
document 98.2
text 97.9
paper 97.8
old 97.8
vintage 97.7
manuscript 95.6
book bindings 94.5
retro 94.2
antique 93.3
picture frame 92.9
art 92.1
print 92
desktop 90
illustration 89.4
ancient 89.4
people 89.3
blank 87.6
texture 86.7
design 84.8

Imagga

brass 87.8
memorial 70
structure 47.3
book 39.6
cloud 34.5
definition 30.4
newspaper 29.8
cover 28.7
association 28.6
artwork 27.5
creative 27.4
text 26.2
product 26.2
advertising 25.9
composition 25.5
decorative 25.1
business 24.9
associated 24.7
brochure 24.4
collection 24.4
carpet 24.3
advertise 24.3
advertisement 24.2
daily 23.7
design 23.7
art 23.5
element 23.2
backdrop 23.1
old 23
conceptual 22.9
religion 22.5
idea 22.3
decor 22.1
creation 21.7
bible 21.6
page 21.4
information 21.3
graphic 21.2
decoration 21
paper 19.6
prayer 19.4
letter 18.4
holy 18.3
read 18.3
religious 17.8
continuity 17.8
drapery 17.7
data 17.4
antique 16.5
print 16.1
fabric 16
faith 15.3
god 15.3
word 15.1
testament 13.9
open 13.5
document 13
church 13
words 12.7
spiritual 12.5
copy 12.4
detail 12.1
gospel 11.9
keywords 11.8
pages 11.7
writing 11.3
ancient 11.3
money 11.1
vintage 10.8
cross 10.4
binding 10.3
communication 10.1
scripture 9.9
belief 9.8
new 9.7
pray 9.7
development 9.5
energy 9.3
close 9.1
history 9
chapter 8.9
rosary 8.9
passage 8.9
king 8.8
education 8.7
finance 8.5
study 8.4
company 8.4
menu 8.3
financial 8
analysis 7.8
best 7.8
news 7.8
stock 7.5
economy 7.4
bookmark 7.4
black 7.2

Google

Text 97.5
Paper 89.6
Newsprint 80.2
Paper product 77.1
Document 71.1
History 57.6

Microsoft

text 100
person 88.9
newspaper 84.3
manuscript 81.2
clothing 79.6
plaque 77.9
book 64.8
letter 57.6
man 53.3

Face analysis

Amazon

AWS Rekognition

Age 13-23
Gender Male, 51.4%
Surprised 45%
Angry 53.7%
Calm 46.1%
Sad 45.1%
Happy 45%
Disgusted 45%
Confused 45%
Fear 45%

Feature analysis

Amazon

Book 100%
Person 88.6%

Captions

Microsoft

a black and silver text on a white surface 55%
a close up of text on a black surface 54.9%
a close up of text on a black background 54.8%

Text analysis

Amazon

Eatbaterina
Barbara
FO.
FO. XCI
quam
De
XCI
Sancta
fanctifime
ob
Sacta
mireligiofi
adiacet
rerefferutur.
fnctifi
re
Bafilit
cius montis
pere
adiacet faraceni ipfi ob fanctifime
celebcrimo
virginis
Eenobio
Synay
pietate
eriftitvbi
oppidu3
in
challogeri
E Sancta Eatbaterina De Sacta Barbara
ipfi
imundo
pla
faraceni
gut
rerefferutur. .9iflo gut cius montis Synay celebcrimo Eenobio fnctifi
pla quam virginis pietate in Dics frcquets
Domus
mireligiofi oii Bafilit pzofeftoes challogeri incollut.' IBullum re
oii
nulla
ciuitasnullum
frcquets
rufculus
gnum nulla ciuitasnullum oppidu3 /nullu3 rufculus 'pzinata Domus
incollut.'
pzofeftoes
rerpledeata
IBullum
imundo eriftitvbi NO rerpledeata tato
tato
/nullu3
gnum
Dics
'pzinata
.9iflo
E
NO

