Human Generated Data

Title

Beschryving van Amsterdam

Date

1665

People

Artist: Various Artists,

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Light-Outerbridge Collection, M24529.1.1-.68.98

Human Generated Data

Title

Beschryving van Amsterdam

People

Artist: Various Artists,

Date

1665

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Amazon
created on 2021-04-04

Book 100
Text 99.6
Page 98.3
Document 61
Diary 55.9

Clarifai
created on 2021-04-04

text 99.5
page 99.3
book 99.1
scripture 99
no person 98.8
retro 98.5
old 98.3
poetry 98.1
paper 98
document 97.8
testament 97.4
antique 97.4
chapter 97.1
Gospel 96.7
writing 96
book series 95.8
vintage 95.3
Godhead 94.9
holy 94
scriptural 93.6

Imagga
created on 2021-04-04

book 66.1
brass 47.1
paper 38.6
memorial 38.3
text 34.1
page 32.5
product 30.5
old 30
structure 26.5
menu 25.3
religion 25.2
creation 24.8
bible 23.6
antique 22.7
print 22.7
word 22.7
newspaper 21.1
fare 21
binding 20.1
religious 19.7
prayer 19.4
holy 19.3
journal 18.9
money 18.7
read 18.3
business 18.3
faith 18.2
open 17.1
ancient 16.5
god 16.3
finance 16.1
testament 15.8
gospel 15.8
church 14.8
vintage 14.4
words 13.7
pages 13.7
spiritual 13.5
document 13
detail 12.9
cash 12.8
belief 12.7
letters 12.6
currency 12.6
close 12.6
rosary 11.9
history 11.7
financial 11.6
cross 11.3
study 11.2
chapter 10.9
scripture 10.9
catholic 10.7
information 10.6
new 10.6
grunge 10.2
dollar 10.2
banking 10.1
food 10.1
wealth 9.9
dictionary 9.9
bank 9.9
retro 9.9
definition 9.8
texture 9.7
king 9.7
success 9.7
saint 9.6
closeup 9.4
writing 9.4
stock 9.4
letter 9.2
art 9.2
passage 8.9
pray 8.7
education 8.7
notes 8.6
reading 8.6
cover 8.3
note 8.3
historic 8.3
investment 8.3
aged 8.2
protestant 7.9
biblical 7.9
textured 7.9
design 7.9
story 7.9
news 7.8
dollars 7.7
knowledge 7.7
spirituality 7.7
exchange 7.7
easter 7.6
sheet 7.5
book jacket 7.2
package 7

Google
created on 2021-04-04

Book 94
Publication 89.3
Font 83.8
Handwriting 72.6
Paper 70.2
Paper product 68.2
History 67.4
Art 66.5
Document 65.6
Typesetting 62.4
Vellum 56.7
Event 52.7

Microsoft
created on 2021-04-04

text 100
book 94.2
handwriting 90.8
letter 85.2
plaque 78
typography 65.7
document 51.3

Color Analysis

Feature analysis

Amazon

Book 100%

Captions

Microsoft

text, letter 100%

Text analysis

Amazon

BESCHRYVINGE
AEMSTEL
TYTEL-PRENT
Van
en
AMSTERDAM,
KLINK-DICHT
AEMSTEL AEMSTELLANT;
Met
dappere
trinmpheert,
AMSTERDAM.
Leven
E
AEMSTELLANT;
Van haar
Verhaal
den
Van haar Leven en dappere Krijgsdaden.
Haar
AMSTERDAM. Met een Verhaal
Beginfelen,
D
Krijgsdaden.
door
bet
klevne
Heeren
Huyze
de
Outheyt,
Amfterdams
E Amftel.Maagbt r en Amftel trinmpheert,
Vergrotingens
Bemuuring,
een
D Brny/ door bet op fnorren van de rAad', Amfterdams klevne Beginfelen, Outheyt, Bemuuring, en verfcheyde Vergrotingens
uyt
op
van
en verfcheyde
Amftel
Haar eerfe corfpronk uyt den Huyze der Heeren VA
eerfe
Op de
der
fnorren
r
Amftel.Maagbt
VA
corfpronk
Brny/
rAad',

