Human Generated Data

Title

Council meeting

Date

16th century

People

Artist: Anonymous Italy 1599, Italian 16th century

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Belinda L. Randall from the collection of John Witt Randall, R15268

Human Generated Data

Title

Council meeting

People

Artist: Anonymous Italy 1599, Italian 16th century

Date

16th century

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Amazon
created on 2019-11-06

Text 99.1
Newspaper 99
Person 82.7
Human 82.7
Book 55.9

Clarifai
created on 2019-11-06

page 95.8
paper 95.5
print 94.6
document 94.5
text 93.8
people 91.8
vintage 91.1
no person 91
illustration 90.1
old 88.8
book bindings 87.9
administration 85.6
picture frame 81.3
number 80.8
government 80.7
symbol 79.5
art 78.8
antique 77.9
war 76.9
retro 76.6

Imagga
created on 2019-11-06

memorial 100
brass 100
structure 67.5
cloud 42.3
cover 36.2
definition 35.4
association 34.5
advertising 33.7
artwork 33
creative 32.7
associated 32.6
brochure 32.2
backdrop 32.2
carpet 32.2
advertise 32.2
composition 32.1
advertisement 31.9
decor 31
collection 30.7
decorative 30.1
element 29.8
book 29.6
design 29.3
conceptual 29.2
art 28.7
idea 28.5
graphic 26.3
information 25.7
business 25
decoration 24.7
data 23.8
newspaper 23.1
old 22.4
menu 21.6
text 21
letter 20.2
product 18.8
keywords 18.8
bible 18.7
copy 18.6
religion 18
fare 17.9
fabric 17.9
continuity 17.8
drapery 17.7
antique 17.4
page 16.7
collage 16.4
faith 16.3
word 16.1
creation 15.8
prayer 15.5
holy 15.5
religious 15
read 14.5
print 14.2
paper 14.1
spiritual 13.5
god 13.4
daily 13
church 13
detail 12.9
testament 12.9
open 12.6
development 12.4
new 12.2
gospel 11.9
black 11.4
cross 11.3
energy 11
chapter 10.9
rosary 10.9
pages 10.8
ancient 10.4
study 10.3
money 10.2
communication 10.1
words 9.8
belief 9.8
king 9.7
mix 9.6
life 9.4
history 9
scripture 8.9
passage 8.9
food 8.8
more 8.8
mosaic 8.8
best 8.8
saint 8.7
writing 8.5
modern 8.4
document 8.4
texture 8.4
vintage 8.3
close 8
protestant 7.9
analysis 7.8
catholic 7.8
books 7.8
easter 7.6
company 7.5
day 7.1

Google
created on 2019-11-06

Text 96.2
Newsprint 95.2
Paper 91.3
Newspaper 80.3
Paper product 76.8
Font 68.6
Document 56
History 54.1

Microsoft
created on 2019-11-06

text 100
letter 88.8
book 67
plaque 18.1

Feature analysis

Amazon

Person 82.7%
Book 55.9%

Captions

Microsoft

a close up of text on a white background 81.8%
a close up of text on a black background 78.8%
a close up of text on a white surface 78.7%

Text analysis

Amazon

CONSI
PRIMVM
CONSI PRIMVM 2
Confiliozum
SVMMARIVM
Confiliozum Clarifimi,
Clarifimi,
2
da
ngnificus
Eminenrilfimig
incipit.
CASVS
patritu
nepotis
pcedat in
pdictu3
confo:rum.
tificalilgs
da ars incipit. corumlitise confo:rum.
patrimonialibue
ars
dendis.
liget clcricos.
declinare
anlc omitia
Jurifconfultidomini
.alircr
Eminenrilfimig Jurifconfultidomini ZIarianiGocini TSratutum crebus patrimonialibue fora VCM
relpectul
fequioebet.
crebus
TSratutum
Hcto: fequioebet.
ZIarianiGocini
fbatutii pdictu3 pcedat in atrafuerfali.
fora
Hcto:
iunioris
iunctos
tificalilgs anlc omitia .alircr Gocini nepotis Secu poflit declinare foru eriam relpectul
recoperandit
iunioris Senenii patritu .cquitis acefarec. BBons dendis. iunctos recoperandit liget clcricos.
VCM
atrafuerfali.
ngnificus ir oan. Baut
eriam
Senenii
.cquitis
Secu
fbatutii
acefarec.
Gocini
ir oan.
corumlitise
poflit
foru
Baut
BBons

