Human Generated Data

Title

Announcement and Instructions on the Use of the Small Firehose and Garden Spouts...useful to save country houses from fire, and the means by which dry gardens, plants, and foliage, [can be] watered.

Date

c. 1700

People

Artist: Jan van der Heyden, Dutch 1637 - 1712

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Anonymous Loan in memory of Lois Orswell, 7.2000

Human Generated Data

Title

Announcement and Instructions on the Use of the Small Firehose and Garden Spouts...useful to save country houses from fire, and the means by which dry gardens, plants, and foliage, [can be] watered.

People

Artist: Jan van der Heyden, Dutch 1637 - 1712

Date

c. 1700

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Imagga
created on 2022-01-22

newspaper 82.5
product 60.5
daily 57.2
creation 48.9
paper 28.3
old 27.9
brass 27.1
memorial 26
cloud 21.5
money 21.3
backdrop 20.6
antique 19.9
design 19.7
art 19.6
structure 19.3
vintage 19
business 18.8
book 18.6
decor 18.6
cover 18.5
cash 18.3
page 17.6
currency 17.1
bank 17
decorative 16.7
advertising 16.3
collection 16.2
finance 16.1
fabric 16
creative 15.9
association 15.8
definition 15.7
artwork 15.6
advertisement 15.5
texture 15.3
religion 15.2
composition 15.1
religious 15
element 14.9
text 14.9
associated 14.8
retro 14.8
ancient 14.7
brochure 14.6
carpet 14.6
advertise 14.6
prayer 14.5
decoration 14.5
god 14.4
exchange 14.3
bill 14.3
continuity 13.8
drapery 13.8
bible 13.7
wealth 13.5
conceptual 13.2
close 13.1
dollar 13
banking 12.9
grunge 12.8
holy 12.5
faith 12.4
graphic 12.4
letter 11.9
read 11.5
new 11.3
church 11.1
idea 10.7
information 10.6
spiritual 10.6
pay 10.6
detail 10.5
note 10.1
aged 10
open 9.9
testament 9.9
pattern 9.6
print 9.4
gospel 8.9

Google
created on 2022-01-22

Book 86.8
Font 83.4
Paper 72
Art 72
Illustration 71.8
Paper product 69.9
Publication 69.6
Parallel 69.2
History 67
Drawing 63.8
Rectangle 61.8
Document 61.1
Holy places 59.7
Printmaking 58
Visual arts 54.3
Newsprint 51.5

Text analysis

Google

blding rlline Gienyrede ang branden ain fwitpess Pientig en gefhike te bemaring van kene haizen bnend; en mr om amagte enen , Nantagien, en ? Gibeomte te berecktigen. ttitgeroe Dem Aor Zan rander Hide, en Kan nander Hie Jonge. par Tan vander Kee le Pere at le File, Fntondants gnenur Pigurn des Letites Pmpes a Beeszer, aprepriées pour les Maiso * Campagne, tant penr lerrir conter lis Cmbrasemens, yre pour arrver les larins, les antes ct les drers. Sarvnee Generale Branmesstens der Side Amferdam Anfardam . BERIGT EN INSTRUCTI E, Op't gebruik der kleine Slang-Brand en Tuin-Spuitjes, zo in Ongeval van Brand als om de Plantagien te befproeijen. Dmen twederley gereedfchappen om 't Water tot in deSpuitjes te brengen. Wanneer fcheppen, gaande onderwyl iemand te rug langs de Slang, om de nypende bogten rond de Plaats of Hof fteede daarze gebruikt zullen worden, rondom graften, flooten, of van uit te leggen, en d'omflagen (zozer door qualyk afneemen mogten in gekomen zyn) binnen Vyvers heeft;dan dient men fig gemakkelykit vaneen houte Pomp,als D, en cen na 'e Spuitje toe te brengen en daar uit te draijen, waar toe 't bindzel maar een weinig drie beene Schraag om dezelve te onderitutten, gelyk by E en K, is aangeweefen, in lofler behoeft gemaakt te worden. Ondertuffchen moet de Spuit-pyp, t Sproei blaatjen welke Schraag, een Zeildoekfe Sak hangt, om het water in te Pompen, zo als by G, afgefchroeft zynde, meede na den Brand toegebragt, of zon't noodig is opgehaalt wor- te fien is. Maar zo't Water alleen moet gekreegen worden uit Pompen, Fonteinkom-den, als by I. en zo dra'er Water in de Spuit gekomen is begintmen aanftonds met zagte men), of diergelyke, gebruikt men een Zeildoekfe zak in cen Schraag hangende, alsflagen te Pompen, (daarmen by Brand gemeenlyk by de Spuitjes met houte Bakken, 2, en aan die met kopre Bakken 3 of 4 manaan zet) onderwyl moet een man langs de Slang Tenopzigre van't gebruik in ongeval van Brand, is dienftig datze altyd op een geree gaan om te zien of 't Water overal bequamelyk kan door Schieten, en d'omflagen zo- de plaats, en ordentelyk by een gefehikt ftaan, als by A, is afgebeeld: de Spuitflang O, zer in zyn, dranitmen na de Spuit-pyp toe uit, 't welk gedaan zynde heeft men maar met laat m'er altyd aan vaft gefchroeft, en men fehietze met wederzyds neerhangende bog-ingieten en pompen te Continueeren zo lang 't de noot vereifeht. ten over de Pompftok of Balans heenen, gelyk mede aldaar is aangeweezen; dog zo Om de Tuinen en Piantagien te bevogtigen heeftmen alles op gelyke wyze te verrig- datter geen omflagen of draajingen in komen: de Spuyt-pyp daar aan vaft gefchroeft ten. 't Spuitje word gebragt ter plaatze diemen befproeijen wil, en de Water-Slang met zynde legtmen onder de Slang op't Spuitje neer. Water flang laatmen niet altyd om de inloop Pyp B, vaft gebonden, tenzyzezeer rondom van de Spuit af, zo ver de de Pomp of Zak aan de Waterkant gebragt, en de Spuit gevult zynde, befproeitmen De lecre Slang kan tocreiken, als by K, L. M. is aange- kort is, maar lang zynde ('t welk genomen word na dat het Water ver of na by is)blyft-weezen; dog dan gebruiktmen tot het pompen maar een, of aan de Spuitjes met kopere ze los, en word in een Bakje (C) heen en weer opgefehooten of gevouwen, en met het Bakken ten hoogltentwee man; 'e welk op die plaats gedaan zynde heeft men alleen de zelve zamen op de voet van de fpuit gezet: En de Zak met de Schraig boven op de Spuit zamen met de Slangen daaraan vaft blyvende op te nemen, en te verzetten zo ver Spuit geleit, dog met de eene fport onder de Handboom of Balans deur geftecken, om tet de gelegentheit vercifcht. valter te leggen: maar de Slang kortzyndeblyftze maar om de inloop Pyp vaft; en men leitze flegts bloot op de voet van de Spuit heen en weer opgefchooten. Brand ontftaan zynde, brengtmen't ook gezamentlyk in die zelve geftalte, zo na bylqueert heeft dat dezelvein droogte opengaande, naze lang door kou gefloten gehouden den Brand alsmenbequamelyk kan; en't Zeildoeks Zakje of de houte Pomp zamen met|zyn geweeft, 't fenyn fig daar in zet, en niet zo 't zelve in vogtig weer gefchiet, dan moet de Slang bak en Slang wederom van daar na de plaats, daar men 't Water moet bekomen; jalleen't Sproci blaatje voor van 't Spuit-pypje worden afgefchroeft