Human Generated Data

Title

Christ brought before Pilate

Date

1507

People

Artist: Anonymous Italy (Fano) 1599, Italian 16th century

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Philip Hofer, M3614

Human Generated Data

Title

Christ brought before Pilate

People

Artist: Anonymous Italy (Fano) 1599, Italian 16th century

Date

1507

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Amazon
created on 2019-11-04

Book 100
Text 98.7
Page 98.7
Human 89.7
Person 89.7
Paper 85.2
Advertisement 81.7
Poster 80.4
Person 77.6
Brochure 72.1
Flyer 72.1
Person 67.7
Scroll 56.9

Clarifai
created on 2019-11-04

paper 97.9
retro 97.5
page 96.8
old 96.4
vintage 95.8
document 94.9
antique 94.3
text 94.1
no person 94.1
blank 93.7
book bindings 91.9
dirty 89.7
ancient 89.5
art 89.5
desktop 89.3
picture frame 88.6
texture 88.4
bill 85.9
parchment 85.2
wear 82.7

Imagga
created on 2019-11-04

brass 100
memorial 100
structure 82.3
book 39.2
cloud 34.5
cover 31.5
definition 31.4
association 30.6
artwork 29.3
creative 29.2
advertising 27.9
decorative 27.6
associated 26.7
composition 26.4
brochure 26.3
carpet 26.3
advertise 26.3
collection 26.2
advertisement 26.1
idea 25.8
backdrop 25.6
art 25.4
design 25.4
information 24.8
decor 24.8
conceptual 24.7
text 24.5
element 24
old 23.7
graphic 23.4
business 23.1
decoration 22.5
religion 22.5
letter 22
bible 21.6
page 21.4
prayer 20.3
data 20.1
paper 18.9
religious 17.8
holy 17.4
antique 17.3
read 17.3
god 17.3
copy 16.8
keywords 15.8
faith 15.3
print 15.1
continuity 14.8
drapery 14.8
open 14.4
word 14.2
fabric 14.1
church 13.9
testament 13.9
document 13
ancient 13
gospel 12.9
spiritual 12.5
detail 12.1
menu 11.9
words 11.8
belief 11.7
new 11.4
chapter 10.9
scripture 10.9
pages 10.8
history 10.8
collage 10.6
cross 10.4
fare 9.9
rosary 9.9
passage 9.8
king 9.7
close 9.7
development 9.5
writing 9.4
money 9.4
product 9.2
vintage 9.1
black 9
pray 8.7
education 8.7
creation 8.5
finance 8.5
stock 8.4
energy 8.4
study 8.4
communication 8.4
newspaper 8.1
analysis 7.8
saint 7.7
binding 7.7
activity 7.2
bank 7.2
financial 7.1

Google
created on 2019-11-04

Text 97.9
Paper 89.9
Document 77.5
Paper product 77.4
Font 68.6
History 54.1

Microsoft
created on 2019-11-04

text 99.9
letter 96.3
book 86.6

Face analysis

Amazon

AWS Rekognition

Age 5-15
Gender Male, 50.4%
Surprised 49.5%
Angry 49.5%
Sad 50.4%
Fear 49.6%
Happy 49.5%
Disgusted 49.5%
Confused 49.5%
Calm 49.5%

AWS Rekognition

Age 37-55
Gender Male, 50.4%
Disgusted 49.5%
Angry 49.6%
Surprised 49.5%
Happy 49.6%
Calm 50.1%
Sad 49.6%
Fear 49.5%
Confused 49.5%

Feature analysis

Amazon

Book 100%
Person 89.7%

Captions

Microsoft

a white sign with black text 66.3%
a black sign with white text 62.5%
a white sign with black text on white paper 43.7%

Text analysis

Amazon

Anna/
Anna
CLX.
Herodem.
Pilatum
interrogat:
Primu
quatuor iudices
fupplicium
focero
Caypham/
partes
Chriftu
Caypham/ Pilatum & Herodem. Acp Pi
Pi
Acp
fingulos
igitur
figillatim
rerponfioe
men
latumiter:. interrogat:
apud
iuftus apud fingulos fupplicium Iniuftu
dnm
EXAMInatum referu
Hioes figillatim
Cayphx
Ielfum Chriftu quatuor iudices Anna/
Iniuftu
referat.
Ielus. Proiufta rerponfioe
Proiufta
men ab Anna focero Cayphx fadumloanes referat.
exa
latumiter:.
EXAMInatum referu cuangelillxe dnm
&
iuftus
seuangeliftxe nobisreferet/ Primu exa
Hioes
numeroe
pro
lubit.
examinatioip
nobisreferet/
Ielus.
lubit. Eft igitur pro iudicum numeroe
iudicum
men ab
/fingulas
cuangelillxe
seuangeliftxe
Eft
fadumloanes
La fada fit /fingulas partes Uis
Uis
fada
Ielfum
fit
La