Google

BESCHRYVINGE KLIΝ Κ.D ΙCHT Van AMSTERDAM, Op de TYTEL-PRENT HAar eerfle oorfpronk wyt den Huyze der Heeren van AEMSTEL en AEMSTELLANT, Van A MSTERDA M. Met een Verhal Van haar Leven en dappere Krijgsdaden: E Amftel- Maaght op't Y en Amftel triumpheert, D Bruyft dor bet filte nat, op 't frorren van de raad ren, Sy praalt in't gulde kleedt, en befigh in de blaad ren Van Koop ftijl, en Compas , wiens naalt ftaagh noordwaart keert. 't Gekruyfte Wapen-fehilt, werdt met de Kroon vereert, Door * Gondtrijk America, biedt haar fijn Goudtmijns Aad'ren, En d' Africaanfe Schat des Amftels Schat vermeert. Mercuur en Juno, van den Hemel haar begroeten, d'Y- en Amftel-vooghdt, vereenight haar ontmoeten, Amfterdams kleyne Beginfelen, Outheyt, Bemuuring, en verfeheyde Vergrotingen, met deze laetfte daer in begrepen: De gelegentheyten hoedanigheyt der Stadt, haar voornaamfte Gebouwen, en wijze van Regeeringe. Met een Hi- ftorifch verhael, vervattende't geen in, en om de zelve, van den beginne af, tot dezen tegenwoordi- gen Jare 1665. is voorgevallen. van Max'miljaan, Euroop en Afia naad'ren, Uyt verfcheyde Oude en Niewwe Hollandtfche Kronijcken , Befchrivingen, Brieven, Willekeuren, &c. by een vergadert. Met een Byvoegzel, van de Namen der Regeerende Heeren. Wyl Wiens Dam van oudts wel eer een flechte Viffers buurt Blinkt in haar Stadts begrijp met marmere Paleyzen En ftrekt den Vreemdeling, een wonder in fijn Reyzen, Den Hemel boed' haar Val, 200 langh de Werelt duurt. Den Inhoudt, en Verdeeling van't gantfche Werk, is aan d'ander zijde te zien. Met hondert en twimtigh Afbeeldingen verçiert. G. v. EEKHOUT. teA MSTE RDAM, Voor MARCUS WILLEMSZ. D0OR NICK, Bockverkooper, op de Middel- Dam, in 't Kantoor Ink-vat, ANNO 1665.
wyt
den
der
Heeren
en
Van
M.
een
Leven
Krijgsdaden:
E
Amftel-
Maaght
op't
Y
triumpheert,
Bruyft
bet
nat,
van
de
Sy
in't
kleedt,
befigh
ftijl,
Compas
ftaagh
keert.
Gekruyfte
Wapen-fehilt,
werdt
Kroon
vereert,
Door
*
America,
fijn
Aad'ren,
d'
Schat
des
Amftels
Mercuur
haar
d'Y-
Amftel-vooghdt,
voornaamfte
wijze
Regeeringe.
Met
Hi-
ftorifch
verhael,
vervattende't
geen
in,
om
zelve,
beginne
af,
tot
dezen
tegenwoordi-
Jare
is
Euroop
Afia
verfcheyde
Oude
Niewwe
Hollandtfche
Kronijcken
,
Befchrivingen,
Brieven,
Willekeuren,
&c.
by
vergadert.
Wyl
Wiens
Dam
oudts
wel
Stadts
marmere
wonder
in
Reyzen,
Den
Hemel
boed'
zijde
te
hondert
twimtigh
verçiert.
Voor
WILLEMSZ.
NICK,
op
Kantoor
Ink-vat,
ANNO
BESCHRYVINGE
KLIΝ
Κ.D
ΙCHT
AMSTERDAM,
Op
TYTEL-PRENT
HAar
eerfle
oorfpronk
Huyze
AEMSTEL
AEMSTELLANT,
A
MSTERDA
Verhal
dappere
Amftel
D
dor
filte
't
frorren
raad
ren,
praalt
gulde
blaad
ren
Koop
wiens
naalt
noordwaart
met
Gondtrijk
biedt
Goudtmijns
En
Africaanfe
vermeert.
Juno,
begroeten,
vereenight
ontmoeten,
Amfterdams
kleyne
Beginfelen,
Outheyt,
Bemuuring,
verfeheyde
Vergrotingen,
deze
laetfte
daer
begrepen:
De
gelegentheyten
hoedanigheyt
Stadt,
Gebouwen,
gen
1665.
voorgevallen.
Max'miljaan,
naad'ren,
Uyt
Byvoegzel,
Namen
Regeerende
Heeren.
eer
flechte
Viffers
buurt
Blinkt
begrijp
Paleyzen
ftrekt
Vreemdeling,
Val,
200
langh
Werelt
duurt.
Inhoudt,
Verdeeling
van't
gantfche
Werk,
aan
d'ander
zien.
Afbeeldingen
G.
v.
EEKHOUT.
teA
MSTE
RDAM,
MARCUS
D0OR
Bockverkooper,
Middel-
Dam,