Human Generated Data

Title

Initial M from Lactantius, Divinarum Institutionum Adversus Genteis, de falsa religione, etc. Used by Bernardino and Matteo Veneti in Venice and Rome, 1492-1510

Date

15th century

People

Artist: Anonymous Italy (Venice) 1499,

Artist: Anonymous Germany, German

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Paul J. Sachs, M1164

Human Generated Data

Title

Initial M from Lactantius, Divinarum Institutionum Adversus Genteis, de falsa religione, etc. Used by Bernardino and Matteo Veneti in Venice and Rome, 1492-1510

People

Artist: Anonymous Italy (Venice) 1499,

Artist: Anonymous Germany, German

Date

15th century

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Amazon
created on 2019-11-03

Book 100
Page 99.8
Text 99.8
Paper 71.1
Scroll 58.1
Word 57.6

Clarifai
created on 2019-11-03

page 99.4
paper 99.2
document 99.1
old 98.6
manuscript 98.5
retro 98.5
antique 98.5
vintage 98
text 97.4
ancient 96.2
book bindings 95.5
no person 94
parchment 90.9
dirty 89.8
writing 89.1
sepia pigment 88.2
desktop 85.2
book 85
texture 84.9
illustration 84.7

Imagga
created on 2019-11-03

menu 70.2
fare 58.4
book 43
brass 31.1
old 29.3
food 27.4
text 27.1
cloud 26.7
cover 25.9
binding 25.1
memorial 25
page 24.2
definition 23.5
creative 23
artwork 22.9
association 22.7
art 22.1
design 22
backdrop 21.4
paper 21.2
decorative 20.9
religion 20.7
bible 20.6
idea 20.5
prayer 20.3
advertising 20.2
antique 19.9
graphic 19.7
brochure 19.5
business 19.5
collection 18.9
composition 18.9
decoration 18.8
associated 18.7
information 18.6
decor 18.6
carpet 18.5
advertise 18.5
letter 18.4
advertisement 18.3
element 18.2
religious 17.8
structure 17.6
holy 17.4
product 16.8
conceptual 16.8
ancient 16.5
word 16.1
print 16.1
document 15.8
data 15.5
read 15.4
god 15.3
testament 14.8
spiritual 14.4
open 14.4
faith 14.4
newspaper 14.3
vintage 14.1
new 13.8
detail 13.7
creation 13.4
church 13
gospel 12.9
words 12.7
copy 12.4
history 11.6
cross 11.3
book jacket 11.2
chapter 10.9
pages 10.8
education 10.4
fabric 10.4
writing 10.4
study 10.3
journal 9.9
rosary 9.9
scripture 9.9
continuity 9.9
keywords 9.9
retro 9.8
drapery 9.8
belief 9.8
king 9.7
jacket 9.7
collage 9.6
money 9.4
texture 9
passage 8.9
pray 8.7
saint 8.7
stock 8.4
black 8.4
close 8
protestant 7.9
analysis 7.8
catholic 7.8
books 7.7
daily 7.7
grunge 7.7
easter 7.6
energy 7.6
historic 7.3
aged 7.3
covering 7.2

Google
created on 2019-11-03

Text 97
Paper 87.6
Document 86.5
Paper product 75.7
History 54.1
Vellum 51.8

Microsoft
created on 2019-11-03

text 100
letter 96.9
handwriting 89.5
manuscript 87.5
book 83.3
illuminated 64.5
plaque 25.6

Feature analysis

Amazon

Book 100%

Captions

Microsoft

a close up of text on a white background 68.8%
a close up of text on a black background 62.2%
a close up of text on a white surface 62.1%

Text analysis

Amazon

LIBRI
LIBER
PRIMVS.
COELII
INSTITVTIO.
LIBER PRIMVS. I
ADVERSVS
FALS4
NVM
RELIGIONE,
uanti
AGNO
AD
IMPERATOREM
omnibus
excellenti
tia
fapientia
I
ingenio
nec
CAP.I.
NVM ADVERSVS GEN TEISr DE FALS4 RELIGIONE,
uiri
poterat impendi contemptis omnibus
contemptis
tia nec fine fapientia probanda
poterat
impendi
fine
dediffent
L. COELII LACTANTI DIVINARVM INSTITVTIO.
qvicgdlaboris
LIBRI PRIMI, PRAEFATIC AD IMPERATOREM Co.NSs
DE
PRAEFATIC
AGNO & excellenti ingenio uiri cum fe
ft &
GEN
doctriaepenitus dediffent qvicgdlaboris
religione
fuerit
uanti ft & fuerit ueritatis. nec fine
fit
PRIMI,
fapicn
probanda
doctriaepenitus
&
LACTANTI DIVINARVM
ueritatis.
L.
Q fit religione CAP.I. fapicn
TEISr
cum fe
Co.NSs
Q

Google

PRIMVS. LIBER C.L. COELII LACTANTII, DIVINARVM INSTITVTIO NVM, ADVERSVS GENTEIS, DE FALSA RELIGIONE LIBRI PRIMIrPRAEFATIO AD IMPERATOREM CONS CQuanti fit & fuerit femper cognitio ueritatis.Etgpnec fine religione fapiens tia nec fine fapientia fit probanda religio. CAP.I. AGNO& excellentí ingenio uiri,cum fe doctria penítus dediffent quicgdlaborís poterat ímpendí r contemptis omnibus publícis:& priuatís actionibas, ad iquíré da ucrítatís ftudiu contulerunt. Exiftima tes multo cé praclaríus humanarum di uinaruq rerum iucftigare acfcire ratio nergautftruedís opibus, aut cumuladis honoribus iharere.Q uibusrebus:quo on forrimg nia fragiles terrenaxqpfut & ad folius cor porís pertinét cultu nemo melíor nemo iuftior fieripoteft. Erát quideilliucritatis cognitione digniffimi quam fcire tantopere cupierunt atqpita uteárebus omní bus anteponerent, Nam & abíeciffe quofdam resfamiliares fuas &renunciaffe uniuerfisuoluptatibus conftat ut folam nudamquirtutem nudiexpeditiq; fe querentur, tantum apud cos uirtutis nomen atqpauthoritas ualuit utin ca om ge Arteiaf ne fummibonípramiumpradícarent. Sed neqpadepti funtidquoduolcbant 6&operam fimulatqinduftriam perdíderunt quia ueritas ideft arcanu fümí deírime Stima quifecitomnía igenío ac proprís nopoteft fenfibus comprahendi, alioquin ni hil iter deum homínemqdiftaret ficonfilia & difpofitioces llius maicftatisater nacogitatio alfequereturhumana,Q uodqficrino potuít ut heminí per fe ipfu ratio diuina inotefceret,no eft paffus hominem deus lume fapicntiserequirentes diutius oberrare ac finc ullo laborís effcctuuagariper tenebras inextricabiles. Aperuitoculos eius alíquádo &notionem ucritatis munusfuumfccit ut & hu manam fapientia nullam cffe moftrarct, &crrantí ac uago uiem confequiendae imortalitatis oftederet.Verúm quoníam paucí utuntur hoc caleftibencficioac munere pobuoluta in obfcuro ueritas latet, eáqpuel cotemptuí doctiseft quia idoncís affertionibus eget, uelodio indoctisr obinfitam fibisaufteritate:quá na tura hominumprocliuis in uítia patí nopoteft,Nam quía uirtutibus amaritudo permixta eft uitia ucro uoluptate condita funtilla offenfi, hacdelíníti feruntur ipraceps ac bonorum fpeciefalfimala pro bonís amplectutur.Succurrendum elle his erroribus credídi ut & doctiaducram fapíentia dirigantur &indoctíad aeram religionem.Quapfeffio multo melíor utilior gloriofior putada clt e illa oratoría in qua diu uerfati no aduirtutem fed plané ad argutam malitianeLartms fn atema inlinis iuucnes crudicbamur. Multo quippe nunc rectius de præcepás caleftibus Cn oroser ijrune Ba Neni-14 mirgu st tlost