Google

referut
Iefum
&
Herodem.
Acp
figillatim
exa
quinquies
euangelifta
nobis
referet/Primu
primu.Erat
focer
aut
ergo
palam
fum
quo
oes
iudei
conueniunt:
occul
eos
eis.Ecce
dixerim
dixif
affiftens
miniftrorum/dedit
Iefus.
bene
me
recenfitum
fa
caftigationé
hæcipfa
capi
duci
inopine
duceref
cri
e
populo.Itaq
ducut
ad
ducitur
iudaicum
genus
lapfum
modo
repare
fua
peffimam
ingratitudiné
Du
bonarum
bonas.Erat
qui
cofiliu
num
fidelibus
fe
in
dño
potentiauir
Caypham/Pilatum
itege.
lefus.
refponfioe
apud
Caypha
eu
anni
expedit
unu
hoíem
pro
lefum
de
Ego
femp
fynagoga:&
to
nihil.Q
alapam
lefu
pontificirRefpondit
autem
cadis.
Xamen
ab
nup
Chrifti:temeritaté
tellitis
Erat
prío
potificis
mádauerant:nef
hora:de
coge
focero
generürut
non
uoluitzut
bonáuole
capiziubentiu
gíam/&
demoftraret.
Aus
malas
facere
ipfo:reliquifg
hit
Chrifto:neg
EXAMInatum
Anná/
CLX. EXAMInatum referut euangelifte dám Iefum Chriftup quatuor iudices Anná/ Caypham/Pilatum & Herodem. Acp Pi latum itege. Hioes figillatim interrogat: fingulis ridet lefus. Pro iufta refponfioe iuftus apud fingulos fupplicium iniuftu fubit.Eft igitur pro iudicum numero exa men quadripartitum:quisexaminatio ip fa quinquies facta fit/fingulas partes fuis locis euangelifta nobis referet/Primu exa men ab Anna focero Caypha factum loanes referat.Ducunt eu ad An nam primu.Erat aut Anna focer Cayphæ:qui erat pontifex anni illius. Erat aut Cayphas:qui dederat cofilium iudeis:quia expedit unu hoíem mori pro populo.Põtifex ergo iterrogauit lefum de difcipulis fuis & de dodrina cius.Rndit ei Iefus. Ego palam locutus fum múdo. Ego femp docui in fynagoga:& in templo quo oes iudei conueniunt: & in occul to locutus fum nihil.Q uidmeinterrogasrInterroga eos qui meaudie runt quid locutus fum eis.Ecce hi fciunt qd dixerim eis.Hac cum dixif fetunus affiftens miniftrorum/dedit alapam lefu dicens. Sic refpondes pontificirRefpondit Iefus. Simale locutus fum teftimonium perhibe сха demalo:fi autem bene quid me cadis. Xamen quod ab euangelifta nup recenfitum eft/Anna iudicis interrogationes:rnfiones Chrifti:temeritaté latellitis:& eius fa tellitis caftigationé continet.lam hæcipfa declaremus. Erat for taffe domus Annz in prío ciuitatis igreffu:quicqm potificis focer erat) quilefum capi curauerant illuc eum duci pro cautela mádauerant:nef inopine duceref per ciuitatem primanodis hora:de coge manibus cri Y e peretur a populo.Itaq ducut eu ad Annam primu. Erat aut Anna focer Caypha.A malo focero ad peiorem ducitur generürut iudaicum genus femper in peius lapfum reparet: Si modo illi gíam non abicerét repare uolentis.Anna gía interpretatur.Q uigratis & nulla fua culpa fed fua uoluntate captus eft /primu ad Annam duci uoluitzut fuam bonáuole tis capiziubentiu aut peffimam gíam/& ingratitudiné demoftraret. Du Aus eft ergo prius donator/imperator:& diftributor bonarum gratiaru ad malam gram:qui oés malas gratias erat paratus facere bonas.Erat au tem Cayphas qui iam antea refulcitato a lefu Lazaro dederat cofiliu bo num quidem pro fidelibus redimendis:malu aut pro fe ipfo:reliquifg infidelibus:qui fpem non hit in dño Iefu Chrifto:neg in potentiauir
interrogat:
fupplicium
numero
quadripartitum:quisexaminatio
facta
partes
fuis
locis
men
An
nam
Anna
erat
illius.
Cayphas:qui
dederat
cofilium
iudeis:quia
populo.Põtifex
iterrogauit
ei
locutus
docui
templo
meaudie
quid
qd
eis.Hac
Sic
Simale
perhibe
eft/Anna
latellitis:&
eius
taffe
Annz
cautela
per
Y
peretur
Annam
femper
Si
gíam
uolentis.Anna
gía
nulla
fed
uoluntate
eft
prius
diftributor
malam
gratias
paratus
au
Cayphas
antea
Lazaro
bo
redimendis:malu
euangelifte
Chriftup
iudices
latum
fingulis
ridet
iufta
iuftus
iniuftu
fubit.Eft
iudicum
fit/fingulas
Cayphæ:qui
pontifex
mori
difcipulis
uidmeinterrogasrInterroga
runt
cum
refpondes
teftimonium
demalo:fi
continet.lam
for
domus
erat)
illuc
ciuitatem
Caypha.A
peiorem
peius
illi
interpretatur.Q
culpa
captus
/primu
tis
refulcitato
fpem
CLX.
dám
quatuor
Pi
Hioes
Pro
fingulos
igitur
ip
factum
loanes
referat.Ducunt
dodrina
cius.Rndit
múdo.
hi
fciunt
fetunus
dicens.
сха
quod
iudicis
interrogationes:rnfiones
declaremus.
ciuitatis
igreffu:quicqm
quilefum
curauerant
eum
primanodis
manibus
a
primu.
malo
reparet:
abicerét
uigratis
fuam
donator/imperator:&
gratiaru
gram:qui
oés
tem
iam
quidem
infidelibus:qui
Iefu