Google

PRIM
V
aalalallalalala
I
Senenis
Lomitis,
Socini
incipit.
CSratutum
clericos.
refpectu
pdictus
Hcto:
rei
debet.
ctu
alias
fi
foluo.
Erbocin
remradendam.
fm
comu.opi.
7
legis
afanguincos
fauozabilia
contra
non
1o
Staruta
facultas
di
comuni
predicra
tollentia
derebus
aliena
clerico
in
aducrfuo
impedit,quin
id,
liquidapzobatio
foma
agnari
babeant,z
19
quo
ouos
modis
capipoteft.
commune,
aliquid
Elir
dimidis
emit
a.d.zbartbeo
cine
pofts
aut
atia
magiftro
dicri
vendirozem
ante
venditiones
facta
emere
poft
fuit
Toan
de
cius
frarri
copia
pdictis
filijs
finul,
eay
tans
eft)coueniut
cota
indice
alios
indicio,qz
ptbonotarins
aplicus
ab
effe
udice,z
indiniduirare
aliog
caufa
dem
dicif
bent
factas.
Et
filio
tarucis
oe
patrimonialibus.
fic
ftantibue
inquantu
aa
AR
arianiSocini
Lelarce,
tificalifgs
da
derebuo
patrimonialibus
certa
ve
giunctos
polit
declinare
lay
VS
2
Eaufe
refpes
fua
pfona
boc
etiam
cieris
cus
crtiam
bligati
ftaruti
tradiindiuidua
dicitur
Bominy
pbibitionem
8
fub
per
recupandis,an
li
nu.fequentibus,
emarime
ctus
que
difponen
aufert
intelligend.a
funt,ci.mu.1.
Srauta
liberas
faculraté
fubditos
ligant
fiat,yalebit
13
valet
rerineaf.
Elericus
na,e
fe
paefunptiue
coniunctus
legitima
agnarie
fed
fufficit,gp
ipfi
prcoculis
femper
parrinuonialio
bic
22
Starura
oebent
mius
finr,
operens
fis
vnius
domus,
aliaz
ea
anno.
adberente,quá
emerar,vedidit
bartbolinis
Elin
pzedictú
vellent
fomá
ftaruri
anno.1521.per.d.em
dno
fratri
lilis,zono
conftat
quarum
licolaus,
ois
dinifim
Srepbano
diuifo.d.bomúpoflidentibus,vt
dnmrácifci(qz
clericus
ecclefiaftico
Lucefi,
cozam
conentos
of
fuppofitum
ftatutis
fratres
poflident
p
frarri,
ira
idiuidua
iudice
grtinentia
omnino
des
oomus
apud
patiatur
petiur
reoum.
ii
CONSI PRIM V M aalalallalalala S V M M AR I V M Confiliozum Clariffimi, Eminentiffimigs Jurifconfulti domini arianiSocini iunioris, Senenis patrity, cquiris, ac Lelarce, ons tificalifgs anle Lomitis, aliter Socini neporis,Secun da Pare incipit. CSratutum derebuo patrimonialibus certa foma ve dendis,zper giunctos recóperandis an liget clericos. CEtan clericue polit declinare fozi criam refpectu lay coum litis confotum CEtan tatuti pdictus pcedat in re cmpta a träfuerfali. nod CAS VS Hcto: foum rei fequi debet. 2 Eaufe continentia dinidi non debet. 3 Laycipoflunt cozam ecclefiaftico indice conueniri refpes ctu cleriei confotie litio,quem er fua pfona alias pofe fent declinare. Et boc pzocedit, etiam fi fint plurcs layci,& vnus cieris cus foluo. Erbocin delicris crtiam procedit. bligati ad vendendus er fozma ftaruti funt obligati ad remradendam. 6 ebligatio rem tradiindiuidua dicitur fm comu.opi. 7 Bominy tranflario per legis pbibitionem impeditur. 8 Srarutus difponens oerebus patrimonialibus fub cerra foma vendendis, per afanguincos recupandis,an li ger clericos,z nu.fequentibus, emarime nu.1s. Staruta ciuitarum criam fauozabilia clericozum contra ctus non ligant. 1o Staruta per que libera facultas oerebus fuis difponen di aufert funt odiofa,z a iure comuni ero:bititia,idco firicie intelligend.a funt,ci.mu.1. I Srauta predicra tollentia liberas faculraté derebus fuis diponendinon fubditos non ligant ctiam laycos. 11 Staturum ls pbibear fubditis alicnationem, fi ti aliena tio clerico fiat,yalebit etíam refpectu fubditi. 13 Starutum probibens alienationem in non fubditos non valet aducrfuo clericoo,z non impedit,quin clericio,in quos alicnatur reo,jue acquiratur,e per cos rerineaf. 14 Elericus pefumitur laycozum ftatuta ignozare, vti alics na,e ad fe non pertinenria. 16 Louneuo faltem paefunptiue fcirepacfumitur id, quod coniunctus fcit. 17 Toefimprio iuris legitima liquidapzobatio vicitur. 1g Intimario venditionis pro foma non requirirur, vt fiat agnarie fed fufficit,gp ipfi agnari aliquo modo notitia babeant,z fcientiam venditionis,čt per pzefumprione. 19 Juder prcoculis cquitarem femper babere oeber. 20 TRes parrinuonialio in ftaruto de quo bic alrero de ouos bus modis capipoteft. 22 Starura oebent impzopziari,creftringi,vt mius qs pof finr, ledant ins commune, ounmodo aliquid operens tur,ziumero.o. Lonil.o.baria.Soci.j.vol Elir Joan.au Agnificus no s cen fis cum iure fuccelionis parerne polideret dimidis prem vnius domus, aliaz oimidia emit a.d.zbartbeo filio fratris cine pofts ea aut de anno. 1516. totá domum pzedictá vna cú qua dam atia oomúcula adberente,quá a qbufdam crtraneis emerar,vedidit repbano be bartbolinis ciui Zucenfi,z magiftro Zaurentio,pio Frácifco,Bartbolomco,c Elin centio filijs dicri Srepbani p ccrto inter cos guéto pcio. CErcum per vendirozem pzedictú nulla ante venditiones fuifet facta ingfirio de agnatio cius an emere vellent fm fomá ftaruri Zucefis.Er poft oe anno.1521.per.d.em pto:es fuit facta intimario predicre véditionis dno Toan ni de Liljs,Zauretio cins fratri carnalí,oño Micolao de lilis,zono attbeo cius frarri oibus feparatim,put er inrimationibus conftat quarum oiunt copia tranfimittif Clunc aut fup:adicti Do.To. Zaurétius bo. licolaus, ois zsattbeus de lilijs giunctim dinifim perunt iam moruo dicto Srepbano a pdictis cius filijs finul, pin diuifo.d.bomúpoflidentibus,vt eay tans repfimoniales cis rauédant fm fomá tatutor Zucenfii quozum copia tranfmittif, dnmrácifci(qz clericus eft)coueniut cota indice ecclefiaftico Lucefi, alios cozam iudice layco. C epponit preos conentos er pfona di Frácifci de in copetétia indicio,qz ille vti ptbonotarins aplicus of cres prus ab ordinario,e lic cum effe cóueniendum cozam fiuo udice,z non effe fuppofitum ftatutis Zucenfibus. Et attenta indiniduirare caufc,ge.f.oco fratres fimul cum Reuercndo diofrancifco bomú poflident p indiuifo idé df refpectu aliog frarri, vt fic caufa ira idiuidua co:áco dem iudice tracterur,z non caufe grtinentia vinidatur. preterea dicif per cofdem reos,qo actorcs omnino des bent excludi ppter intimariones fingulis cog factas. Et prererea quod oimidía oomus quá Joa.paulus eme rat a filio fratria nó crat apud ipfum,vrpatrimonialis. Erper confequens non fubiacet tarucis loquentibus oe patrimonialibus. Cauibus fic ftantibue querirur qd iurioee inquantu iufti tia patiatur petiur confilium in fauozcm reoum. aa ii
M
Confiliozum
Jurifconfulti
anle
neporis,Secun
an
CEtan
fozi
criam
tatuti
cmpta
nod
CAS
foum
fequi
continentia
confotie
litio,quem
er
layci,&
vnus
delicris
6
ebligatio
oerebus
ger
ciuitarum
a
firicie
ctiam
11
alicnationem,
tio
etíam
fubditi.
Starutum
alienationem
clericoo,z
acquiratur,e
vti
alics
ad
16
quod
fcit.
Toefimprio
vt
fcientiam
venditionis,čt
babere
alrero
qs
ledant
ins
tur,ziumero.o.
no
s
parerne
domum
qua
dam
oomúcula
qbufdam
be
Frácifco,Bartbolomco,c
cos
agnatio
Zucefis.Er
intimario
cins
carnalí,oño
Micolao
attbeo
oibus
feparatim,put
inrimationibus
tranfimittif
lilijs
moruo
dicto
pin
repfimoniales
cis
rauédant
layco.
C
preos
copetétia
cres
lic
cóueniendum
fiuo
caufc,ge.f.oco
df
co:áco
caufe
reos,qo
ppter
oimidía
eme
crat
confequens
Cauibus
qd
iurioee
confilium
vendendis,
clericos,z
ligant.
libera
fuis
funt
odiofa,z
diponendinon
ls
pbibear
fubditis
ti
clericio,in
reo,jue
Louneuo
faltem
fcirepacfumitur
17
vicitur.
Intimario
pro
fiat
modo
pzefumprione.
Juder
cquitarem
ftaruto
bus
impzopziari,creftringi,vt
pof
ounmodo
Lonil.o.baria.Soci.j.vol
Joan.au
Agnificus
cum
iure
polideret
fratris
repbano
ciui
Zucenfi,z
Zaurentio,pio
centio
nulla
Liljs,Zauretio
oiunt
Do.To.
iam
Zucenfii
tranfmittif,
Frácifci
ille
prus
ordinario,e
Zucenfibus.
attenta
fimul
diofrancifco
idé
vinidatur.
excludi
intimariones
quá
fratria
ipfum,vrpatrimonialis.
Erper
loquentibus
iufti
fauozcm
CONSI
S
Clariffimi,
domini
iunioris,
patrity,
ac
dendis,zper
liget
clericue
litis
pcedat
re
träfuerfali.
dinidi
Laycipoflunt
pofe
fent
vendendus
obligati
Eminentiffimigs
cquiris,
ons
aliter
Pare
recóperandis
coum
confotum
3
conueniri
cleriei
declinare.
pzocedit,
fint
plurcs
procedit.
fozma
rem
tranflario
impeditur.
Srarutus
difponens
cerra
nu.1s.
clericozum
ero:bititia,idco
laycos.
Staturum
probibens
quos
alicnatur
14
pefumitur
laycozum
ftatuta
ignozare,
pertinenria.
iuris
1g
venditionis
requirirur,
aliquo
notitia
oeber.
20
TRes
cen
fuccelionis
prem
oimidia
1516.
totá
pzedictá
vna
crtraneis
Srepbani
ccrto
inter
guéto
pcio.
CErcum
fuifet
ingfirio
pto:es
predicre
véditionis
ni
Clunc
fup:adicti
Zaurétius
bo.
zsattbeus
giunctim
perunt
tatutor
quozum
epponit
Reuercndo
bomú
indiuifo
tracterur,z
preterea
cofdem
actorcs
fingulis
cog
prererea
Joa.paulus
rat
fubiacet
querirur
tia