LACTANTII,
GENTEIS,
LIBRI
IMPERATOREM
&
doctria
contemptis
actionibas,
contulerunt.
uinaruq
honoribus
fragiles
cor
fieripoteft.
cognitione
atqpita
uteárebus
anteponerent,
&renunciaffe
tantum
uirtutis
atqpauthoritas
fimulatqinduftriam
deírime
proprís
alioquin
deum
ficonfilia
alfequereturhumana,Q
potuít
eft
diutius
oberrare
ac
laborís
tenebras
uago
hoc
obfcuro
quia
uelodio
in
uitia
offenfi,
pro
bonís
credídi
doctiaducram
fapíentia
aeram
illa
oratoría
qua
fed
ad
crudicbamur.
nunc
Neni-14
st
tlost
DIVINARVM
AD
CONS
CQuanti
fit
femper
fine
uiri,cum
r
publícis:&
priuatís
ucrítatís
tes
acfcire
forrimg
terrenaxqpfut
iuftior
Erát
quam
omní
Nam
conftat
ut
nudamquirtutem
utin
fummibonípramiumpradícarent.
ideft
arcanu
fümí
igenío
ni
llius
nacogitatio
inotefceret,no
paffus
lume
munusfuumfccit
cffe
uiem
imortalitatis
oftederet.Verúm
munere
ueritas
eáqpuel
idoncís
hominumprocliuis
patí
uirtutibus
amaritudo
uoluptate
ipraceps
fpeciefalfimala
amplectutur.Succurrendum
putada
diu
malitianeLartms
atema
rectius
PRIMVS.
C.L.
COELII
NVM,
AGNO&
excellentí
quicgdlaborís
ímpendí
praclaríus
humanarum
di
iucftigare
aut
on
nia
porís
fcire
cupierunt
bus
quofdam
resfamiliares
fe
apud
Arteiaf
6&operam
perdíderunt
nopoteft
comprahendi,
difpofitioces
maicftatisater
heminí
ratio
diuina
hominem
deus
finc
effcctuuagariper
inextricabiles.
Aperuitoculos
alíquádo
hu
nullam
&crrantí
latet,
affertionibus
tura
nopoteft,Nam
condita
bonorum
his
erroribus
religionem.Quapfeffio
melíor
e
uerfati
no
aduirtutem
Multo
de
mirgu
INSTITVTIO
DE
FALSA
RELIGIONE
ueritatis.Etgpnec
religione
fapiens
religio.
CAP.I.
ingenio
dediffent
ftudiu
nergautftruedís
opibus,
cumuladis
iharere.Q
uibusrebus:quo
nemo
uniuerfisuoluptatibus
folam
ualuit
ca
om
ge
ne
Sed
funtidquoduolcbant
Stima
quifecitomnía
fenfibus
hil
iter
homínemqdiftaret
uodqficrino
fapicntiserequirentes
ullo
eius
moftrarct,
quoníam
paucí
utuntur
eget,
fibisaufteritate:quá
permixta
funtilla
hacdelíníti
feruntur
utilior
gloriofior
argutam
inlinis
præcepás
Cn
ijrune
LIBER
ADVERSVS
PRIMIrPRAEFATIO
fuerit
cognitio
tia
nec
fapientia
probanda
penítus
poterat
omnibus
iquíré
da
Exiftima
multo
rerum
folius
pertinét
cultu
quideilliucritatis
digniffimi
tantopere
abíeciffe
fuas
nudiexpeditiq;
querentur,
cos
nomen
neqpadepti
per
ipfu
&notionem
ucritatis
manam
confequiendae
caleftibencficioac
pobuoluta
cotemptuí
doctiseft
indoctisr
obinfitam
na
uítia
quía
ucro
elle
dirigantur
&indoctíad
clt
plané
fn
iuucnes
quippe
caleftibus
oroser
Ba