om te hooger te kon- van waar, met het Bakje terug keerende, laat men de Slang uitvallen, eoby de Spuit nen fpuiten. gekomen zynde, bind men 't end overdeinloop Pyp vaft; en zoode Slang merkelyk te lang is, fnytmen om de gereetbeid'toverige maar af, en ook wanneer menze tot het in de zak is, en dan gereinigt en gedroogd worden, ook de flange uitgewatert en ge- befprocijen gebruikt, legtmen't overfchot in de ronde bogten uyr, als in de bovenſtaan- droogt worden. de figuur by G en H, gelyk ook by K en L klaar is aangeweezen. Zo men hoog in 'tgeboomte heeft te fpuiten om 't fenyn daar uit weg te nemen, 't welk met de meefte vrugt in 't opgaan van de Bloeiknoppen werd gedaan, wyl men geremar- Na 'e gebruik moet de Zuiger uitgehaald, de Spuit ontfloten ( waar toe een Sleutel Waar na men 't dan wederom in voorige ordre heeft te fehikken en ten gebruik gereet te ftellen.
blding
rlline
Gienyrede
ang
branden
ain
fwitpess
Pientig
en
gefhike
te
bemaring
van
kene
haizen
bnend;
mr
om
amagte
enen
,
Nantagien,
?
Gibeomte
berecktigen.
ttitgeroe
Dem
Aor
Zan
rander
Hide,
Kan
nander
Hie
Jonge.
par
Tan
vander
Kee
le
Pere
at
File,
Fntondants
gnenur
Pigurn
des
Letites
Pmpes
a
Beeszer,
aprepriées
pour
les
Maiso
*
Campagne,
tant
penr
lerrir
conter
lis
Cmbrasemens,
yre
arrver
larins,
antes
ct
drers.
Sarvnee
Generale
Branmesstens
der
Side
Amferdam
Anfardam
.
BERIGT
EN
INSTRUCTI
E,
Op't
gebruik
kleine
Slang-Brand
Tuin-Spuitjes,
zo
in
Ongeval
Brand
als
de
Plantagien
befproeijen.
Dmen
twederley
gereedfchappen
't
Water
tot
deSpuitjes
brengen.
Wanneer
fcheppen,
gaande
onderwyl
iemand
rug
langs
Slang,
nypende
bogten
rond
Plaats
of
Hof
fteede
daarze
gebruikt
zullen
worden,
rondom
graften,
flooten,
uit
leggen,
d'omflagen
(zozer
door
qualyk
afneemen
mogten
gekomen
zyn)
binnen
Vyvers
heeft;dan
dient
men
fig
gemakkelykit
vaneen
houte
Pomp,als
D,
cen
na
'e
Spuitje
toe
brengen
daar
draijen,
waar
bindzel
maar
een
weinig
drie
beene
Schraag
dezelve
onderitutten,
gelyk
by
E
K,
is
aangeweefen,
lofler
behoeft
gemaakt
worden.
Ondertuffchen
moet
Spuit-pyp,
t
Sproei
blaatjen
welke
Schraag,
Zeildoekfe
Sak
hangt,
het
water
Pompen,
G,
afgefchroeft
zynde,
meede
den
toegebragt,
zon't
noodig
opgehaalt
wor-
fien
is.
Maar
zo't
alleen
gekreegen
worden
Fonteinkom-den,
I.
dra'er
Spuit
begintmen
aanftonds
met
zagte
men),
diergelyke,
zak
hangende,
alsflagen
(daarmen
gemeenlyk
Spuitjes
Bakken,
2,
aan
die
kopre
Bakken
3
4
manaan
zet)
man
Slang
Tenopzigre
van't
ongeval
Brand,
dienftig
datze
altyd
op
geree
gaan
zien
overal
bequamelyk
kan
Schieten,
zo-
plaats,
ordentelyk
gefehikt
ftaan,
A,
afgebeeld:
Spuitflang
O,
zer
zyn,
dranitmen
Spuit-pyp
uit,
welk
gedaan
zynde
heeft
laat
m'er
vaft
gefchroeft,
fehietze
wederzyds
neerhangende
bog-ingieten
pompen
Continueeren
lang
noot
vereifeht.
ten
over
Pompftok
Balans
heenen,
mede
aldaar
aangeweezen;
dog
Om
Tuinen
Piantagien
bevogtigen
heeftmen
alles
gelyke
wyze
verrig-
datter
geen
omflagen
draajingen
komen:
Spuyt-pyp
gefchroeft
ten.
word
gebragt
ter
plaatze
diemen
befproeijen
wil,
Water-Slang
legtmen
onder
op't
neer.
flang
laatmen
niet
inloop
Pyp
B,
gebonden,
tenzyzezeer
af,
ver
Pomp
Zak
Waterkant
gebragt,
gevult
befproeitmen
De
lecre
tocreiken,
L.
M.
aange-
kort
is,
('t
genomen
dat
is)blyft-weezen;
dan
gebruiktmen
een,
kopere
ze
los,
Bakje
(C)
heen
weer
opgefehooten
gevouwen,
hoogltentwee
man;
plaats
zelve
zamen
voet
fpuit
gezet:
En
Schraig
boven
Slangen
daaraan
blyvende
nemen,
verzetten
geleit,
eene
fport
Handboom
deur
geftecken,
tet
gelegentheit
vercifcht.
valter
leggen:
kortzyndeblyftze
vaft;
leitze
flegts
bloot
opgefchooten.
ontftaan
brengtmen't
ook
gezamentlyk
geftalte,
bylqueert
dezelvein
droogte
opengaande,
naze
kou
gefloten
gehouden
alsmenbequamelyk
kan;
en't
Zeildoeks
Zakje
met|zyn
geweeft,
fenyn
zet,
vogtig
gefchiet,
bak
wederom
bekomen;
jalleen't
Sproci
blaatje
voor
Spuit-pypje
hooger
kon-
waar,
terug
keerende,
uitvallen,
eoby
nen
fpuiten.
bind
end
overdeinloop
zoode
merkelyk
fnytmen
gereetbeid'toverige
wanneer
menze
gereinigt
gedroogd
flange
uitgewatert
ge-
befprocijen
gebruikt,
legtmen't
overfchot
ronde
uyr,
bovenſtaan-
droogt
figuur
G
H,
K
L
klaar
aangeweezen.
Zo
hoog
'tgeboomte
fpuiten
weg
meefte
vrugt
opgaan
Bloeiknoppen
werd
gedaan,
wyl
geremar-
Na
Zuiger
uitgehaald,
ontfloten
(
Sleutel
Waar
voorige
ordre
fehikken
gereet
ftellen.