Human Generated Data

Title

Saint Dorothy (fol. LXXXVI v)

Date

1497

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Classification

Prints

Human Generated Data

Title

Saint Dorothy (fol. LXXXVI v)

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Date

1497

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Amazon

Book 100
Text 99.7
Page 97.1
Newspaper 82.5
Human 82
Person 82
Scroll 65.8
Paper 60.9

Clarifai

retro 96.4
text 96.2
old 96
paper 95.9
vintage 95.9
art 94.7
page 94.5
desktop 94.3
document 94.3
texture 94
antique 93.5
book bindings 93.2
manuscript 92.2
print 91.7
illustration 91.3
ancient 90.7
no person 90.3
wear 89.7
design 88.1
picture frame 87

Imagga

memorial 100
brass 100
structure 87
cloud 48.3
definition 41.3
association 40.4
cover 39.9
advertising 38.5
artwork 37.6
associated 37.5
brochure 37.1
carpet 37
advertise 37
composition 36.8
advertisement 36.7
creative 36.3
collection 35.2
backdrop 34.7
decor 34.6
conceptual 34.5
decorative 34.3
idea 33
art 32.6
element 32.3
book 32.2
design 32.1
graphic 30
decoration 29
information 27.5
letter 25.7
data 25.6
business 23.7
old 22.3
keywords 21.7
copy 21.3
fabric 20.8
text 20.1
continuity 19.8
drapery 19.7
bible 19.6
collage 18.3
antique 17.3
religion 17.1
word 15.1
page 14.9
detail 14.5
religious 14.1
ancient 13.9
faith 13.4
god 13.4
development 13.3
black 13.2
prayer 12.6
paper 12.6
holy 12.5
history 12.5
texture 12.5
read 11.6
mix 11.5
energy 11
more 10.8
mosaic 10.8
church 10.2
communication 10.1
chapter 9.9
open 9.9
testament 9.9
spiritual 9.6
life 9.4
modern 9.1
vintage 9.1
new 8.9
gospel 8.9
pattern 8.9
analysis 8.8
cross 8.5
writing 8.5
document 8.4
close 8
scripture 7.9
pages 7.8
education 7.8
best 7.8
catholic 7.8
commercial 7.5
company 7.5
product 7.4
aged 7.3
creation 7.1

Google

Text 97.1
Paper 88.4
Paper product 75.9
Newsprint 57.3
Document 56
History 54.1

Microsoft

text 100
letter 87.8
book 86.1
manuscript 67.3
old 64.2
plaque 44.7

Face analysis

Amazon

AWS Rekognition

Age 19-31
Gender Female, 52.1%
Happy 45%
Sad 45%
Calm 45.1%
Confused 45%
Disgusted 45%
Surprised 45.8%
Fear 45.1%
Angry 53.9%

Feature analysis

Amazon

Book 100%
Person 82%

Captions

Microsoft

a white sign with black text 70.3%
a black sign with white text 68.2%
a white sign with black text on white paper 47.1%

Text analysis

Amazon

otbea
De
te
fub
Ee
De Sancta otbea
apud
ambo
babuit
ro
fena
fede
beati
petri
faream
locuple
per
gorano
fanguie
vero
pocreata
gppe
Gloziofa
a trecerellinu apud Ee
triumpbu3. gppe er gencrolo ro
fu
te glo:iofum per martyriu pomeruit
Sancta
tificeromaoi beati petri fede pelidi
er
gencrolo
pomeruit
cbziftianifimig ambo locuple
Cbea3
triumpbu3.
to2e3 babuit premmatre vero
martyriu
melciade
pelidi
glo:iofum
fub O3cunino tvramno melciade
mano fanguie Cbea3
faream Capadotic vrbeny
hatali
Capadotic
to2e3
O2ohtea Gloziofa fu
pocreata DOU fena
tificeromaoi
quib?
a trecerellinu
tvramno
O3cunino
3 hatali rpianordecuno
tiffimiq:er quib?
rpianordecuno
premmatre
tiffimiq:er
cbziftianifimig
vrbeny
mano
3
O2ohtea
DOU

