Human Generated Data

Title

Initial M from Lactantius, Divinarum Institutionum Adversus Genteis, de falsa religione, etc. Used by Bernardino and Matteo Veneti in Venice and Rome, 1492-1510

Date

15th century

People

Artist: Anonymous Italy (Venice) 1499,

Artist: Anonymous Germany, German

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Paul J. Sachs, M1164

Human Generated Data

Title

Initial M from Lactantius, Divinarum Institutionum Adversus Genteis, de falsa religione, etc. Used by Bernardino and Matteo Veneti in Venice and Rome, 1492-1510

People

Artist: Anonymous Italy (Venice) 1499,

Artist: Anonymous Germany, German

Date

15th century

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Amazon
created on 2019-11-03

Book 100
Text 99.8
Page 99.8
Paper 71.1
Scroll 58.1
Word 57.6

Clarifai
created on 2019-11-03

page 99.4
paper 99.2
document 99.1
old 98.6
manuscript 98.5
retro 98.5
antique 98.5
vintage 98
text 97.4
ancient 96.2
book bindings 95.5
no person 94
parchment 90.9
dirty 89.8
writing 89.1
sepia pigment 88.2
desktop 85.2
book 85
texture 84.9
illustration 84.7

Imagga
created on 2019-11-03

menu 70.2
fare 58.4
book 43
brass 31.1
old 29.3
food 27.4
text 27.1
cloud 26.7
cover 25.9
binding 25.1
memorial 25
page 24.2
definition 23.5
creative 23
artwork 22.9
association 22.7
art 22.1
design 22
backdrop 21.4
paper 21.2
decorative 20.9
religion 20.7
bible 20.6
idea 20.5
prayer 20.3
advertising 20.2
antique 19.9
graphic 19.7
brochure 19.5
business 19.5
collection 18.9
composition 18.9
decoration 18.8
associated 18.7
information 18.6
decor 18.6
carpet 18.5
advertise 18.5
letter 18.4
advertisement 18.3
element 18.2
religious 17.8
structure 17.6
holy 17.4
product 16.8
conceptual 16.8
ancient 16.5
word 16.1
print 16.1
document 15.8
data 15.5
read 15.4
god 15.3
testament 14.8
spiritual 14.4
open 14.4
faith 14.4
newspaper 14.3
vintage 14.1
new 13.8
detail 13.7
creation 13.4
church 13
gospel 12.9
words 12.7
copy 12.4
history 11.6
cross 11.3
book jacket 11.2
chapter 10.9
pages 10.8
education 10.4
fabric 10.4
writing 10.4
study 10.3
journal 9.9
rosary 9.9
scripture 9.9
continuity 9.9
keywords 9.9
retro 9.8
drapery 9.8
belief 9.8
king 9.7
jacket 9.7
collage 9.6
money 9.4
texture 9
passage 8.9
pray 8.7
saint 8.7
stock 8.4
black 8.4
close 8
protestant 7.9
analysis 7.8
catholic 7.8
books 7.7
daily 7.7
grunge 7.7
easter 7.6
energy 7.6
historic 7.3
aged 7.3
covering 7.2

Google
created on 2019-11-03

Text 97
Paper 87.6
Document 86.5
Paper product 75.7
History 54.1
Vellum 51.8

Microsoft
created on 2019-11-03

text 100
letter 96.9
handwriting 89.5
manuscript 87.5
book 83.3
illuminated 64.5
plaque 25.6

Color Analysis

Feature analysis

Amazon

Book 100%

Captions

Microsoft

a close up of text on a white background 68.8%
a close up of text on a black background 62.2%
a close up of text on a white surface 62.1%

