Human Generated Data

Title

Christ on the Cross

Date

1507

People

Artist: Anonymous Italy (Fano) 1599, Italian 16th century

Classification

Prints

Human Generated Data

Title

Christ on the Cross

People

Artist: Anonymous Italy (Fano) 1599, Italian 16th century

Date

1507

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Amazon

Book 100
Text 97.8
Page 97.8
Paper 77.9
Scroll 67.1
Advertisement 63.5
Poster 62

Clarifai

page 98.5
paper 98.1
old 97.1
retro 96.8
document 96.3
vintage 95.7
antique 94.4
text 93.4
no person 92.9
blank 92.6
ancient 91
texture 90.7
desktop 90.7
book bindings 88.8
art 88.8
picture frame 88.3
design 87.5
dirty 86.3
template 83.4
vertical 81.4

Imagga

book 52.7
brass 47.2
binding 39.3
memorial 38.1
old 32.8
paper 29.9
book jacket 27.5
text 26.2
structure 26.2
page 26
cover 24.1
jacket 23.4
antique 21.7
vintage 20.7
cloud 20.7
religion 20.7
bible 20.6
product 20.5
document 20.5
creation 18.3
design 18
definition 17.7
letter 17.5
artwork 17.4
read 17.3
print 17
art 16.9
religious 16.9
creative 16.8
association 16.8
ancient 16.5
prayer 16.5
holy 16.4
wrapping 16.3
word 16.1
decorative 15.9
words 15.7
covering 15.4
backdrop 14.9
pages 14.7
god 14.4
conceptual 14.1
graphic 13.9
decoration 13.8
brochure 13.7
advertising 13.5
faith 13.4
business 13.4
decor 13.3
texture 13.2
composition 13.2
church 13
detail 12.9
testament 12.9
associated 12.8
carpet 12.7
advertise 12.7
collection 12.6
open 12.6
advertisement 12.6
spiritual 12.5
idea 12.5
element 12.4
information 12.4
close 12
gospel 11.9
cross 11.3
journal 11.3
grunge 11.1
menu 11
continuity 10.9
drapery 10.8
new 10.5
newspaper 10.4
fabric 10.4
writing 10.4
wallpaper 10
chapter 9.9
rosary 9.9
retro 9.9
binder 9.5
sheet 9.4
study 9.3
fare 9.1
aged 9.1
dirty 9.1
scripture 8.9
passage 8.9
belief 8.8
king 8.8
sepia 8.8
empty 8.6
history 8.1
financial 8
education 7.8
catholic 7.8
pray 7.8
ink 7.7
saint 7.7
communication 7.6
data 7.3
notebook 7.3

Google

Text 97.8
Paper 89.6
Document 85.3
Paper product 77.5
Font 68.6
History 54.1
Vellum 53

Microsoft

text 99.9
letter 92.9
handwriting 83.4
book 82.1

Feature analysis

Amazon

Book 100%

Captions

Microsoft

a white sign with black text 59.1%
a close up of a sign 59%
a close up of text on a white surface 58.9%

Text analysis

Amazon

CXCVI.
uacant.
carnificibus:
E
acutiffimos
tipiti/
Singuli
ad
dorfum
Chriftum.
Singule
dolore uacant.
carnifices
crucis
dum
ramin
dolore
ditur
apponiturf
ramin busiam ad hoc fadis Singuli carnifices acutiffimos
ditur lacerata: apponiturf
cruci.Adheret dorfum tipiti/
lacerata:
hoc
dnm
crudeliffimi lcrucifis E
no
latera
cruci dnm lelum
lelum
&am
Compee
illos
fatellites
cruci
deltinato/ Compee
crudeliffimi
busiam
dmouent
lcrucifis
tudio
clauosuo dmouent
deltinato/
dum inter fe tudio
clauosuo
carnificibus: ad crucis latera fimul abo Singule le crucis fo,
Chriftum. .Pendet ille/ /& dum
crucemn
tuponderolismalleisingeminant id
le crucis
uulr. ad icus/ illos &am
cruci.Adheret
.Pendet ille/
fadis
/& dum
inter fe
fimul abo
ad icus/
citiuS
uulr.
fo,

Google

fanguis:quod
iunture.Extenduntur
a/
fimul
carnifices
uolis
fatagir
dolore
uacant.)
promptitudie
cedere
no
ictusuars
&
bosad
quatuor
ftudio
præualere
nitu
cruci
Chriftum.Pendet
doloris
copelli
turnoua
poena
fpinis.Sipedes
dolor
ficut
uerberibus
un
reftibus
libere
mouét
de
pedibus
omne
me:fed
uos
ipfas
filiz
uigilate
domini
lefu
caput
in
caufe
tuliffe
urgebatur
prater
affixum:exiftimauit
pallia
ret.
fic
paucis
igitur
redditio
executi
reddit.
reculat.Hacnobis
demóftrent.loannes.Scripfit
i
tithltm
СХсуI. ditur lacerata:fluit undig de corpore fanguis:quod nudum apponitur cruci.Adhrret dorfum ftipiti/Caput eminet iunture.Extenduntur a/ carnificibus ad crucis latera brachia fimul ábo.Singule uole crucis fo raminibusiam ad hoc factis applicantur/Singuli carnifices acutiffimos? clauos uolis admouent/locú tentant qui refpondeat deitinato riuntruno cocextu ponderolis malleis ingeminant ictus/uil cituus &expeditius cofixitfe fatagir gloriari.Negs pedes inte Teraus carnifex duobus celeritate &minifter terea dolore uacant.) i promptitudie cedere no uult.Pedes coponit ad ictusuars groitiore clauo illos fimul & am bosad crucem configit.Ita quatuor fatellites crudeliffimi fimul crucifi gunt faluatorem:& dum inter fe promptitudinis ftudio præualere nitu turuno cotextu itibus triplicatis cruci cófixum relinquut dám lefum, Chriftum.Pendet ille/& dum nimietate doloris caput mouere copelli turnoua poena & crucifixis penitus infolita/uexatur accerrime.Pungi caput fpinis.Sipedes remittat/paena manibus ingeminacur. Simanus releuare uelit pedibus innitens:dolor illis augetur intollerabilis. O uos qui tranfitis per uiá:afpicite & uidete:fi et dolor fimilis ficut dolor me us.Duonegmecu crucifixi funt:fed no antea uerberibus lacerati.Pedet illireftibus alligati:ego clauis cofixus.ide laceror/unde fubitétor. & un me oportuit fubftineri inde pendeo.Citius.n.clauis reftibus me poffe crucifigi iudei cognouerut/Latroes mecu crucifixi caput libere mouét corona fpinea me fine duriffima poena moueri no finit.Fluit de capitep fpinas:de manibus de pedibus per clauos fanguis/corpus omne liuet & rubetimanat & madet languine:non tn fuper me:fed fuper uos ipfas o anima filiz Hierufalem flete/ Subftinete & uigilate mecum Detitulo fupra domini lefu caput in cruce pofito. PILAtus quia fine caufe feriofa cognitio ne iniufte contra lefum tuliffe fentétiam timulis cofciétia urgebatur interius: ubi illum uidit in cruce leuatu:& prater moré clauis affixum:exiftimauit operepræcium aliquam prætendere excufationemunde fui animileuitatenm & impietatem pallia ret. Itags cur lefum fic puniffet paucis ape ruit.Eft igitur hic acus quafi redditio cau fe:&male fententiati ac executi palliatio. Vbi Pilatus cur fic egerit cam reddit. ludei cam nő bene redditá emendari ftudét.Pilatus declaratum mutare reculat.Hacnobis euágeliftze demóftrent.loannes.Scripfit aut A i tithltm
ditur
undig
nudum
apponitur
dorfum
crucis
latera
clauos
ponderolis
ictus/uil
&expeditius
cofixitfe
pedes
inte
Teraus
coponit
clauo
illos
crucifi
gunt
faluatorem:&
inter
promptitudinis
lefum,
dum
augetur
uiá:afpicite
me
lacerati.Pedet
alligati:ego
cofixus.ide
pendeo.Citius.n.clauis
iudei
mecu
crucifixi
corona
duriffima
manibus
per
madet
languine:non
anima
pofito.
PILAtus
quia
contra
leuatu:&
clauis
impietatem
lefum
puniffet
ape
quafi
cau
ac
cur
ludei
ftudét.Pilatus
declaratum
mutare
СХсуI.
eminet
carnificibus
ábo.Singule
ad
admouent/locú
riuntruno
cocextu
duobus
groitiore
crudeliffimi
turuno
cotextu
cófixum
dám
ille/&
accerrime.Pungi
remittat/paena
Simanus
releuare
illis
O
qui
antea
illireftibus
fubitétor.
inde
poffe
cognouerut/Latroes
moueri
ne
iniufte
cofciétia
interius:
illum
prætendere
excufationemunde
fui
Itags
hic
fe:&male
palliatio.
Vbi
Pilatus
egerit
cam
lacerata:fluit
corpore
cruci.Adhrret
brachia
uole
hoc
factis
acutiffimos?
tentant
refpondeat
malleis
ingeminant
gloriari.Negs
carnifex
celeritate
&minifter
uult.Pedes
am
crucem
fatellites
fe
itibus
crucifixis
infolita/uexatur
ingeminacur.
uelit
intollerabilis.
uidete:fi
et
fimilis
funt:fed
laceror/unde
fubftineri
crucifigi
fpinea
fine
fpinas:de
fanguis/corpus
liuet
rubetimanat
tn
fuper
o
Hierufalem
flete/
Subftinete
mecum
fupra
cruce
feriofa
cognitio
timulis
uidit
moré
aliquam
animileuitatenm
ruit.Eft
acus
fententiati
euágeliftze
aut
ftipiti/Caput
fo
raminibusiam
applicantur/Singuli
deitinato
cituus
terea
configit.Ita
triplicatis
relinquut
nimietate
mouere
penitus
innitens:dolor
tranfitis
us.Duonegmecu
oportuit
finit.Fluit
capitep
Detitulo
fentétiam
ubi
operepræcium
bene
redditá
emendari
A