Google

Sancta
02obtea
a
petri
Decqppe
er
premvmatre
iditu
nobiliffimivirifeuiffimas
reli
inumeris
edidere
tam
claravt
celeftis
arbitraref
potiys
eru
ditioc
pzecipua
euafit
i
ariminus
zipfe
bi
qppeficut
fotij
videbátur
alteru
cui
palmá
grauiozes
totius
cquitatis
publicus
pu
pzcccterif
bo
ftis
ZAducrfus
crudelitatis
oes
vicebaf
folusa
fed
feminis:que
fidey
pootbea
etfi
corpozis
baberetreligio
ftudebat:
zp
videbaf
fue
metis
cofecrare
bûano
oedicareideft
fua
libidie
formenó
pzopofite
bono
effet:que
cdicta
qua
ei
Et
martyrio
rapiper
ocultos
fuvqo
libi
cotagione
quidé
potius
mote
decere
effe
plurimis
banc
rpiano
apud
vrben
pzeidé-
pzomeruit
p20creata
fena
tiffimiap:er
nibus
nome
caftellis
iter
no
adolefcetullasan
ire
z
optimis
fili
me
tyramnida
alrer
imirari
oare
pfecutiócs
eim
mariminus
ac
boneftatis
erercuirvi
res
vicere
femie
:fed
vt
certamie
bec
vultu
ad
pulcbza
pulcbrio:
mai
eftid
quod
quodá
oco
vginitate
pp
oeum
qui
diuina
zcrudelitate
buius
fancte
folius
polluedá
magis
fubicieda
videreti
fe
vbi
dñabaf
bginé
pzo
plicium
deo
iquiesno
bládum
cu
peccunijs
mire
Dolotbea
goáno
Capadotic
fede
te
per
paretes
ambo
locuple-
quib
Duob
Dorotbee
quidem
tyramnop
Ectis
pedijs/alijfg
pulcbzitudis
folum
fomofitate
crederef
gerebat
marimiái
ceperat.
ita
ifceleribus
ncfcires
flagition
zvebemeriozes
aducrfuz
cetera
uftitie
oeftructo/r
cbiftiáoz
perfecutoz
etiam
aciz
fuccefert
fortes
mêbris
vginis
adiecit.Coperto
vo
ambiguo
pofitus
eftuare
ignozare:Sz
obtinuit
ftupio
iterpellauit.3llagz
respoditteplum
copozis
femel
pec
pfpectu
vei
crudeli
o
aliquid
molle
ibide
natali
patrecetellimu
Marunino
tifice
romáo
beati
ro
manop
fanguie
toes
cbziftianiflimi
eidez
hij
pfecutioes:
oib
oomib
Eapado
filiam
ceterai
inuiffe
illius
regniceteras
virgines
verum
pzcclara.
regionib
talib
eádem
deberef:
ceteris
excita
ifefiffimus.
quostátú
predeceffo
fuos
ifcelere
feftinaret.
Uerüti
caloze
quide
copicbede
viri
auti
turbinibuf
modus
netn
boneftare
vite
pulcbus
fane
vfui
perpetua
perfifte
mapximinus
bumana
feda
bat:
vginiratif
q
cbiftiana
pene
libidini
cepit
teret
erpectates
nutios
oe
nepbas
optimo
idoloz
fedare:pzoide
paratam
aut
proferrinec
oignum
refolui
erga
aiosquos
pererere
Dolotbea Sancta 02obtea gloziola goáno a natali rpiano oecumo fu patrecetellimu apud Ee faream Capadotic vrben fub Marunino tyramno/0elciade po tifice romáo i beati petri fede pzeidé- te gloziofum per martyriu, pzomeruit triumpbuz. Decqppe er gencrofo ro manop fanguie p20creata Dozu fena toes babuit premvmatre vero Cbeaz cbziftianiflimi paretes ambo locuple- tiffimiap:er quib Duob quid nibus Dorotbee eidez nome iditu hij quidem nobiliffimivirifeuiffimas tyramnop declinäres pfecutioes: reli Ectis oib pedijs/alijfg inumeris caftellis 7 oomib fupbilimis i Eapado tie regnum