Google

Eatbaterina
Sancta
Sacta
fanctiffime
oics
frequeta
rerefferâtur.0iffo
oini
nuncupariincollüt.1Aullum
nulla
imundo
criftitrbi
tato
quacuq
effe
rdei
cesvegregiofqgz
i
locis
inumerabile
ozatioe
pzcconio
tiim
peigenijviruyvtiqp
Baptiftaz
cui
atqz
cofcripfitz
legedas
Dec
mozis
fepe
erptus
apud
imotalem
me
ceffione
virgine
z
ozientali
0Da
rentio
vero
ro
infignem
vetuftanqg
vrbemicun
glozia
martyrij
ad
leto
effulfit.
atqs
viuitijs
zgentilis:que
tam
oatum
fuiffe
ftudijs
abipfa
in
omnem
etfi
vnica
enutriretur'non
molliciei
legimus:
t
FO. Barbara XCI Eatbaterina Sancta De Sacta DXC pla adíacet quam faraceni ipfi ob fanctiffime virginis pietate in oics frequeta rerefferâtur.0iffo aut eius montis Synay celeberimo Eenobioqo fanctiffi mireligiofi oini Bafili pzofeffozes challogeri nuncupariincollüt.1Aullum re gnum nulla ciuitasnullum oppiduznulluz rufculuz.nullaqp priuata oomus imundo criftitrbi Eatberinetepla/facellavareimagog3 no refpledeatqo tato pere de alia quacuq fancta virgine factitatus effe no videm.iRa quu ceteris rdei genitrici)p?eponaf fatigauitvbicz bec pictozcs fculptozes multinl cesvegregiofqgz me celebziozibusingeniuz omne/atqg artis vires e niculo formarut:zmultis i locis z mari erpofucre.gatigauit inlaper z ozatocsareppoctas pene inumerabile 0zatione folutavtuz ozatioe maternaatog ver cius pzcconio plurima tiim reliquos finay dinini pzo peigenijviruyvtiqp maronianuy Baptiftaz mátuanum carmelitá facraz litte rarum pzofefforervatem noftri cui fupzemuz atqz cofumatiffimuz: qui ei vi tam omes pulcberimo carmie cofcripfitz tam pitibus poftcril legedas co tulit. Dec etiaipfe plurioza mei mozis cft in laudes buius fancte monime tis bic mádare voluiqui fuis meritis plurima fepe numeo erptus fus benefi tia zea quides apud oeuz imotalem me cofecutuz manifefta fide oepzebedi: zoegrauiffimis piculls z ifirmitatib cius ope me fuiffe liberatum:atz irer ceffione Tpe fancta Barbara virgine z martyre. cap.cr. Zrbara virgo Afiana im peranre 0Darimino tyran no in ozientali plaga: 0Da rentio vero rome itidem fa cientez Melciade fimiliter Aapa ro me in catbedra PBetri pefidente apo TRicomediam infignem vetuftanqg 02 tus lui vrbemicun glozia martyrij ad syderea regna migrauit. Dec quippe pofito fplendidiffmum genus inter cefferit aufterirate tamen moztis intre pide pzo cbriftoa pzopzlo genitoze in flicte z leto vultu füpte löge luculeti or effulfit. bui itaqg pf noie oiofco2 fuit nobiliffm atqs viuitijs inumeris piepotens zgentilis:que quum copufculum eduriffet in robur infignis oe coris euafit conspicua.Eui tam celebie ingenium quidem fuitvt potius facro fuperumg munere oatum ei fuiffe oiceres, bumanis ftudijs quouifmodo! fibi vendicare potuiffet.Erat ei pzonus etiam abipfa pueritia in fanctitate ani mus:z ad omnem eruditionem adipifcendam ardentifimus.Ende etfi a pa rentibus tang vnica filia inter biuitiarum delitias enutriretur'non tamen ot, ioz molliciei femiceea óditá legimus: ymoingit fupza etate oinia pfcrutäi. Euz eiz tepluz aliqi puella quus paretib itrogreffa fuiffetvides fimulacbza t 42 50
adíacet
montis
Synay
celeberimo
challogeri
gnum
Eatberinetepla/facellavareimagog3
de
no
vires
mari
erpofucre.gatigauit
pene
reliquos
pzo
maronianuy
pzofefforervatem
cofumatiffimuz:
etiaipfe
mei
laudes
buius
meritis
fus
zoegrauiffimis
ope
irer
Barbara
im
tyran
pefidente
lui
syderea
migrauit.
inter
moztis
genitoze
füpte
löge
or
noie
oiofco2
fuit
nobiliffm
piepotens
quum
copufculum
euafit
conspicua.Eui
pzonus
fanctitate
ani
mus:z
tang
delitias
tamen
ioz
etate
aliqi
puella
XCI
DXC
ipfi
virginis
aut
eius
Eenobioqo
pzofeffozes
ciuitasnullum
oomus
refpledeatqo
bec
fculptozes
multinl
omne/atqg
artis
inlaper
folutavtuz
maternaatog
facraz
litte
ei
omes
tulit.
plurioza
monime
tis
bic
numeo
fide
oepzebedi:
plaga:
PBetri
apo
tus
fplendidiffmum
aufterirate
pide
cbriftoa
flicte
eduriffet
coris
ingenium
fuitvt
potius
fuperumg
potuiffet.Erat
etiam
pueritia
eruditionem
ardentifimus.Ende
pa
rentibus
ymoingit
itrogreffa
fuiffetvides
fimulacbza
FO.
pla
quam
ob
Bafili
rufculuz.nullaqp
pere
alia
quu
genitrici)p?eponaf
pictozcs
celebziozibusingeniuz
e
cius
plurima
dinini
mátuanum
noftri
fupzemuz
vi
pulcberimo
carmie
pitibus
cft
voluiqui
benefi
tia
quides
cofecutuz
piculls
liberatum:atz
Tpe
cap.cr.
Zrbara
peranre
rome
fa
Aapa
catbedra
regna
quippe
intre
pzopzlo
vultu
luculeti
bui
inumeris
infignis
oe
celebie
facro
munere
oiceres,
quouifmodo!
fibi
filia
ot,
femiceea
óditá
fupza
pfcrutäi.
Euz
tepluz
itaqg
pf
robur
quidem
bumanis
vendicare
adipifcendam
a
biuitiarum
oinia
eiz
quus
paretib
42
50
De
faraceni
pietate
fanctiffi
mireligiofi
re
oppiduznulluz
priuata
fancta
factitatus
videm.iRa
ceteris
fatigauitvbicz
niculo
formarut:zmultis
ozatocsareppoctas
0zatione
ver
finay
carmelitá
rarum
qui
poftcril
co
fancte
mádare
fuis
zea
oeuz
manifefta
ifirmitatib
martyre.
virgo
Afiana
0Darimino
itidem
cientez
Melciade
fimiliter
TRicomediam
02
pofito
genus
cefferit