Text analysis

Amazon

LIBRI
LIBER
PRIMVS.
COELII
INSTITVTIO.
LIBER PRIMVS. I
ADVERSVS
FALS4
NVM
RELIGIONE,
uanti
AGNO
AD
IMPERATOREM
omnibus
excellenti
tia
fapientia
I
ingenio
nec
CAP.I.
NVM ADVERSVS GEN TEISr DE FALS4 RELIGIONE,
uiri
poterat impendi contemptis omnibus
contemptis
tia nec fine fapientia probanda
poterat
impendi
fine
dediffent
L. COELII LACTANTI DIVINARVM INSTITVTIO.
qvicgdlaboris
LIBRI PRIMI, PRAEFATIC AD IMPERATOREM Co.NSs
DE
PRAEFATIC
AGNO & excellenti ingenio uiri cum fe
ft &
GEN
doctriaepenitus dediffent qvicgdlaboris
religione
fuerit
uanti ft & fuerit ueritatis. nec fine
fit
PRIMI,
fapicn
probanda
doctriaepenitus
&
LACTANTI DIVINARVM
ueritatis.
L.
Q fit religione CAP.I. fapicn
TEISr
cum fe
Co.NSs
Q

Google

PRIMVS. LIBER C.L. COELII LACTANTII, DIVINARVM INSTITVTIO NVM, ADVERSVS GENTEIS, DE FALSA RELIGIONE LIBRI PRIMIrPRAEFATIO AD IMPERATOREM CONS CQuanti fit & fuerit femper cognitio ueritatis.Etgpnec fine religione fapiens tia nec fine fapientia fit probanda religio. CAP.I. AGNO& excellentí ingenio uiri,cum fe doctria penítus dediffent quicgdlaborís poterat ímpendí r contemptis omnibus publícis:& priuatís actionibas, ad iquíré da ucrítatís ftudiu contulerunt. Exiftima tes multo cé praclaríus humanarum di uinaruq rerum iucftigare acfcire ratio nergautftruedís opibus, aut cumuladis honoribus iharere.Q uibusrebus:quo on forrimg nia fragiles terrenaxqpfut & ad folius cor porís pertinét cultu nemo melíor nemo iuftior fieripoteft. Erát quideilliucritatis cognitione digniffimi quam fcire tantopere cupierunt atqpita uteárebus omní bus anteponerent, Nam & abíeciffe quofdam resfamiliares fuas &renunciaffe uniuerfisuoluptatibus conftat ut folam nudamquirtutem nudiexpeditiq; fe querentur, tantum apud cos uirtutis nomen atqpauthoritas ualuit utin ca om ge Arteiaf ne fummibonípramiumpradícarent. Sed neqpadepti funtidquoduolcbant 6&operam fimulatqinduftriam perdíderunt quia ueritas ideft arcanu fümí deírime Stima quifecitomnía igenío ac proprís nopoteft fenfibus comprahendi, alioquin ni hil iter deum homínemqdiftaret ficonfilia & difpofitioces llius maicftatisater nacogitatio alfequereturhumana,Q uodqficrino potuít ut heminí per fe ipfu ratio diuina inotefceret,no eft paffus hominem deus lume fapicntiserequirentes diutius oberrare ac finc ullo laborís effcctuuagariper tenebras inextricabiles. Aperuitoculos eius alíquádo &notionem ucritatis munusfuumfccit ut & hu manam fapientia nullam cffe moftrarct, &crrantí ac uago uiem confequiendae imortalitatis oftederet.Verúm quoníam paucí utuntur hoc caleftibencficioac munere pobuoluta in obfcuro ueritas latet, eáqpuel cotemptuí doctiseft quia idoncís affertionibus eget, uelodio indoctisr obinfitam fibisaufteritate:quá na tura hominumprocliuis in uítia patí nopoteft,Nam quía uirtutibus amaritudo permixta eft uitia ucro uoluptate condita funtilla offenfi, hacdelíníti feruntur ipraceps ac bonorum fpeciefalfimala pro bonís amplectutur.Succurrendum elle his erroribus credídi ut & doctiaducram fapíentia dirigantur &indoctíad aeram religionem.Quapfeffio multo melíor utilior gloriofior putada clt e illa oratoría in qua diu uerfati no aduirtutem fed plané ad argutam malitianeLartms fn atema inlinis iuucnes crudicbamur. Multo quippe nunc rectius de præcepás caleftibus Cn oroser ijrune Ba Neni-14 mirgu st tlost
C.L.
ADVERSVS
DE
FALSA
LIBRI
PRIMIrPRAEFATIO
AD
IMPERATOREM
CONS
CQuanti
fit
&
fuerit
femper
cognitio
ueritatis.Etgpnec
fine
religione
fapiens
tia
nec
fapientia
probanda
religio.
CAP.I.
AGNO&
excellentí
ingenio
uiri,cum
fe
doctria
penítus
dediffent
quicgdlaborís
poterat
ímpendí
r
contemptis
omnibus
publícis:&
priuatís
actionibas,
ad
iquíré
da
ucrítatís
ftudiu
contulerunt.
Exiftima
tes
multo
praclaríus
humanarum
di
uinaruq
rerum
iucftigare
acfcire
ratio
nergautftruedís
opibus,
aut
cumuladis
honoribus
iharere.Q
uibusrebus:quo
on
forrimg
nia
fragiles
terrenaxqpfut
folius
cor
porís
pertinét
cultu
nemo
melíor
iuftior
fieripoteft.
Erát
quideilliucritatis
cognitione
digniffimi
quam
fcire
tantopere
cupierunt
atqpita
uteárebus
omní
bus
anteponerent,
Nam
abíeciffe
quofdam
resfamiliares
fuas
&renunciaffe
uniuerfisuoluptatibus
conftat
ut
folam
nudamquirtutem
nudiexpeditiq;
querentur,
tantum
apud
cos
uirtutis
nomen
atqpauthoritas
ualuit
utin
ca
om
ge
Arteiaf
ne
fummibonípramiumpradícarent.
Sed
neqpadepti
funtidquoduolcbant
6&operam
fimulatqinduftriam
perdíderunt
quia
ueritas
ideft
arcanu
fümí
deírime
Stima
quifecitomnía
igenío
ac
proprís
nopoteft
fenfibus
comprahendi,
alioquin
ni
hil
iter
deum
homínemqdiftaret
ficonfilia
difpofitioces
llius
maicftatisater
nacogitatio
alfequereturhumana,Q
uodqficrino
potuít
heminí
per
ipfu
diuina
inotefceret,no
eft
paffus
hominem
deus
lume
fapicntiserequirentes
diutius
oberrare
finc
ullo
laborís
effcctuuagariper
tenebras
inextricabiles.
Aperuitoculos
eius
alíquádo
&notionem
ucritatis
munusfuumfccit
hu
manam
nullam
cffe
moftrarct,
&crrantí
uago
uiem
confequiendae
imortalitatis
oftederet.Verúm
quoníam
paucí
utuntur
hoc
caleftibencficioac
munere
pobuoluta
in
obfcuro
latet,
eáqpuel
cotemptuí
doctiseft
idoncís
affertionibus
eget,
uelodio
indoctisr
obinfitam
fibisaufteritate:quá
na
tura
hominumprocliuis
uítia
patí
nopoteft,Nam
quía
uirtutibus
amaritudo
permixta
uitia
ucro
uoluptate
condita
funtilla
offenfi,
hacdelíníti
feruntur
ipraceps
bonorum
fpeciefalfimala
pro
bonís
amplectutur.Succurrendum
elle
his
erroribus
credídi
doctiaducram
fapíentia
dirigantur
&indoctíad
aeram
religionem.Quapfeffio
utilior
gloriofior
putada
clt
e
illa
oratoría
qua
diu
uerfati
no
aduirtutem
fed
plané
argutam
malitianeLartms
fn
atema
inlinis
iuucnes
crudicbamur.
Multo
quippe
nunc
rectius
de
præcepás
caleftibus
Cn
oroser
ijrune
Ba
Neni-14
mirgu
st
tlost
PRIMVS.
LIBER
COELII
LACTANTII,
DIVINARVM
INSTITVTIO
NVM,
GENTEIS,
RELIGIONE