pulcbzitudis edidere filiam que iter ceterai tam inuiffe pulcbzitudis effulfit claravt no folum illius regniceteras fomofitate virgines adolefcetullasan te ire crederef fed celeftis arbitraref ymago potiys motalis verum z eru ditioc pzecipua ac mozib optimis euafit pzcclara. Tucillis i regionib oie talib ariminus gerebat tyramnideMarëtiufg marimiái fili zipfe Ro me eádem ceperat. bi qppeficut i tyramnida fotij ita ifceleribus videbátur alrer alteru imirari ita vt ncfcires cui potiflimu oare flagition palmá deberef: vnde zvebemeriozes aducrfuz rpianos z grauiozes ceteris pfecutiócs excita ucre.Erat eim mariminus iter cetera totius cquitatis publicus boftis ac pu dicitie boneftatis z uftitie oeftructo/r pzcccterif cbiftiáoz perfecutoz bo ftis ifefiffimus. ZAducrfus quostátú crudelitatis erercuirvi oes predeceffo res fuos ifcelere vicere feftinaret. Uerüti fepius vicebaf no folusa viris: fed etiam a feminis:que bo aciz caloze fidey fuccefert femie quide copicbede banf :fed vt viri fortes i certamie cozonabátur:bis auti turbinibuf pootbea bec go etfi vultu z alijs corpozis mêbris ad modus pulcbza baberetreligio netn zanimi ac boneftare vite pulcbrio: elle ftudebat: zp mai eftid quod pulcbus z oecozü bóibus videbaf quodá fue fane metis iuditio potius oco cofecrare vfui bûano oedicareideft i vginitate perpetua pp oeum perfifte coftituit.At mapximinus qui diuina z bumana fua libidie zcrudelitate feda bat: cognito buius fancte vginis folius formenó autem pzopofite vginiratif bono ad cam polluedá z temerádas3/animu adiecit.Coperto vo q cbiftiana effet:que fm fua cdicta pene magis quá libidini fubicieda videreti ambiguo pofitus eftuare cepit zi qua fe parté teret ignozare:Sz vbi dubios animof libido que ei latiuf dñabaf obtinuit Et erpectates bginé pzo martyrio ad fup plicium rapiper ocultos nutios oe ftupio iterpellauit.3llagz nepbas fibi effe respoditteplum copozis fuvqo femel deo optimo cofecraucrat idoloz z libi dinis cotagione fedare:pzoide fe quidé potius ad mote paratam eles pec care i pfpectu vei fui: crudeli o tyráno iquiesno decere bládum aliquid aut molle proferrinec effe oignum refolui erga fe truces aiosquos quottidie cu plurimis peccunijs pererere Ao2o ibide eriftetes: banc mire
gloziola
oecumo
fu
Ee
faream
fub
tyramno/0elciade
po
gloziofum
martyriu,
triumpbuz.
gencrofo
Dozu
babuit
vero
Cbeaz
quid
declinäres
7
fupbilimis
tie
regnum
que
effulfit
ymago
motalis
mozib
Tucillis
oie
tyramnideMarëtiufg
Ro
potiflimu
vnde
rpianos
ucre.Erat
boftis
dicitie
fepius
viris:
banf
cozonabátur:bis
go
alijs
zanimi
elle
oecozü
bóibus
iuditio
coftituit.At
cognito
autem
cam
temerádas3/animu
fm
quá
zi
parté
dubios
animof
libido
latiuf
fup
fibi
cofecraucrat
dinis
eles
care
fui:
tyráno
truces
quottidie
Ao2o
eriftetes: